งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสูง 3.57 ซม. ความกว้าง 2.85 ซม. เว้นระยะ 16 พ. เว้นระยะเท่ากัน วิทยานิ พนธ์ ตาม นักศึกษา ที่สังกัด เว้นระยะ 16 พ. รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ตัวอักษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสูง 3.57 ซม. ความกว้าง 2.85 ซม. เว้นระยะ 16 พ. เว้นระยะเท่ากัน วิทยานิ พนธ์ ตาม นักศึกษา ที่สังกัด เว้นระยะ 16 พ. รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ตัวอักษร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความสูง 3.57 ซม. ความกว้าง 2.85 ซม. เว้นระยะ 16 พ. เว้นระยะเท่ากัน วิทยานิ พนธ์ ตาม นักศึกษา ที่สังกัด เว้นระยะ 16 พ. รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ตัวอักษร 22 พ. ตัวหนา จัดกลาง ตัวอักษร 18 พ. ตัวหนา จัดกลาง

4 รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ตัวอักษร 22 พ. ตัวหนา จัดกลาง เว้นระยะเท่ากัน ตัวอักษร 18 พ. ตัวหนา จัดกลาง วิทยานิ พนธ์ ตาม นักศึกษา ที่สังกัด เว้นระยะ 16 พ.

5 รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ตัวอักษร 22 พ. ตัวหนา จัดกลาง เว้นระยะ เท่ากัน ตัวอักษร 18 พ. ตัวหนา จัดกลาง วิทยานิ พนธ์ ตาม นักศึกษา ที่สังกัด เว้นระยะ 16 พ.

6 เว้นระยะ เท่ากัน Enter 2 ครั้ง 16 พ. ย่อหน้าตรงกัน คือ 1.8 ซม. เท่ากับ อักษร 8 ตัว เว้น 1.27 ซม. ตัวหนา 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ. เส้น ½ พ. เว้นระยะ 12 พ. วิทยานิ พนธ์ ตามนักศึกษาที่ สังกัด ตัวหนา 16 พ.

7 เว้น 1.27 ซม. ตัวหนา 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ. เว้นระยะ 12 พ. ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง

8 เว้น 1.27 ซม. ตัวหนา 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ. เว้นระยะ 12 พ. ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง

9 ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง เว้นระยะ 16 พ. Enter 2 ครั้ง เว้น ระยะ 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ. ชิดขวา ไม่ใส่คำนำหน้า นาม

10 ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง เว้นระยะ 16 พ. ตัวหนา 16 พ. ชิดขวา ส่วน ต้น ตัวห นา 16 พ. ชิด ซ้าย ส่วน ต้น ตัว ธรรม ดา 16 พ. ชิด ขวา ตัวธรรมดา 16 พ. เริ่มพิมพ์ตรงกับ อักษรตัวแรก ส่วน เนื้อหา ตัวหนา 16 พ. ส่วน ต้น ตัว ธรรม ดา 16 พ. ชิด ขวา

11 ง ด้านบน และ ด้านขวา ระยะห่าง 2.54 ซม.

12 ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง เว้นระยะ 16 พ. ตัวห นา 16 พ. ชิด ขวา ตัวห นา 16 พ. ชิด ขวา เลข หน้า ตัว ธรรมด า 16 พ. ชิดขวา เลข ตาราง ตัว ธรรมด า 16 พ. จัด กลาง

13 ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง เว้นระยะ 16 พ. ตัวห นา 16 พ. ชิด ขวา ตัวห นา 16 พ. ชิด ขวา เลข หน้า ตัว ธรรมด า 16 พ. ชิดขวา เลข ตาราง ตัว ธรรมด า 16 พ. จัด กลาง

14 ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง เว้นระยะ 16 พ. ย่อหน้า 1.8 ซม. ขนาด 16 พ. เว้นระยะ 16 พ. หัวข้อใหญ่ ตัวหนา 18 พ. ชิดซ้าย ย่อหน้า 1.8 ซม. หัวข้อรอง ตัวหนา 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ. เริ่มพิมพ์ตรงตัวอักษร แรก

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 เว้นระยะ 16 พ. ตัวหนา 16 พ. จัดกลาง ตัวธรรมดา 16 พ. จัดกลาง

25 ตัวหนา 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ. เว้นระยะ 16 พ. ตัวห นา 16 พ. เส้นคู่ ขนาด ½ พ. เว้นระยะ 16 พ.

26 ไม่ต้อง ขีดเส้น.

27 ตัวหนา 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ.

28 ตัวหนา ขนาด 20 พ. จัด กึ่งกลาง หน้ากระ ดาษ

29 ตัวหนา ขนาด 18 พ. ตัวหนา ขนาด 16 พ.

30 ตัวหนา ขนาด 22 พ. จัด กึ่งกลาง เว้นระยะ 16 พ. เว้น 1.27 ซม. ตัวหนา 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ.

31 ตัวหนา ขนาด 22 พ.

32


ดาวน์โหลด ppt ความสูง 3.57 ซม. ความกว้าง 2.85 ซม. เว้นระยะ 16 พ. เว้นระยะเท่ากัน วิทยานิ พนธ์ ตาม นักศึกษา ที่สังกัด เว้นระยะ 16 พ. รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ตัวอักษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google