งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าว การจัดงาน Lanna Fashion 2006 จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน Lanna Fashion 2006 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเฉลิมพระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าว การจัดงาน Lanna Fashion 2006 จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน Lanna Fashion 2006 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเฉลิมพระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าว การจัดงาน Lanna Fashion 2006 จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน Lanna Fashion 2006 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติฉลองครองราชย์ 60 ปี

2 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ท พลาซ่า จ. เชียงใหม่ กำหนด จัดงาน Lanna Fashion 2006 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2549 ที่ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ท พลาซ่า จ. เชียงใหม่

3 แถลงข่าวการจัดงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ( คนกลาง ) พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นายวัยรักษ์ วลัยรัตน์ และ พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมพร วิริยานุภาพพงศ์

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากงาน Lanna Fashion 2006 มีดังนี้ 1. เกิดกระแสล้านนา และมีความตื่นตัวในการนำ ศิลปวัฒนธรรมของล้านนามาผสมผสาน ในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และนักออกแบบ ได้ร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีคุณภาพ สามารถแข่งขันใน ตลาดต่างๆ ได้อย่างมีศักยภาพ 3. จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน ของ ธุรกิจแฟชั่นผ้าไทย ( ล้านนา )


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าว การจัดงาน Lanna Fashion 2006 จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน Lanna Fashion 2006 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเฉลิมพระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google