งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกันยายน 2552 www.price.moc.go.th นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกันยายน 2552 www.price.moc.go.th นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกันยายน นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ประเทศ ปี 51มค.52กพ.52มีค.52เมย.52พค.52มิย.52กค.52สค.52 ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ

3 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ สค.52

4 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน มกราคม 2551 – กันยายน (เฉลี่ย 9 เดือน 57.19)

5 ราคาน้ำมันเบนซิน 91 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน มกราคม 2551 – กันยายน บาท / ลิตร

6 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์) ณ 30 ก. ย. 52 เฉลี่ย 9 เดือน 34.63

7 เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์ 15/02/ ก.ค ม.ค /07/ /02/ ก.ค ม.ค /07/ /03/ ส.ค ก.พ /08/ /03/ ส.ค ก.พ /08/ /04/ ก.ย มี.ค /09/ /04/ ก.ย มี.ค /09/ /05/ ต.ค เม.ย /05/ ต.ค เม.ย /06/ พ.ย พค /06/ พ.ย พค ธ.ค มิย ธ.ค มิย อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

8 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index

9 เดือนกันยายน 2552 เท่ากับ กย.52/สค.52 สูงขึ้นร้อยละ +0.2 กย.52/กย.51 ลดลงร้อยละ -1.0 ( มค.-กย.52)/(มค.-กย.51) ลดลงร้อยละ -1.7 สค ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ

10 กย.52 / สค.52 สูงขึ้นร้อยละ +0.2 สูงขึ้นร้อยละ +1.1 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว  ผักสด-ผลไม้  ปลาและสัตว์น้ำ  เครื่องประกอบอาหาร  อาหารสำเร็จรูป o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  เนื้อสุกร  ไก่ย่าง ลดลงร้อยละ -0.2 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ปูนซีเมนต์ แผ่นไม้อัด  ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม  เบียร์ สุรา หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กย.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

12 กย.52/กย.51 ลดลงร้อยละ – 1.0 สูงขึ้นร้อยละ +0.9 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  เนื้อสุกร ปลาและสัตว์น้ำ  ไข่และผลิตภัณฑ์นม  ผักและผลไม้  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  อาหารสำเร็จรูป หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -2.7 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าโดยสารสาธารณะ  ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา  เครื่องแบบนักเรียน

13 อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กย.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

14 .. สูงขึ้นร้อยละ +5.5 ลดลงร้อยละ – 6.9 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม มค.- กย.52 / มค.- กย.51 ลดลงร้อยละ -1.7

15 อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กย.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

16 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนกันยายน 2552 เท่ากับ กย.52 / สค.52 เท่ากับร้อยละ +0.1 กย.52 / กย.51 ลดลงร้อยละ ( มค.-กย.52)/(มค.-กย.51) สูงขึ้นร้อยละ +0.4 สค

17 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กย.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

18 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กย.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

19 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กย.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

20  เว็บไซต์  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ห้วข้อชมการถ่ายทอดสด ห้วข้อชมการถ่ายทอดสดwww.price.moc.go.th

21 รายการสินค้าเพิ่ม / ลด / ไม่ เปลี่ยนแปลง เดือน / ปี พ. ค. 52 / มิ. ย. 52 / ก. ค. 52 / ส. ค. 52 / ก. ย. 52 / พ. ค. 51 มิ. ย. 51 ก. ค.. 51 ส. ค.. 51 ก. ย.. 51 ลดลง คงที่ สูงขึ้น

22 คาดการณ์เงินเฟ้อ ปี 2552 ร้อยละ -1.0 – 0.0 สมมติฐาน - น้ำมันดิบดูไบ เฉลี่ย 50 – 60 เหรียญ/บาร์เรล - อัตราแลกเปลี่ยน เฉลี่ย บาท/ดอลลาร์


ดาวน์โหลด ppt โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกันยายน 2552 www.price.moc.go.th นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google