งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 7 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 7 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 7 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
Advertisement in Electronic Commerce

2 Web Advertisement Web Advertisement คือ การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้เข้าถึงผู้บริโภค อาจจะเป็นผู้ซื้อ หรือ ตัวแทนขาย รูปแบบการค้าทั่วไป การโฆษณาประชาสัมพันธ์ปกติเป็นการสื่อสารทางเดียว (One way communication) ซึ่งอาจมีผู้สนับสนุน (sponsor) เป็นผู้ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบใหม่ของการประชาสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ขายได้โดยตรง ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นเพียงคลิกเมาส์ และสอบถามข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication)

3 Web Advertisement (cont.)
Targeted Advertisement (one-to-one) จัดทำโฆษณาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคล สามารถใช้วิธีการให้รางวัล ลดต้นทุนจากโฆษณาจากการจัดกลุ่มเป้าหมาย Pros of Internet Advertisement การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตสามารเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันในหนึ่งปี และค่าใช้จ่ายเท่ากับโฆษณาทั่วไป มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมาก ทำให้สามารถขยายตลาดได้ง่าย โอกาสในการทำการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับลูกค้าได้ง่าย สื่อผสมสามารถทำได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ตจึงทำให้เว็บไซต์เป็นที่ดึงดูดของผู้บริโภค

4 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้อง
Page หน้าของโปรแกรม HTML ที่แสดงข้อความ รูปภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ เช่น Java, multimedia file Ad views รู้จักเป็นชื่อเดียวกันกับจำนวนหน้าประชาสัมพันธ์ที่ปรากฎ ในเวลาที่ผู้ใช้เรียกหน้าเว็บเพจขึ้นมาจากป้ายแบนเนอร์โดยการคลิก เช่น จำนวนเพจที่ปรากฎต่อวัน (“ad views per day” ) Banner เป็นภาพกราฟฟิกแสดงทั้งรูปภาพ หรือข้อความ (นิ่งหรือเคลื่อนไหว) บนหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้คลิกเชื่อมโยงไปยังเพจ หรือเว็บไซต์อื่น ขนาดปกติ มีความยาว นิ้ว ความกว้าง นิ้ว และมีหน่วยวัดเป็นพิกเซล

5 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้อง
Button เป็นแบนเนอร์ขนาดเล็กใช้เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ หรือ อาจจะเป็นสัญลักษณ์ไว้ใช้ดาวน์โหลดโปรแกรม Click เป็นการนับจำนวนแต่ละครั้งที่ผู้ใช้คลิกป้ายแบนเนอร์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นั้น ๆ Click ratio เป็นสัญลักษณ์(ค่า) วัดความสำเร็จของป้ายแบนเนอร์โฆษณา ว่ามีผู้คลิกจำนวนมากน้อยเพียงใด เช่น ถ้าเว็บเพจนั้น ปรากฏ 1,000 ครั้ง และในจำนวนดังกล่าวมีการคลิกผ่านป้ายแบนเนอร์ 100 ครั้ง แสดงว่ามี Click ratio 10%

6 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้อง
CPM (Cost-per-thousand impressions) เป็นหน่วยใช้วัดค่าบริการโฆษณาของเว็บโดยคำนวณจากจำนวนครั้งการคลิกผ่านแบนเนอร์ 1,000 คลิก ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ Hit 1 Hit คือ การเข้าถึง หรือ แก้ไขไฟล์ 1 ไฟล์จากเครื่องบริการเว็บ และมีการบันทึกเพื่อนับจำนวน Hit ของเว็บเพื่อตรวจวัดความนิยม หรือ ความหนาแน่นของข้อมูลบนสายส่ง ข้อมูลหนึ่งเพจที่แสดงบนเว็บไซต์อาจจะเกิดจากการ Hit เครื่องเซอร์เวอร์หลาย ๆ ครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับบราวเซอร์ ขนาดของเพจ และปัจจัยอื่น ๆ Impressions การปรากฎ หรือการแสดงเพจของการประชาสัมพันธ์

7 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้อง
Interactive advertisement สื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บ ผู้ใช้อาจจะใช้คลิกดูข้อมูล หรือใช้กรอกข้อมูลซื้อขาย หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ ลักษณะนี้ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับเว็บ Visit มีผู้สนใจคลิกเพื่อท่องเว็บไซต์จำนวนหลายคน ถ้าคลิกพร้อมกันเว็บจะทำการจัดลำดับในการเข้าถึงข้อมูล เวลาโดยทั่วไป นาทีต่อการท่องเว็บหนึ่งเว็บ Unique Visit วัดจากผู้ท่องเว็บที่คลิกเพื่อสมัครลงทะเบียนสมาชิก หรือ อนุญาติให้ใช้โปรแกรม Cookies ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เว็บ

8 Why Internet advertisement?
ผู้ชมทีวีเริ่มให้ความสนใจและนิยมใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ที่ป็นผู้มีการศึกษา ผู้มีรายได้สูง เป็นกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา อีกทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ขยายถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งใน และต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายถูกกว่าสื่อ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

9 Why Internet Advertisement ?(cont.)
สามารถประชาสัมพันธ์บริการด้านความบันเทิง หรือเกมส์ หรือการส่งเสริมการขายได้ง่าย มีผู้ใช้งาน Web TV และ Internet radio เพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างความสัมพันธ์เฉพาะกลุ่ม หรือแต่ละบุคคลได้ มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

