งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case 452902 Tenofovir-Alopecia. Patient profile ผู้ป่วยหญิง อายุ 35 ปี มาพบแพทย์เนื่องจากผมร่วงจากการใช้ยา ARV.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case 452902 Tenofovir-Alopecia. Patient profile ผู้ป่วยหญิง อายุ 35 ปี มาพบแพทย์เนื่องจากผมร่วงจากการใช้ยา ARV."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case 452902 Tenofovir-Alopecia

2 Patient profile ผู้ป่วยหญิง อายุ 35 ปี มาพบแพทย์เนื่องจากผมร่วงจากการใช้ยา ARV

3 Time line ปี 2548 เริ่มใช้ ARV 17/12/255 2 ปรับสูตรยา เป็น Combid (AZT+3TC) & EFV ไม่ เกิดปัญหา ใดๆ จนกระทั่ง Ambulatory care 4/1/2554 ปรับสูตร ยาเป็น 3TC EFV TDF เนื่องจาก Lipodystro phy 5/1/2554 Alopecia โดยมีการ ร่วงเป็น กระจุกและ เป็นมาก ขึ้น ~1 ปี 1 วัน ~4 ปี

4 การวิเคราะห์ ยาที่มีรายงานการเกิด Alopecia คือ 3TC ยาที่ไม่มีรายงานการเกิด Alopecia คือ EFV, TDF แต่ยา 3TC ผู้ป่วยได้รับมานานแล้ว (> 1 ปี ) Alopecia ไม่น่าเกิดจาก 3TC เช่นเดียวกับ EFV ที่ได้รับมานาน แล้วเช่นกัน และไม่มีรายงานการเกิด Alopecia TDF แม้ว่าจะไม่มีรายงานการเกิด Alopecia แต่เป็น ยาชนิดเดียวที่มีการปรับเปลี่ยนก่อนเกิด Alopecia และยาดังกล่าวเป็นยาที่ต้องติดตามการใช้ยา ( ยา สามเหลี่ยม คือ ยาใหม่ที่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แบบมีเงื่อนไขในการใช้ โดยยังต้องอยู่ในระหว่างการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ ยาดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในระหว่างนั้น อนุญาตให้ใช้เฉพาะ ในโรงพยาบาลเท่านั้น ) ผู้ป่วยไม่มีการเปลี่ยนแชมพู หรือย้อมผม


ดาวน์โหลด ppt Case 452902 Tenofovir-Alopecia. Patient profile ผู้ป่วยหญิง อายุ 35 ปี มาพบแพทย์เนื่องจากผมร่วงจากการใช้ยา ARV.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google