งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Chapter 7 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Advertisement in Electronic Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Chapter 7 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Advertisement in Electronic Commerce."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Chapter 7 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Advertisement in Electronic Commerce

2 2 Web Advertisement  Web Advertisement คือ การเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้าและบริการให้เข้าถึงผู้บริโภค อาจจะเป็นผู้ ซื้อ หรือ ตัวแทนขาย รูปแบบการค้าทั่วไป การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ปกติเป็นการสื่อสารทางเดียว (One way communication) ซึ่งอาจมีผู้สนับสนุน (sponsor) เป็น ผู้ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย  อินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบใหม่ของการประชาสัมพันธ์ที่ทำ ให้เกิดการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ขายได้ โดยตรง ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นเพียงคลิก เมาส์ และสอบถามข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ ถือได้ว่าเป็น การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication)

3 3 Web Advertisement (cont.) Targeted Advertisement (one-to-one)  จัดทำโฆษณาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคล  สามารถใช้วิธีการให้รางวัล  ลดต้นทุนจากโฆษณาจากการจัดกลุ่มเป้าหมาย Pros of Internet Advertisement  การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตสามารเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันในหนึ่งปี และค่าใช้จ่ายเท่ากับโฆษณาทั่วไป  มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมาก ทำให้สามารถขยายตลาดได้ง่าย  โอกาสในการทำการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับลูกค้าได้ง่าย  สื่อผสมสามารถทำได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ตจึงทำให้เว็บไซต์เป็นที่ ดึงดูดของผู้บริโภค

4 4 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้อง Page หน้าของโปรแกรม HTML ที่แสดงข้อความ รูปภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ เช่น Java, multimedia file Ad views รู้จักเป็นชื่อเดียวกันกับจำนวนหน้า ประชาสัมพันธ์ที่ปรากฎ ในเวลาที่ผู้ใช้เรียกหน้าเว็บเพจ ขึ้นมาจากป้ายแบนเนอร์โดยการคลิก เช่น จำนวนเพจที่ ปรากฎต่อวัน (“ad views per day” ) Bannerเป็นภาพกราฟฟิกแสดงทั้งรูปภาพ หรือข้อความ (นิ่งหรือเคลื่อนไหว) บนหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้คลิก เชื่อมโยงไปยังเพจ หรือเว็บไซต์อื่น ขนาดปกติ มีความ ยาว 5 - 6.25 นิ้ว ความกว้าง 5 - 1 นิ้ว และมีหน่วยวัด เป็นพิกเซล

5 5 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้อง Buttonเป็นแบนเนอร์ขนาดเล็กใช้เชื่อมโยงไปยัง หน้าเว็บไซต์ หรือ อาจจะเป็นสัญลักษณ์ไว้ใช้ดาวน์ โหลดโปรแกรม Click เป็นการนับจำนวนแต่ละครั้งที่ผู้ใช้คลิกป้ายแบน เนอร์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นั้น ๆ Click ratio เป็นสัญลักษณ์(ค่า) วัดความสำเร็จของ ป้ายแบนเนอร์โฆษณา ว่ามีผู้คลิกจำนวนมากน้อย เพียงใด เช่น ถ้าเว็บเพจนั้น ปรากฏ 1,000 ครั้ง และใน จำนวนดังกล่าวมีการคลิกผ่านป้ายแบนเนอร์ 100 ครั้ง แสดงว่ามี Click ratio 10%

6 6 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้อง CPM (Cost-per-thousand impressions) เป็นหน่วยใช้ วัดค่าบริการโฆษณาของเว็บโดยคำนวณจากจำนวนครั้ง การคลิกผ่านแบนเนอร์ 1,000 คลิก ว่าจะมีค่าใช้จ่าย เท่าไหร่ Hit 1 Hit คือ การเข้าถึง หรือ แก้ไขไฟล์ 1 ไฟล์จาก เครื่องบริการเว็บ และมีการบันทึกเพื่อนับจำนวน Hit ของ เว็บเพื่อตรวจวัดความนิยม หรือ ความหนาแน่นของข้อมูล บนสายส่ง ข้อมูลหนึ่งเพจที่แสดงบนเว็บไซต์อาจจะเกิด จากการ Hit เครื่องเซอร์เวอร์หลาย ๆ ครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับ บราวเซอร์ ขนาดของเพจ และปัจจัยอื่น ๆ Impressionsการปรากฎ หรือการแสดงเพจของการ ประชาสัมพันธ์

