งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนสิงหาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนสิงหาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนสิงหาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือน สิงหาคม 2549 เท่ากับ 115.4 ส.ค.49 / ก.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ส.ค.49 / ส.ค.48 สูงขึ้นร้อยละ 3.8 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ

4 ส.ค.49 / ก.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.1   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ผลไม้   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร - ไก่สด - ไข่ไก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.1   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ผลไม้   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร - ไก่สด - ไข่ไก่ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ไม่เปลี่ยนแปลง   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ - หนังสือมติชนรายวัน   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ไม่เปลี่ยนแปลง   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ - หนังสือมติชนรายวัน   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนสิงหาคม 2549

6 ส.ค.49 / ส.ค.48 สูงขึ้นร้อยละ 3.8 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 3.0   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด - ผลไม้สด   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อหมู - ไก่ - ไข่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 3.0   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด - ผลไม้สด   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อหมู - ไก่ - ไข่ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.2   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.2   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนสิงหาคม 2549

8 เดือน สิงหาคม 2549 เท่ากับ 104.9 ส.ค.49 / ก.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ส.ค.49 / ส.ค.48 สูงขึ้นร้อยละ 1.9 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนสิงหาคม 2549

10

11   เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th   โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793   ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด

12

13 เงินเฟ้อ สิงหาคม 2549 ปี 2548 ปี 2549

14 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อ ปี 2548 ปี 2549

15 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อ ปี 2548 ปี 2549

16 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อ ปี 2548 ปี 2549

17 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อ ปี 2548 ปี 2549


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนสิงหาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google