งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมกราคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมกราคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมกราคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน มกราคม 2549 เท่ากับ 111.6 ม. ค.49 / ธ. ค.48 สูงขึ้น ร้อยละ 0.2 ม. ค.49 / ม. ค.48 สูงขึ้น ร้อยละ 5.9

4 ม. ค.49 / ม. ค.48 สูงขึ้น ร้อยละ 5.9 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.2 ( ชะลอลงจาก ธ. ค.48 ที่ สูงขึ้นร้อยละ 5.5)  ผลจากสินค้าราคาลดลง - ผักและผลไม้ - ผักและผลไม้ - ไข่ไก่ - ไข่ไก่ - ขนมปังปอนด์ - ขนมปังปอนด์ - เครื่องปรุงรส - เครื่องปรุงรส หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อย ละ 6.9 ( ธ. ค.48 สูงขึ้นร้อยละ 6.0)  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เครื่องใช้ไฟฟ้า - เครื่องใช้ไฟฟ้า - ค่าบริการการสื่อสาร - ค่าบริการการสื่อสาร

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมกราคม 2549 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

6 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน มกราคม 2549 เท่ากับ 103.4 ม. ค.49 / ธ. ค.48 ไม่ เปลี่ยนแปลง ม. ค.49 / ม. ค.48 สูงขึ้น ร้อยละ 2.5

8 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนมกราคม 2549 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

9 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

10 สามารถดูข้อมูลของสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้าได้ที่ 1. เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th 2. โทรสายด่วนสอบถามข้อมูล อัตโนมัติ 0 2507 7000 3. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793 4. ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนี ราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อ ชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมกราคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google