งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Urgent Issues EXPORT TARGET AVG Aug 08 Target 12.5% 24.5% 1 CPI Target 6.5-6.9% Sep 08 6.0% 0.2%-3.0% M/M Aug 08 Y/Y 6.4% AVG Sep 08 6.5% 2 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Urgent Issues EXPORT TARGET AVG Aug 08 Target 12.5% 24.5% 1 CPI Target 6.5-6.9% Sep 08 6.0% 0.2%-3.0% M/M Aug 08 Y/Y 6.4% AVG Sep 08 6.5% 2 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Urgent Issues EXPORT TARGET AVG Aug 08 Target 12.5% 24.5% 1 CPI Target % Sep % 0.2%-3.0% M/M Aug 08 Y/Y 6.4% AVG Sep % 2 1

2 มูลค่าการค้าของ ไทย มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐ รายการ 2550 ม.ค.-ส.ค ม.ค.-ส.ค. % +/ % +/ ม.ค.-ส.ค. มูลค่าการค้า292,054187,261242, ส่งออก152,09596,460120, นำเข้า139,95990,801122, ดุลการค้า12,1365,652-2,8761,180- 2

3 การส่งออก รวม (ล้านเหรียญสหรัฐ)32, , , , , ,095.2 สินค้าเกษตร6,713.09,189.48,162.77, , ,167.6 สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร3,245.54,617.34,943.35,098.97,970.29,489.5 สินค้าอุตสาหกรรม21, , , , , ,789.9 สินค้าพลังงาน ,594.72,009.86,894.17,510.9 อื่นๆ (บริการ) ,473.72,028.61, ,137.4 การนำเข้า รวม (ล้านเหรียญสหรัฐ)40, , , , , ,958.9 สินค้าเชื้อเพลิง3,323.64,771.45,782.67, , ,879.5 สินค้าทุน12, , , , , ,713.4 สินค้าวัตถุดิบ18, , , , , ,028.2 สินค้าอุปโภคบริโภค2,864.44,727.84,680.55,141.89, ,759.4 สินค้ายานพาหนะ2,501.35,296.22,567.72,316.43,923.64,405.0 สินค้าอื่น ๆ , ,173.6 การส่งออก - นำเข้าของไทย หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ 3

4 ประเทศ มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2550 อัตราการขยายตัว (%) (ม.ค.-ส.ค.) สหรัฐอเมริกา19, ญี่ปุ่น17, จีน14, มาเลเซีย7, สิงค์โปร์9, ฮ่องกง8, ออสเตรเลีย5, อินโดนีเซีย4, เวียดนาม3, เนเธอร์แลนด์3, สหราชอาณาจักร3, ฟิลิปปินส์2, เกาหลีใต้2, อินเดีย2, เยอรมนี2, อื่น ๆ41, รวม152, ตลาดส่งออกของ ไทย 4

5 สินค้า มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2550 อัตราการขยายตัว (%) (ม.ค.-ส.ค.) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์17, รถยนต์ อุปกรณ์12, น้ำมันสำเร็จรูป4, อัญมณีและเครื่องประดับ5, ข้าว3, ยางพารา5, แผงวงจรไฟฟ้า8, เม็ดพลาสติก5, เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์4, ผลิตภัณฑ์ยาง3, เคมีภัณฑ์3, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ4, เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 3, อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป3, เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ3, อื่น ๆ64, รวม152, สินค้าส่งออกของ ไทย 5

6 ประเทศ มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2550 อัตราการขยายตัว (%) (ม.ค.-ส.ค.) ญี่ปุ่น28, จีน16, สหรัฐอเมริกา9, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6, มาเลเซีย8, ซาอุดิอาราเบีย4, สิงค์โปร์6, เกาหลีใต้5, ไต้หวัน5, อินโดนีเซีย3, ออสเตรเลีย3, เยอรมนี3, โอมาน2, กาตาร์2, พม่า2, อื่น ๆ29, รวม139, แหล่งนำเข้าของ ไทย 6

