งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา : ร้าน OHO Bookshop ระบบสารสนเทศเพื่อการขายหนังสือ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา : ร้าน OHO Bookshop ระบบสารสนเทศเพื่อการขายหนังสือ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา : ร้าน OHO Bookshop ระบบสารสนเทศเพื่อการขายหนังสือ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2 ขอบเขตการทำงาน ลูกค้าสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าได้ ด้วยตนเอง จัดการข้อมูลสินค้าในร้านโดยผู้ดูแลระบบ ( เจ้าของร้าน ) สมาชิกสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ตาม ต้องการ ระบบจะทำการยืนยันรายการสั่งซื้อกลับมายัง สมาชิก ( ใบสั่งซื้อ ) ลูกค้าชำระเงินตามใบสั่งซื้อ และแจ้งการชำระ เงินให้กับระบบ ผู้ดูแลระบบตรวจสอบการชำระเงินที่ตรงกับ รายการแจ้ง และจัดส่งสินค้าพร้อมทั้งแจ้งข้อมูล เลขที่การส่งสินค้าพร้อมกับใบเสร็จรับเงินให้กับ สมาชิกทราบ ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิกใบสั่งซื้อที่ไม่มีการ ชำระเงิน

3 ควรทำส่วนใดเพิ่มอีก บ้าง ?????? ส่วนของรายงาน รายงานรายข้อมูลสมาชิก รายงานรายข้อมูลสินค้า รายงานสรุปรายการสั่งซื้อสินค้าประจำวัน / ใบสั่งซื้อที่มี การแจ้งชำระเงิน รายงานสรุปรายการแจ้งชำระเงินประจำวันแยกตาม ธนาคาร รายงานใบสั่งซื้อที่ไม่มีการชำระเงิน รายงานสรุปการจัดส่งสินค้าประจำวัน รายงานสรุปผลกำไรในแต่ละเดือน รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ

4 ควรทำส่วนใดเพิ่มอีก บ้าง ?????? ส่วนของการสืบค้น หรือแสดงผล สินค้ามาใหม่ สินค้าขายดี ลูกค้าที่ Black list สินค้าแนะนำ สินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกัน.....

5 ควรทำส่วนใดเพิ่มอีก บ้าง ?????? ส่วนของการรักษาความปลอดภัยของ ระบบ การทำธุรกรรมใดๆ จะต้อง log in เสมอ ยกเว้น การดูข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลพื้นฐานของร้าน การทำรายการซื้อสินค้า แจ้งชำระเงิน ลูกค้า จะต้อง log in เข้าสู่ระบบก่อน เมื่อลูกค้าอยู่ในระบบ สามารถที่จะตรวจสอบ รายการสั่งซื้อที่ผ่านมา รวมทั้งมีสถานะบอกว่า ใบสั่งซื้อใดชำระเงินแล้ว ใบสั่งซื้อใดยังไม่ชำระ เงิน


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา : ร้าน OHO Bookshop ระบบสารสนเทศเพื่อการขายหนังสือ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google