งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Three irrevocable things in your life are … 3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้... and chance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Three irrevocable things in your life are … 3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้... and chance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Three irrevocable things in your life are … 3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้... and chance. และโอกาส time…เวลา Wordคำพูด

2 Three undeniable things in your life are. 3สิ่งที่ควรจะมีในชีวิตเราคือ serenity… ความสงบ honesty… ความ ซื่อสัตย์ and hope. ความหวัง

3 Three gems of your life are … 3 สิ่งที่มีค่าในชีวิตเราคือ love … ความรัก self-steem… เคารพตัวเอง and true friends. และเพื่อนแท้

4 Three uncertainties in your life are... ความไม่แน่นอนในชีวิต ความไม่แน่นอนในชีวิต 3 อย่างคือ … dreams... ความฝัน success... ความสำเร็จ and fate. และ โชคชะตา

5 arrogance... ความหยิ่ง ผยอง liquor... สุรา Three things that deteriorate your life are... 3 สิ่งที่บ่อนทำลายชีวิตเราคือ … and anger. และความ โกรธ

6 Kind hearts are are the garden… จิตใจดีเป็นดั่งสวน Kind thoughts are the roots… ความคิดดีเป็นรากไม้ Kind words are the blossoms… คำพูดดี คำพูดดี เป็นดั่งดอกไม้ บานสะพรั่ง Kind deeds are the fruits… การกระทำดีเปรียบ เหมือนผลไม้ จิตใจดี คิดดี พูดดี และกระทำดี

7


ดาวน์โหลด ppt Three irrevocable things in your life are … 3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้... and chance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google