งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกันยายน 2552 www.price.moc.go.th นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกันยายน 2552 www.price.moc.go.th นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกันยายน 2552 www.price.moc.go.th นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ประเทศ ปี 51มค.52กพ.52มีค.52เมย.52พค.52มิย.52กค.52สค.52 ไทย +5.5-0.4-0.1-0.2-0.9-3.3-4.0-4.4 มาเลเซีย +5.4+3.9+3.7+3.5+3.0+2.4-1.4-2.4 ฟิลิปปินส์ +9.3+7.1+7.3+6.4+4.8+3.3+1.5+0.2+0.1 อินโดนีเซีย +10.3+9.2+8.6+7.9+7.3+6.0+3.7+2.7+2.8 สิงคโปร์ +6.5+2.9+1.9+1.6-0.7-0.3-0.5 -0.3 จีน +5.9+1.0-1.6-1.2-1.5-1.4-1.7-1.8-1.2 ญี่ปุ่น +1.40.0-0.1-0.3-0.1-1.1-1.8-2.2 ไต้หวัน +3.6+1.5-1.3-0.2-0.5-0.1-2.0-2.3-0.8 เวียดนาม +23.1+17.5+14.8+11.3+9.2+5.6+3.9+3.3+2.0 สหรัฐอเมริกา +3.90.0+0.2-0.4-0.7-1.3-1.4-2.1-1.5 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ www.price.moc.go.th

3 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ สค.52

4 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน มกราคม 2551 – กันยายน 2552 www.price.moc.go.th (เฉลี่ย 9 เดือน 57.19) 71.5 2 65.0 9

5 ราคาน้ำมันเบนซิน 91 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน มกราคม 2551 – กันยายน 2552 www.price.moc.go.th บาท / ลิตร

6 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์) 33.5102 ณ 30 ก. ย. 52 เฉลี่ย 9 เดือน 34.63

7 เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์ 15/02/5132.606615 ก.ค. 255133.458415 ม.ค. 255234.865615/07/5234.0503 29/02/5131.850630 ก.ค. 255133.446030 ม.ค. 255234.884331/07/5233.9905 14/03/5131.391415 ส.ค. 255133.735216 ก.พ. 255235.115814/08/5233.9797 31/03/5131.460329 ส.ค. 255134.117727 ก.พ. 255236.002031/08/5233.9654 16/04/5131.534815 ก.ย. 255134.511416 มี.ค. 255235.845914/09/5233.9042 30/04/5131.698330 ก.ย. 255134.001831 มี.ค. 255235.662930/09/5233.5102 15/05/5132.368315 ต.ค. 255134.060916 เม.ย. 255235.3209 30/05/5132.401731 ต.ค. 255134.925930 เม.ย. 255235.2673 16/06/5133.219917 พ.ย. 255134.950914 พค. 255234.4836 30/06/5133.483728 พ.ย. 255135.380229 พค. 255234.3332 15 ธ.ค. 255134.865715 มิย. 255234.1234 29 ธ.ค. 255134.991030 มิย. 255234.0918 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

8 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index www.price.moc.go.th

9 เดือนกันยายน 2552 เท่ากับ 105.3 กย.52/สค.52 สูงขึ้นร้อยละ +0.2 กย.52/กย.51 ลดลงร้อยละ -1.0 ( มค.-กย.52)/(มค.-กย.51) ลดลงร้อยละ -1.7 สค.52 105.1 +0.4 -1.9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ www.price.moc.go.th

10 กย.52 / สค.52 สูงขึ้นร้อยละ +0.2 สูงขึ้นร้อยละ +1.1 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว  ผักสด-ผลไม้  ปลาและสัตว์น้ำ  เครื่องประกอบอาหาร  อาหารสำเร็จรูป o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  เนื้อสุกร  ไก่ย่าง ลดลงร้อยละ -0.2 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ปูนซีเมนต์ แผ่นไม้อัด  ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม  เบียร์ สุรา หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม www.price.moc.go.th

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กย.52 www.price.moc.go.th เทียบเดือนที่ผ่านมา

12 กย.52/กย.51 ลดลงร้อยละ – 1.0 สูงขึ้นร้อยละ +0.9 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  เนื้อสุกร ปลาและสัตว์น้ำ  ไข่และผลิตภัณฑ์นม  ผักและผลไม้  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  อาหารสำเร็จรูป หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -2.7 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าโดยสารสาธารณะ  ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา  เครื่องแบบนักเรียน www.price.moc.go.th

13 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กย.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

14 .. สูงขึ้นร้อยละ +5.5 ลดลงร้อยละ – 6.9 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม มค.- กย.52 / มค.- กย.51 ลดลงร้อยละ -1.7 www.price.moc.go.th

15 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กย.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

16 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนกันยายน 2552 เท่ากับ 102.6 กย.52 / สค.52 เท่ากับร้อยละ +0.1 กย.52 / กย.51 ลดลงร้อยละ -0.1 www.price.moc.go.th ( มค.-กย.52)/(มค.-กย.51) สูงขึ้นร้อยละ +0.4 สค.52 102.5 0.0 -0.2 +0.4

17 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กย.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

18 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กย.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

19 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กย.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

20  เว็บไซต์ www.price.moc.go.th www.price.moc.go.th  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000 0 2507 7000  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา www.price.moc.go.th ห้วข้อชมการถ่ายทอดสด www.price.moc.go.th ห้วข้อชมการถ่ายทอดสดwww.price.moc.go.th

21 รายการสินค้าเพิ่ม / ลด / ไม่ เปลี่ยนแปลง เดือน / ปี พ. ค. 52 / มิ. ย. 52 / ก. ค. 52 / ส. ค. 52 / ก. ย. 52 / พ. ค. 51 มิ. ย. 51 ก. ค.. 51 ส. ค.. 51 ก. ย.. 51 ลดลง 83788589 คงที่ 7577788194 สูงขึ้น 259262254247234

22 คาดการณ์เงินเฟ้อ ปี 2552 ร้อยละ -1.0 – 0.0 สมมติฐาน - น้ำมันดิบดูไบ เฉลี่ย 50 – 60 เหรียญ/บาร์เรล - อัตราแลกเปลี่ยน เฉลี่ย 35-36 บาท/ดอลลาร์


ดาวน์โหลด ppt โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกันยายน 2552 www.price.moc.go.th นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google