งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โหลดไฟล์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โหลดไฟล์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โหลดไฟล์ที่ http://www.iamsanya.com/docfile/database1.ziphttp://www.iamsanya.com/docfile/database1.zip

2 2

3 ก่อนที่เราจะติดต่อกับฐานข้อมูลจริง ต้องรู้จักกับฟังก์ชั่นเหล่านี้ก่อน ซึ่ง มีความจำเป็นมาก ๆ ในการใช้งาน 3

4 การที่เราจะเขียน php ติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft Access เราจะต้องติดตอผ่าน ODBC ซึ่งเป็น Driver ของการเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล ซึ่งการติดต่อผ่าน ODBC จะต้องมีการ Set ชื่อ DSN เพื่อเป็นชื่อ อ้างอิงในการติดต่อกับฐานข้อมูลนั้น ๆ สามารถศึกษาได้ที่หัวข้อถัดจากนี้ 4

5 ก่อนที่เราจะ Set Dsn เราต้องมีฐานข้อมูลก่อน รู้จะ Path และ ที่อยู่ของฐานข้อมูล ในที่นี้ ฐานข้อมูลผมอยู่ที่ C:\Appserv\www\web\database.mdb เริ่มกันเลยครับ ผมจะแบ่งเป้น 2 ประเภทครับ คือ - การ Set บน Win95,Win98,WinMe เมนู Start > Sitting > Control Panel เลือก ODBC Datasources (32Bit) 5 1. ดับเบิ้ลคลิก

6 6

7 7 2. เลือก Add จากนั้นเลือก Microsoft Access Driver (*.mdb) -> Finish

8 8 กำหนด ชื่อ DSN เป็น customer และ เลือก Select เพื่อ ทำการอ้างอิงไฟล์ฐานข้อมูล

9 9 - การ Set บน WinXP,NT,2000 เมนู Start > Sitting > Control Panel > Administrative Tool เลือก Data Sources (ODBC) 1. ดับเบิ้ลคลิก เลือก Tab System DSN และเลือก > Add จากนั้นเลือก Driver do Microsoft Access Driver (*.mdb) -> Finish

10 10 - กำหนด ชื่อ DSN เป็น customer และ เลือก Select เพื่อ ทำการอ้างอิงไฟล์ฐานข้อมูล จะได้ชื่อ DSN เป็น customer ใว้อ้างอิงในการติดต่อกับฐานข้อมูล

11 11 ฐานข้อมูล C:\Appserv\www\web\database.mdb ซื่อตาราง Customer

12 12 การแสดงชื่อและจำนวนฟิวส์ของตาราง customer Out Put 1. ฟิวส์ id ชนิดของข้อมูลเป็น COUNTER 2. ฟิวส์ name ชนิดของข้อมูลเป็น VARCHAR 3. ฟิวส์ surname ชนิดของข้อมูลเป็น VARCHAR php4-1.php

13 ฐานข้อมูล C:\Appserv\www\web\database.mdb ชื่อตาราง customer 13

14 id name surname { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2174936/slides/slide_14.jpg", "name": "id name surname <.", "description": "$i=1; while(odbc_fetch_row($execute,$i)) { 14 การนำข้อมูลจากตารางมาแสดง php4-2.php.", "width": "800" }

15 $id=odbc_result($execute,"id"); $name=odbc_result($execute,"name"); $surname=odbc_result($execute,"surname"); ?> 15 // เพื่อสลับสีแถว ให้เขียนทับ

16 16 Out Put

17 ฐานข้อมูล C:\Appserv\www\web\database.mdb 17

18 18 รูปแบบ insert ino ชื่อตาราง (ฟิวส์1,ฟิวส์2,ฟิวส์3...) values ('ค่า1','ค่า2','ค่า3',...) php4-3.php

19 19 Name Surname Add ผ่าน Form php4-4.php

20 20 php4-4-2.php

21 ฐานข้อมูล C:\Appserv\www\web\database.mdb 21

22 กรุณากรอกชื่อที่ต้องการค้นหา "> กรุณากรอกข้อมูลด้วยครับ 22 php4-5.php

23 id name surname 23 php4-5.php ต่อ

24 24 php4-5.php ต่อ

25 ** เพิ่มเติมครับ หากต้องการค้นหานามสกุลด้วยให้เปลี่ยนเป็น $sql = "select * from customer Where name like '%$search_name%' or surname like '%ค่าหรือตัว แปรที่ต้องการค้นหา%'"; 25 Out Put

26 26

27 ฐานข้อมูล C:\Appserv\www\web\database.mdb ชื่อตาราง customer 27 php4-6.php php4-7.php php4-8.php บันทึกลงฐานข้อมูล xxx Form แก้ไข xxx แก้ไข xxx แก้ไข ดึงข้อมูลที่เลือกมาแก้ไข

28 id name surname แก้ไข { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2174936/slides/slide_28.jpg", "name": "id name surname แก้ไข

29 $i=1; while(odbc_fetch_row($execute,$i)) { $id=odbc_result($execute,"id"); $name=odbc_result($execute,"name"); $surname=odbc_result($execute,"surname"); ?> 29 php4-6.php ต่อ

30 ">แก้ไข 30 Out Put php4-6.php ต่อ

31 Name "> Surname "> "> 31 php4-7.php Out put

32 32 php4-8.php Out Put ได้ทำการ แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย แล้ว

33 ฐานข้อมูล C:\Appserv\www\web\database.mdb ชื่อตาราง customer 33

34 id name surname ลบ 34 php4-9.php

35 ">ลบ 35 Out Put php4-9.php ต่อ

36 36 php4-10.php Out Put ได้ทำการ ลบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

37 ฐานข้อมูล C:\Appserv\www\web\database.mdb ตาราง ชื่อ Customer 37 xxxx ****** LoginCancel User : Password : ยินดีต้อนรับคุณ..xx. สู่ เมนูหลัก php4-11.php php4-12.php

38 38 User: Password: php4-11.php xxxx ****** LoginCancel User : Password : Output

39 39 ยินดีต้อนรับ คุณ.. สู่เมนูหลัก ยินดีต้อนรับคุณ..xx. สู่ เมนูหลัก Output php4-12.php

40 40 ในที่นี้เพื่อเข้ารหัสพาสเวิร์ดเฉยๆ แต่ User ก้ยังจำ Password ของตัวเองปกติ เช่น ถ้า กำหนด “1234” เมื่อเข้ารหัสด้วย MD5 แล้วจะได้ “ 81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055” เป็นต้น

41 41 xxxx ****** LoginCancel User : Password : ยินดีต้อนรับคุณ..xx. สู่ เมนูหลัก Userform.php checkuser.php แต่ตอนสั่งเก็บข้อมูลหรือสมัครสมาชิกให้ใช้ฟังก์ชั่น MD5 ตรงฟิลดิ์ Password ซึ่งรองรับข้อมูล 128bits ดังนั้นตรง password อาจจะต้องกำหนดขนาดให้มากขึ้น

42 42 User: Password: Userform.php xxxx ****** LoginCancel User : Password : Output

43 43 ยินดีต้อนรับ คุณ.. สู่เมนูหลัก ยินดีต้อนรับคุณ..xx. สู่ เมนูหลัก Output checkuser.php

44 www.thaicreate.com 44


ดาวน์โหลด ppt 1 โหลดไฟล์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google