งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case 452902 Tenofovir-Alopecia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case 452902 Tenofovir-Alopecia."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case Tenofovir-Alopecia

2 Patient profile ผู้ป่วยหญิง อายุ 35 ปี
มาพบแพทย์เนื่องจากผมร่วงจากการใช้ยา ARV

3 ปรับสูตรยาเป็น Combid (AZT+3TC) & EFV ไม่เกิดปัญหาใดๆ จนกระทั่ง
Time line ปี 2548 เริ่มใช้ ARV ~4 ปี ~1 ปี 1 วัน 4/1/2554 ปรับสูตรยาเป็น 3TC EFV TDF เนื่องจาก Lipodystrophy 5/1/2554 Alopecia โดยมีการร่วงเป็นกระจุกและเป็นมากขึ้น 17/12/2552 ปรับสูตรยาเป็น Combid (AZT+3TC) & EFV ไม่เกิดปัญหาใดๆ จนกระทั่ง Ambulatory care

4 การวิเคราะห์ ยาที่มีรายงานการเกิด Alopecia คือ 3TC
ยาที่ไม่มีรายงานการเกิด Alopecia คือ EFV, TDF แต่ยา 3TC ผู้ป่วยได้รับมานานแล้ว (> 1 ปี) Alopecia ไม่น่าเกิดจาก 3TC เช่นเดียวกับ EFV ที่ได้รับมานานแล้วเช่นกัน และไม่มีรายงานการเกิด Alopecia TDF แม้ว่าจะไม่มีรายงานการเกิด Alopecia แต่เป็นยาชนิดเดียวที่มีการปรับเปลี่ยนก่อนเกิด Alopecia และยาดังกล่าวเป็นยาที่ต้องติดตามการใช้ยา (ยาสามเหลี่ยม คือ ยาใหม่ที่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แบบมีเงื่อนไขในการใช้ โดยยังต้องอยู่ในระหว่างการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในระหว่างนั้น อนุญาตให้ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น) ผู้ป่วยไม่มีการเปลี่ยนแชมพู หรือย้อมผม


ดาวน์โหลด ppt Case 452902 Tenofovir-Alopecia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google