7 สินค้า มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2550 อัตราการขยายตัว (%) (ม.ค.-ส.ค.) น้ำมันดิบ20, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ12, เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์8, เคมีภัณฑ์10, เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 9, แผงวงจรไฟฟ้า9, สินแร่โลหะอื่น ๆ7, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์7, เครื่องเพชรพลอย อัญมณี4, พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช2, ส่วนประกอบและอุปกรณ์3, ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืช1, เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน2, ผลิตภัณฑ์โลหะ2, ก๊าซธรรมชาติ2, อื่น ๆ35, รวม139, สินค้านำเข้าของ ไทย 7

8 Q1Q2Q3Q4Q1 Q2 GDP เกษตร อุตสาหกรรม ก่อสร้าง บริการและ อื่นๆ GDP Growth (at 1988 prices) สัดส่วนมูลค่าการส่งออก/GDP ปี 2007 ส่งออก อื่นๆ หน่วย: ล้านบาท GDP Growth (at market price) ที่มา : สศช. 8

9 มูลค่าการส่งออกของไทย หมายเหตุ 1) ปี 2551 ( ม. ค.- ส. ค.) ส่งออก 120,057 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 24.5 % ล้านเหรียญสหรัฐฯ 9 2) เป้าหมายการส่งออกปี 2551 = 171,107 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 12.5 %

10 โครงสร้างสินค้าส่งออก ของไทย มูลค่าส่งออกรวม 299,853.1 ล้านบาท มูลค่าส่งออกรวม 5,241,963 ล้านบาท 10

11 โครงสร้างตลาดส่งออก ของไทย มูลค่าส่งออกรวม 824,643 ล้านบาท มูลค่าส่งออกรวม 5,241,963 ล้านบาท 11 อาเซียน % ญี่ปุ่น % สหรัฐอเ มริกา อื่น ๆ % สหภาพ ยุโรป จีน 1.19 % อาเซียน % ญี่ปุ่น % จีน 9.75% สหรัฐอเ มริกา สหภาพ ยุโรป อื่น ๆ % % % % %

12 โครงสร้างสินค้านำเข้าของ ไทย มูลค่านำเข้ารวม 334,209 ล้านบาท มูลค่านำเข้ารวม 4,870,186 ล้านบาท 12

13 โครงสร้างแหล่งสินค้า นำเข้าของไทย มูลค่านำเข้ารวม 1,033,244 ล้านบาท มูลค่านำเข้ารวม 4,870,186 ล้านบาท 13 อาเซียน % ญี่ปุ่น % จีน 2.99 % สหรัฐอเม ริกา สหภาพยุโรป 15.85% อาเซียน % ญี่ปุ่น % จีน % สหรัฐอเม ริกา สหภาพ ยุโรป 8.28% 6.78 % %

14 อัตราเงินเฟ้อของ ประเทศต่าง ๆ เดือนสิงหาคม 2551 (Y/Y) ประเทศมีคเมย.พ.ค.มิย.กค.สค. จีน สหรัฐอเมริกา ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

15 Top 20 most attractive economies for the location of FDI India US Russia Brazil Vietnam UK Australia Mexico Poland Germany Thailand France Malaysia Indonesia Singapore China Italy Ukraine Japan Canada Thailand = 11 th Source: UNCTAD, World Investment Prospects Survey

16 World Competitiveness 2008 โดย IMD ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปี 2008 อยู่อันดับที่ 27 จาก การจัดอันดับรวม 55 ประเทศ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ 1. สมรรถนะเศรษฐกิจโดยรวม (Economic Performance) 2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) 3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน (Business Efficiency) 4. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 16

17 Asia Competitiveness Scoreboard 2008 Source: IMD 17

18 Asia Competitiveness Scoreboard 2008 Economic Performance อันดับ Government Efficiency อันดับ Source: IMD 18

19 Asia Competitiveness Scoreboard 2008 อันดับ Business Efficiency อันดับ Infrastructure Source: IMD 19

20 ร้อยละ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ที่มา : NESDB และ IMF

21 Non-food Commodity Price Gold, Aluminium crude oil

22 food Commodity Price Sugar 11 Corn, rice


ดาวน์โหลด ppt Urgent Issues EXPORT TARGET AVG Aug 08 Target 12.5% 24.5% 1 CPI Target 6.5-6.9% Sep 08 6.0% 0.2%-3.0% M/M Aug 08 Y/Y 6.4% AVG Sep 08 6.5% 2 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google