7 7 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้อง Interactive advertisementสื่อประชาสัมพันธ์ บนเว็บ ผู้ใช้อาจจะใช้คลิกดูข้อมูล หรือใช้กรอกข้อมูล ซื้อขาย หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ ลักษณะนี้ทำให้เกิด ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับเว็บ Visit มีผู้สนใจคลิกเพื่อท่องเว็บไซต์จำนวนหลายคน ถ้าคลิกพร้อมกันเว็บจะทำการจัดลำดับในการเข้าถึง ข้อมูล เวลาโดยทั่วไป 15-30 นาทีต่อการท่องเว็บหนึ่ง เว็บ Unique Visit วัดจากผู้ท่องเว็บที่คลิกเพื่อสมัคร ลงทะเบียนสมาชิก หรือ อนุญาติให้ใช้โปรแกรม Cookies ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เว็บ

8 8 Why Internet advertisement? ผู้ชมทีวีเริ่มให้ความสนใจและนิยมใช้อินเทอร์เน็ตมาก ขึ้น กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ที่ป็นผู้มีการศึกษา ผู้มีรายได้สูง เป็นกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา อีกทั้ง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ขยายถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งใน และต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายถูกกว่าสื่อ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

9 9 สามารถประชาสัมพันธ์บริการด้านความบันเทิง หรือเกมส์ หรือการส่งเสริมการขายได้ง่าย มีผู้ใช้งาน Web TV และ Internet radio เพิ่มมาก ขึ้น สามารถสร้างความสัมพันธ์เฉพาะกลุ่ม หรือแต่ละ บุคคลได้ มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Why Internet Advertisement ? (cont.)

10 10 Adoption Curves for Various Media Source: Morgan Stanley Technology Research.

11 11 Advertisement Methods: Banner ป้ายโฆษณา  เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมากบนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ เยี่ยมชมเว็บไซต์คลิกเชื่อมโยงถึงอีกเว็บไซต์หนึ่ง ป้าย แบนเนอร์จะแสดงข้อมูลในรูป ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว Video Clip และ เสียง เพื่อโฆษณา สินค้า และบริการ  ขนาดของป้ายโฆษณา ขนาดปกติ มีความยาว 5 - 6.25 นิ้ว ความกว้าง 0.5 - 1 นิ้ว และมีหน่วยวัดเป็น พิกเซล ขนาดไฟล์ 7-10 kb ซึ่งถ้ามีขนาดใหญ่เกินไป อาจจะสร้างปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลช้าเกินไป www.iab.net/standards/uap/index.asp

12 12 Advertisement Methods: Banner ป้ายโฆษณา ( Banner) มี 2แบบ  Keyword Banners แสดงบนเว็บตลอดเวลา หรือปรากฎ เมื่อผู้ใช้กรอกข้อความที่ต้องการค้นหาใน search engine ซึ่งได้ผลและเหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการ เจาะหากลุ่มเป้าหมายในวงแคบ  Random banners ปรากฎแบบสุ่มตัวเลือกขึ้นมา เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการเจาะตลาดหา กลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น สินค้าใหม่ ภาพยนต์ ซีดี

13 13 Advertisement Methods: Banner ข้อดีและข้อจำกัด ข้อดี  เมื่อผู้สนใจคลิกแบนเนอร์จะเป็นการเชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ โดยตรง ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้  สามารถโฟกัสส่วนแบ่งการตลาด หรือ “forced advertising” เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจก่อนจะได้รับ ข้อมูลสารสนเทศ หรือความบันเทิง  สามารถใช้สื่อผสมในการโฆษณาได้

