งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมที่ 3 3 rd HMAU หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้าน มนุษยธรรมที่ 3 นามย่อ “ นปท.3 ” 3 rd HMAU=Humanitarian Mine Action.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมที่ 3 3 rd HMAU หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้าน มนุษยธรรมที่ 3 นามย่อ “ นปท.3 ” 3 rd HMAU=Humanitarian Mine Action."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมที่ 3 3 rd HMAU หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้าน มนุษยธรรมที่ 3 นามย่อ “ นปท.3 ” 3 rd HMAU=Humanitarian Mine Action Unit

2 อนุสัญญาออตตาวา ประเทศไทยลงนามในสัญญา ออตตาวา ว่าด้วยการ ห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน และต้อง ทำลายทุ่นระเบิด สังหารบุคคล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พ. ค.42

3 พันธกรณีตาม สัญญาออตตาวา 1. ต้องทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ เก็บสะสมไว้ให้หมด 2. ตรวจค้นและทำลายวัตถุระเบิดที่ ตกค้างในพื้นที่ 3. ไม่สะสม ผลิต โอน ทุ่นระเบิดสังหาร บุคคล 4. แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ประชาชน 5. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวัตถุระเบิด ตกค้าง

4 ศูนย์แจ้งเตือนและ ให้ความรู้ ศทช. ศอร. ฯ ส่วนนโยบายและแผนส่วนกิจการพิเศษส่วนธุรการและสนับสนุนส่วนประสานการปฏิบัติ ศูนย์ฝึกตรวจค้นและ ทำลายทุ่นระเบิด ศูนย์ฝึกสุนัขตรวจค้น ทุ่นระเบิด ศปท. ทภ.1,2,3 ศปท. ทภ.2 สย / กกล. สุรนารี ( นปท.3) ศปท. ทบ./ ศปก. ทบ. ศปท. ทร. ( นปท.2)

5 ข้อมูลการสำรวจ ของ NPA = 53 % ของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ = 53 % ของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งหมดของไทย ( มากที่สุด ) ทั้งหมดของไทย ( มากที่สุด ) ประชาชนได้รับผลกระทบ 466 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 466 ชุมชน เนื้อที่ 1,349.80 ตร. กม.

6 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด จากการสำรวจของ NPA 4 จังหวัด ( บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ และอุบลฯ )

7 นปท. 3 ส่วนส่ง กำลัง ชุดแจ้ง เตือนฯ บก. นตท. น. 1 พ. อ.( พ.) ส. 2 การจัด หน่วย ส.2 น.2 ส.3 น.1 ส.2 ชุดสำรวจทาง เทคนิค น.1 ส.4 ชุดตรวจ ค้นฯ น.1 ส.14 ชุดสุนัขฯ น.1 ส.8 รวม 42 นาย แยกเป็น น.7, ส.35

8 ขั้นการ ทำงาน 3 ขั้น : ขั้นที่ 1 การแจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว ขั้นที่ 2 การสำรวจทางเทคนิค ขั้นที่ 3 การตรวจค้นและทำลาย

9 ขั้นที่ 1 แจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว ขั้นที่ 1 แจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว

10 ขั้นที่ 2 การสำรวจทางเทคนิค ช่องจอม อ่างเก็บน้ำบ้านด่าน อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง 139105612 1412118743

11 ขั้นที่ 3 การตรวจค้นและ การทำลาย ขั้นที่ 3 การตรวจค้นและ การทำลาย

12 ช่องสายตะกู ช่องจอม ช่องพริก ช่องสะงำ ช่องอานม้า ช่องพระ พะลัย ช่องบก สปป. ลาว 2 สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 2. พื้นที่ป่าภูเขาตามแนวชายแดน 1. พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน ความเร่งด่วนการปฏิบัติงาน

13 แผนการปฏิบัติงาน ในปี 2549

14 ชุดแจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว จำนวน 12 หมู่บ้าน ชุดแจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว จำนวน 12 หมู่บ้าน ศ.ก.ศ.ก. 1. ส.ร.ส.ร. บ.ร.บ.ร. อ.บ.อ.บ.

15 ปรับลดพื้นที่ อันตราย

16 การกวาดล้างและ ทำลายทุ่นระเบิด

17 พื้นที่อันตรายหมายเลข 426 ผามออีแดง อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

18 เป้าหมายในการ ปฏิบัติงาน

19 ศ.ก.ศ.ก. 1. ส.ร.ส.ร. บ.ร.บ.ร. อ.บ.อ.บ. เข้าปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่รับผิดชอบ

20 ปรับลดพื้นที่ อันตราย

21 การขอรับการสนับสนุนจาก หน่วยในพื้นที่  การแจ้งข้อมูลพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิด / กับ ระเบิดตกค้าง  การรายงานเมื่อมีผู้ประสบภัยจากทุ่น ระเบิด หรือ UXO  การ ปชส. ให้ความรู้ และ แจ้งเตือน ปชช. และ กพ. หน่วย  การปักป้ายแจ้งเตือนในพื้นที่  การอำนวยความสะดวกและการ สนับสนุนข้อมูล

22 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมที่ 3 3 rd HMAU หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 ( นปท. 3)


ดาวน์โหลด ppt หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมที่ 3 3 rd HMAU หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้าน มนุษยธรรมที่ 3 นามย่อ “ นปท.3 ” 3 rd HMAU=Humanitarian Mine Action.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google