งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มวลชน ทสปช. กนช. อื่นๆ ยกเลิก พรบ. การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ถูกทิ้งร้างมานาน ไม่มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ฐานข้อมูลไม่เป็นระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มวลชน ทสปช. กนช. อื่นๆ ยกเลิก พรบ. การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ถูกทิ้งร้างมานาน ไม่มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ฐานข้อมูลไม่เป็นระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 มวลชน ทสปช. กนช. อื่นๆ

4 ยกเลิก พรบ. การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ถูกทิ้งร้างมานาน ไม่มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ฐานข้อมูลไม่เป็นระบบ

5 ประเด็นจูงใจในการดำเนินกิจกรรมมวลชน ผลลัพธ์สุดท้ายของมวลชน

6 , อพปร. - มีอยู่ในสารระบบอย่างเป็น รูปธรรม ชรบ., อพป. - มีอยู่ในสารระบบอย่างเป็น รูปธรรม - มีแรงจูงใจที่ชัดเจน ทสปช. ทางทะเล - มีอยู่ในสารระบบอย่างเป็น รูปธรรม ( ทร. ดูแล )

7

8  กอ. รมน. บูรณาการความั่นคง ภาพรวมของชาติ  ใช้มวลชนที่มีอยู่ให้ครบถ้วน  เรียงลำดับความพร้อมของ มวลชนในการใช้งาน  ใช้มวลตามสายงานในหลักการ ความพยายามร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt มวลชน ทสปช. กนช. อื่นๆ ยกเลิก พรบ. การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ถูกทิ้งร้างมานาน ไม่มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ฐานข้อมูลไม่เป็นระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google