14 14 Advertisement Methods: Banner ข้อดีและข้อจำกัด ข้อเสียของป้ายแบนเนอร์คือ  มีค่าใช้จ่ายสูงถ้าต้องการได้รับความสำเร็จในการ โฆษณา  ข้อความที่จะใช้กับโฆษณาต้องอาศัยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์เพื่อให้ได้ข้อความสั้น น่าสนใจ และสื่อถึง กลุ่มเป้าหมาย  ตำแหน่งการวางแบนเนอร์ในหน้าเว็บ หรือ การกำหนด Click zone อาจจะไม่คงที่ เช่น การศึกษาพบว่าบางครั้ง แบนเนอร์ที่ติดตั้งไว้ด้านล่างเพจ ถูกคลิกมากกว่าแบน เนอร์ที่อยู่ด้านบนเว็บ เป็นต้น

15 15 Advertisement Methods: Banner Banner swapping  เป็นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ระหว่างกับบริษัทโดยตรง ซึ่ง เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายถูกว่าวิธีแรก  แต่ยุ่งยากในการจัดเรียง และกำหนดตำแหน่งแบนเนอร์ของเว็บให้ เหมาะสม กับจำนวนการจราจรข้อมูล ซึ่งบริษัทจะต้องติดต่อกับเว็บ มาสเตอร์ของเว็บไซต์เพื่อตกลงเงื่อนไข และความต้องการร่วมกัน Banner exchanges  หลาย ๆ เว็บไซต์นิยมใช้วิธีนี้มากกว่า Banner Swapping เพราะง่าย และแมชกันมากกว่า เช่น บริษัท ก. แสดงเว็บ ข. แต่ เว็บ ข. ไม่ได้แสดง เว็บ ก. อย่างไรก็ตาม เว็บ ข. แสดง เว็บ ค. และ ค. แสดงเว็บ ก. นั่นคือ การแลกกับหลาย ๆ เว็บ อาจจะ 3 เว็บหรือมากกว่า

16 16

17 17 เป็นวิธีที่นิยมในการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริโภค หรือ ระหว่างบริษัท มีการซื้อขาย e-mail addresses รวบรวบเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ใช้ MS Outlook มีผู้รวบรวมและให้บริการข้อมูล www.targ-it.com, 1mailinglist4u.com www.mailorder.com www.medbase200.com suadequest.hypermart.net/free_email_lists.htm Advertisement Methods : E-mail

18 18 E-Mail Marketing Low Cost but efficiency Request Response E-Mail + Name List push Customer Merchant Pull

19 19 เป็นการส่งสารสนเทศของบริษัทให้กับลูกค้าโดย ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำ สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าในฐานข้อมูลได้ กลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป็นกลุ่มที่เราทราบข้อมูล บางส่วน Mailing List เป็นการส่งข้อมูลสินค้าหรือบริการไป ยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงผ่านทาง E-mail Address ปัญหาJunk mail, Spamming Advertisement Methods : E-mail

20 20  Free Register and free download  Free e-mail  Exchange between e-mail and newsletter  Promotion campaign ( Discount, coupon) How to get information of customers?

21 21 Viral Marketing Free e-mail 500,000 Users Chance to win 20,000 baht cash daily. 10 Free Internet Account (85 hrs) from Pacific Internet Sign-in for win 10,000 baht...... Invite Your friend to sign-in. (win another 10,000 baht) yourname@thailand.com Goal : 1. Create database of users.( 2.4 baht/mailbox for 2 months operation ) 2. Branding thailand.com (500,000 users use this mail to communication ) 3. P.R. activities in Thailand. (Create Local voice share by to be talk of the town story) (Chain email marketing)

22 22 เป็นการโฆษณาที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อหนึ่ง เป็นการ ดำเนินได้ทุกสถานที่ และทุกเวลา Advertisement Methods : Mobile phones


ดาวน์โหลด ppt 1 Chapter 7 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Advertisement in Electronic Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google