งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MCIs during 9 th -10 th April 2010 Phramongkutklao Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MCIs during 9 th -10 th April 2010 Phramongkutklao Hospital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MCIs during 9 th -10 th April 2010 Phramongkutklao Hospital

2 ทหารบาดเจ็บมารับการรักษา ทั้งหมด 728 ราย Major 153 cases Minor 575 cases

3 สถานที่เกิดเหตุจำนวนร้อยละ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 7410.16 แยกคอกวัว 52171.57 รร. สตรีวิทย์ 10.14 สะพานผ่านฟ้า 648.79 ลาดหลุมแก้ว 40.55 ถนนข้าวสาร 30.41 ท.ภ.1ท.ภ.1 3 ถนนราชดำเนิน 273.71 สะพานพระปิ่นเกล้า 10.14 แยกสวนมิสกวัน 10.14 วัดบวรนิเวศ 10.14 ทำเนียบรัฐบาล 273.71 วัดโสมนัส 10.14 รวม 728100.00

4 อาคาร รร. สตรีวิทยา ถ. ดินสอ ภาพสังเขปจุดระเบิดที่บริเวณถนนดินสอ ๑๐๒๐๔๓ เม. ย. ๕๓ รถกระจายเสียงกลุ่ม นปช. รถสายพานลำเลียงพล ม. พัน. ๓ รอ. รถกระจายเสียง ปจว. บก. ควบคุม พล. ร. ๒ รอ. 2 1 ประตูข้าง รร. สตรีวิทยา

5 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุจำนวนร้อยละ 12.00 - 15.59 น. 10.65 16.00 - 19.59 น. 2717.65 20.00 - 23.59 น. 11977.78 ไม่ทราบ 63.92 รวม 153100

6 Mechanism of injury Blast injury => 90 % of soldiers

7 Mode of Transportation

8 Pre-hospital time (minutes)percent lower than 30 13.1 between 31 – 60 15.7 between 61 – 720 42.5 more than 720 19.6 About 29 % within golden period of trauma care Pre-hospital time

9 เวรร้อยละ 08.00 - 15.59 น. ( เวรเช้า ) 18.95 16.00 - 23.59 น. ( เวรบ่าย ) 60.13 24.00 - 07.59 น. ( เวรดึก ) 10.46 ไม่ทราบ 10.46 รวม 100.00 Time of Arrival

10 รพ. จำนวน ร้อยละ ศิริราช 11 16.67 วชิรพยาบาล 27 40.91 ตากสิน 7 10.61 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 19 28.78 กลาง 2 3.03 รวม 66 100 Refer จาก

11 ISS จำนวนร้อยละ 1-4 Minor6441.83 5-8 Minor4932.03 9-15 Moderate2214.38 16-24 Serious117.19 25-49 Severe42.61 75 Critical31.96 รวม 153100.00 Major 153 cases

12 ผลการรักษาจำนวนร้อยละ D/C42157.83 Admit30441.76 Dead30.41 รวม 728100.00 Outcome หมายเหตุ ไม่นับทหารที่เสียชีวิตก่อนมาถึง โรงพยาบาล 2 military personnel unpreventable death 1 military personnel preventable death 1 military personnel unexpected survive

13

14 Lesson Learnt

15

16

17

18 MoveAssess Sort Send

19

20 พื้นที่สีแดง

21

22 พื้นที่สีเหลือง

23 พื้นที่สีเขียว

24

25

26 Ward เฉพาะกิจ

27 วอร์ดสำรอง

28

29

30 Debriefing

31 Media / Information

32 Recovery

33 Pitfalls

34 Reserve Teams

35 Trauma Team Leader

36 Records

37 X-Ray

38 Wound Care

39 Forensic

40 Key of success Preparedness Mass casualty plan and drills Training courses Incident command system Debrief Knowledge management


ดาวน์โหลด ppt MCIs during 9 th -10 th April 2010 Phramongkutklao Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google