งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา : ร้าน OHO Bookshop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา : ร้าน OHO Bookshop"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา : ร้าน OHO Bookshop
ระบบสารสนเทศเพื่อการขายหนังสือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : ร้าน OHO Bookshop

2 ขอบเขตการทำงาน ลูกค้าสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง
จัดการข้อมูลสินค้าในร้านโดยผู้ดูแลระบบ (เจ้าของร้าน) สมาชิกสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ตามต้องการ ระบบจะทำการยืนยันรายการสั่งซื้อกลับมายังสมาชิก (ใบสั่งซื้อ) ลูกค้าชำระเงินตามใบสั่งซื้อ และแจ้งการชำระเงินให้กับระบบ ผู้ดูแลระบบตรวจสอบการชำระเงินที่ตรงกับรายการแจ้ง และจัดส่งสินค้าพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลเลขที่การส่งสินค้าพร้อมกับใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกทราบ ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิกใบสั่งซื้อที่ไม่มีการชำระเงิน

3 ควรทำส่วนใดเพิ่มอีกบ้าง ??????
ส่วนของรายงาน รายงานรายข้อมูลสมาชิก รายงานรายข้อมูลสินค้า รายงานสรุปรายการสั่งซื้อสินค้าประจำวัน/ใบสั่งซื้อที่มีการแจ้งชำระเงิน รายงานสรุปรายการแจ้งชำระเงินประจำวันแยกตามธนาคาร รายงานใบสั่งซื้อที่ไม่มีการชำระเงิน รายงานสรุปการจัดส่งสินค้าประจำวัน รายงานสรุปผลกำไรในแต่ละเดือน รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ

4 ควรทำส่วนใดเพิ่มอีกบ้าง ??????
ส่วนของการสืบค้น หรือแสดงผล สินค้ามาใหม่ สินค้าขายดี ลูกค้าที่ Black list สินค้าแนะนำ สินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกัน .....

5 ควรทำส่วนใดเพิ่มอีกบ้าง ??????
ส่วนของการรักษาความปลอดภัยของระบบ การทำธุรกรรมใดๆ จะต้อง log in เสมอ ยกเว้นการดูข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลพื้นฐานของร้าน การทำรายการซื้อสินค้า แจ้งชำระเงิน ลูกค้าจะต้อง log in เข้าสู่ระบบก่อน เมื่อลูกค้าอยู่ในระบบ สามารถที่จะตรวจสอบรายการสั่งซื้อที่ผ่านมา รวมทั้งมีสถานะบอกว่าใบสั่งซื้อใดชำระเงินแล้ว ใบสั่งซื้อใดยังไม่ชำระเงิน


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา : ร้าน OHO Bookshop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google