งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 นามย่อ “ นปท.3”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 นามย่อ “ นปท.3”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 นามย่อ “ นปท.3”
หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมที่ 3 3 rd HMAU หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 นามย่อ “ นปท.3” 3 rd HMAU=Humanitarian Mine Action Unit

2 อนุสัญญาออตตาวา ประเทศไทยลงนามในสัญญาออตตาวา ว่าด้วยการ ห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน และต้องทำลายทุ่นระเบิด สังหารบุคคล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พ.ค.42

3 พันธกรณีตามสัญญาออตตาวา
1. ต้องทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่เก็บสะสมไว้ให้หมด 2. ตรวจค้นและทำลายวัตถุระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ 3. ไม่สะสม ผลิต โอน ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 4. แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 5. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวัตถุระเบิดตกค้าง

4 ส่วนประสานการปฏิบัติ ส่วนธุรการและสนับสนุน
ศทช.ศอร.ฯ ส่วนนโยบายและแผน ส่วนประสานการปฏิบัติ ส่วนธุรการและสนับสนุน ส่วนกิจการพิเศษ ศปท.ทบ./ศปก.ทบ. ศูนย์ฝึกตรวจค้นและ ทำลายทุ่นระเบิด ศูนย์แจ้งเตือนและ ให้ความรู้ ศูนย์ฝึกสุนัขตรวจค้น ทุ่นระเบิด ศปท.ทภ.1,2,3 ศปท.ทร. (นปท.2) ศปท.ทภ.2 สย/กกล.สุรนารี ( นปท.3)

5 ข้อมูลการสำรวจของ NPA
เนื้อที่ 1, ตร.กม. = 53 % ของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งหมดของไทย(มากที่สุด) ประชาชนได้รับผลกระทบ 466 ชุมชน

6 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด จากการสำรวจของ NPA
4 จังหวัด(บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ และอุบลฯ)

7 การจัดหน่วย นปท.3 น.1 พ.อ.(พ.) ส.2 รวม 42 นาย แยกเป็น น.7, ส.35 ส.2
น.1 พ.อ.(พ.) ส.2 ส.2 ส่วนส่งกำลัง บก.นตท. น.2 ส.3 ชุดแจ้งเตือนฯ น.1 ส.2 ชุดตรวจค้นฯ ชุดสำรวจทางเทคนิค ชุดสุนัขฯ น.1 ส.4 น.1 ส.14 น.1 ส.8 รวม นาย แยกเป็น น.7, ส.35

8 ขั้นการทำงาน 3 ขั้น : ขั้นที่ 1 การแจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว
ขั้นที่ 1 การแจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว ขั้นที่ 2 การสำรวจทางเทคนิค ขั้นที่ 3 การตรวจค้นและทำลาย

9 แจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว
ขั้นที่ 1 แจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว

10 ขั้นที่ 2 การสำรวจทางเทคนิค
อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง 13 9 10 5 6 1 2 1412 11 8 7 4 3 อ่างเก็บน้ำบ้านด่าน ช่องจอม

11 การตรวจค้นและการทำลาย
ขั้นที่ 3 การตรวจค้นและการทำลาย

12 ความเร่งด่วนการปฏิบัติงาน
อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 1.พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน บุรีรัมย์ สปป.ลาว 2 ช่องอานม้า ช่องจอม ช่องสะงำ ช่องสายตะกู ช่องพริก ช่องพระพะลัย ช่องบก 2.พื้นที่ป่าภูเขาตามแนวชายแดน

13 แผนการปฏิบัติงานในปี 2549

14 ชุดแจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว
จำนวน 12 หมู่บ้าน 1. ศ.ก. อ.บ. บ.ร. ส.ร.

15 ปรับลดพื้นที่อันตราย

16 การกวาดล้างและทำลายทุ่นระเบิด

17 พื้นที่อันตรายหมายเลข 426 ผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

18 เป้าหมายในการปฏิบัติงาน

19 เข้าปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่รับผิดชอบ
1. ศ.ก. อ.บ. บ.ร. ส.ร.

20 ปรับลดพื้นที่อันตราย

21 การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยในพื้นที่
การแจ้งข้อมูลพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิด/กับระเบิดตกค้าง การรายงานเมื่อมีผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด หรือ UXO การ ปชส.ให้ความรู้ และ แจ้งเตือน ปชช. และ กพ.หน่วย การปักป้ายแจ้งเตือนในพื้นที่ การอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนข้อมูล

22 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3
หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมที่ 3 3 rd HMAU หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 ( นปท. 3)


ดาวน์โหลด ppt หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 นามย่อ “ นปท.3”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google