งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Drug induced hepatitis. ยาที่พบบ่อย 1.Isoniazid 2.Rifampicin 3.Pyrazinamide.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Drug induced hepatitis. ยาที่พบบ่อย 1.Isoniazid 2.Rifampicin 3.Pyrazinamide."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Drug induced hepatitis

2 ยาที่พบบ่อย 1.Isoniazid 2.Rifampicin 3.Pyrazinamide

3 ข้อบ่งชี้ 1.AST> 3 เท่าของค่าพิกัดบน และมีอาการแสดง ทางคลินิก เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ตัวเหลือง 2.AST> 5 ของค่าพิกัดบน โดยไม่ต้องมีอาการ แสดงทางคลินิกร่วมด้วย AST ปกติ 0-35 U/L

4 การแก้ไข หยุดยาที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุทันที ถ้ากำลัง CAT 1, CAT 2 หรือ CAT 3 ยาที่น่าจะเป็น สาเหตุคือ H, R, Z ให้ใช้ยา S, E+O ไปก่อน อาการดีขึ้นและค่า AST< 2 ของค่าพิกัดบน ให้ เริ่ม Challenge ยา H, R, Z

5 การ Challenge ยา วันที่ 1 ให้ยา H ขนาด 100 มิลลิกรัม วันที่ 2 ให้ยา H ขนาด 300 มิลลิกรัม วันที่ 3 ให้ยา R ขนาด 150 มิลลิกรัม วันที่ 4 ให้ยา R ขนาด 300 มิลลิกรัม วันที่ 5 ให้ยา Z ขนาด 500 มิลลิกรัม วันที่ 6 ให้ยา Z ขนาด 1,500 มิลลิกรัม เมื่อรู้ว่ายาตัวใดเป็นสาเหตุ พิจารณาเลือกสูตรยาที่ เหมาะสม เช่น 2RZE/4RE


ดาวน์โหลด ppt Drug induced hepatitis. ยาที่พบบ่อย 1.Isoniazid 2.Rifampicin 3.Pyrazinamide.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google