10 Adoption Curves for Various Media
Source: Morgan Stanley Technology Research.

11 Advertisement Methods: Banner
ป้ายโฆษณา เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมากบนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คลิกเชื่อมโยงถึงอีกเว็บไซต์หนึ่ง ป้ายแบนเนอร์จะแสดงข้อมูลในรูป ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว Video Clip และ เสียง เพื่อโฆษณาสินค้า และบริการ ขนาดของป้ายโฆษณา ขนาดปกติ มีความยาว นิ้ว ความกว้าง นิ้ว และมีหน่วยวัดเป็นพิกเซล ขนาดไฟล์ 7-10 kb ซึ่งถ้ามีขนาดใหญ่เกินไปอาจจะสร้างปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลช้าเกินไป

12 Advertisement Methods: Banner
Keyword Banners แสดงบนเว็บตลอดเวลา หรือปรากฎเมื่อผู้ใช้กรอกข้อความที่ต้องการค้นหาใน search engine ซึ่งได้ผลและเหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการเจาะหากลุ่มเป้าหมายในวงแคบ Random banners ปรากฎแบบสุ่มตัวเลือกขึ้นมา เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการเจาะตลาดหากลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น สินค้าใหม่ ภาพยนต์ ซีดี

13 Advertisement Methods: Banner
ข้อดีและข้อจำกัด ข้อดี เมื่อผู้สนใจคลิกแบนเนอร์จะเป็นการเชื่อมโยงถึงเว็บไซต์โดยตรง ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ สามารถโฟกัสส่วนแบ่งการตลาด หรือ “forced advertising” เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจก่อนจะได้รับข้อมูลสารสนเทศ หรือความบันเทิง สามารถใช้สื่อผสมในการโฆษณาได้

14 Advertisement Methods: Banner
ข้อดีและข้อจำกัด ข้อเสียของป้ายแบนเนอร์คือ มีค่าใช้จ่ายสูงถ้าต้องการได้รับความสำเร็จในการโฆษณา ข้อความที่จะใช้กับโฆษณาต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ข้อความสั้น น่าสนใจ และสื่อถึงกลุ่มเป้าหมาย ตำแหน่งการวางแบนเนอร์ในหน้าเว็บ หรือ การกำหนด Click zone อาจจะไม่คงที่ เช่น การศึกษาพบว่าบางครั้งแบนเนอร์ที่ติดตั้งไว้ด้านล่างเพจ ถูกคลิกมากกว่าแบนเนอร์ที่อยู่ด้านบนเว็บ เป็นต้น

15 Advertisement Methods: Banner
Banner swapping เป็นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ระหว่างกับบริษัทโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายถูกว่าวิธีแรก แต่ยุ่งยากในการจัดเรียง และกำหนดตำแหน่งแบนเนอร์ของเว็บให้เหมาะสม กับจำนวนการจราจรข้อมูล ซึ่งบริษัทจะต้องติดต่อกับเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์เพื่อตกลงเงื่อนไข และความต้องการร่วมกัน Banner exchanges หลาย ๆ เว็บไซต์นิยมใช้วิธีนี้มากกว่า Banner Swapping เพราะง่าย และแมชกันมากกว่า เช่น บริษัท ก. แสดงเว็บ ข. แต่ เว็บ ข. ไม่ได้แสดงเว็บ ก. อย่างไรก็ตาม เว็บ ข. แสดง เว็บ ค. และ ค. แสดงเว็บ ก. นั่นคือการแลกกับหลาย ๆ เว็บ อาจจะ 3 เว็บหรือมากกว่า

16

17 Advertisement Methods : E-mail
เป็นวิธีที่นิยมในการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริโภค หรือ ระหว่างบริษัท มีการซื้อขาย addresses รวบรวบเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ใช้ MS Outlook มีผู้รวบรวมและให้บริการข้อมูล , 1mailinglist4u.com suadequest.hypermart.net/free_ _lists.htm

18 Low Cost but efficiency
Marketing Low Cost but efficiency Merchant Customer Pull Request Response + Name List push

19 Advertisement Methods : E-mail
เป็นการส่งสารสนเทศของบริษัทให้กับลูกค้าโดยใช้ค่าใช้จ่ายต่ำ สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าในฐานข้อมูลได้ กลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป็นกลุ่มที่เราทราบข้อมูลบางส่วน Mailing List เป็นการส่งข้อมูลสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงผ่านทาง Address ปัญหาJunk mail , Spamming

20 How to get information of customers?
Free Register and free download Free Exchange between and newsletter Promotion campaign ( Discount, coupon)

21 (Chain email marketing)
Viral Marketing (Chain marketing) Sign-in for win 10,000 baht 500,000 Users Free Invite Your friend to sign-in. (win another 10,000 baht) . Chance to win 20,000 baht cash daily. 10 Free Internet Account (85 hrs) from Pacific Internet Goal : 1. Create database of users.( 2.4 baht/mailbox for 2 months operation ) 2. Branding thailand.com (500,000 users use this mail to communication ) 3. P.R. activities in Thailand. (Create Local voice share by to be talk of the town story)

22 Advertisement Methods : Mobile phones
เป็นการโฆษณาที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เป็นการดำเนินได้ทุกสถานที่ และทุกเวลา


ดาวน์โหลด ppt Chapter 7 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google