งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Urgent Issues EXPORT TARGET AVG Aug 08 Target 12.5% 24.5% 1 CPI Target 6.5-6.9% Sep 08 6.0% 0.2%-3.0% M/M Aug 08 Y/Y 6.4% AVG Sep 08 6.5% 2 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Urgent Issues EXPORT TARGET AVG Aug 08 Target 12.5% 24.5% 1 CPI Target 6.5-6.9% Sep 08 6.0% 0.2%-3.0% M/M Aug 08 Y/Y 6.4% AVG Sep 08 6.5% 2 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Urgent Issues EXPORT TARGET AVG Aug 08 Target 12.5% 24.5% 1 CPI Target 6.5-6.9% Sep 08 6.0% 0.2%-3.0% M/M Aug 08 Y/Y 6.4% AVG Sep 08 6.5% 2 1

2 มูลค่าการค้าของ ไทย มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐ รายการ 2550 ม.ค.-ส.ค. 2551 ม.ค.-ส.ค. % +/- 2550 % +/- 2551 ม.ค.-ส.ค. มูลค่าการค้า292,054187,261242,99112.929.76 ส่งออก152,09596,460120,05817.224.46 นำเข้า139,95990,801122,9338.735.39 ดุลการค้า12,1365,652-2,8761,180- 2

3 3 253525382540254525492550 การส่งออก รวม (ล้านเหรียญสหรัฐ)32,609.156,725.358,329.468,156.3129,720.4152,095.2 สินค้าเกษตร6,713.09,189.48,162.77,117.813,131.2 15,167.6 สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร3,245.54,617.34,943.35,098.97,970.29,489.5 สินค้าอุตสาหกรรม21,839.741,858.342,154.951,901.2100,068.1 118,789.9 สินค้าพลังงาน470.6576.11,594.72,009.86,894.17,510.9 อื่นๆ (บริการ)340.3484.21,473.72,028.61,655.6 1,137.4 การนำเข้า รวม (ล้านเหรียญสหรัฐ)40,615.870,718.063,180.864,240.3128,772.3139,958.9 สินค้าเชื้อเพลิง3,323.64,771.45,782.67,434.625,328.125,879.5 สินค้าทุน12,905.824,435.722,353.819,283.036,425.536,713.4 สินค้าวัตถุดิบ18,039.130,489.926,609.929,526.752,287.160,028.2 สินค้าอุปโภคบริโภค2,864.44,727.84,680.55,141.89,437.111,759.4 สินค้ายานพาหนะ2,501.35,296.22,567.72,316.43,923.64,405.0 สินค้าอื่น ๆ981.6987.81,186.4537.713711,173.6 การส่งออก - นำเข้าของไทย หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ 3

4 ประเทศ มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2550 อัตราการขยายตัว (%) 25502551(ม.ค.-ส.ค.) สหรัฐอเมริกา19,194-1.318.23 ญี่ปุ่น17,9779.7116.05 จีน14,82126.3824.69 มาเลเซีย7,78817.7640.56 สิงค์โปร์9,53514.1022.20 ฮ่องกง8,58019.7335.56 ออสเตรเลีย5,72031.5242.00 อินโดนีเซีย4,75143.4143.16 เวียดนาม3,79923.5758.41 เนเธอร์แลนด์3,79817.3213.89 สหราชอาณาจักร3,5504.438.77 ฟิลิปปินส์2,89712.6829.25 เกาหลีใต้2,96411.0626.23 อินเดีย2,66247.0823.22 เยอรมนี2,87223.4612.51 อื่น ๆ41,17923.7920.54 รวม152,09517.2524.46 ตลาดส่งออกของ ไทย 4

5 สินค้า มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2550 อัตราการขยายตัว (%) 25502551(ม.ค.-ส.ค.) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์17,29916.3415.25 รถยนต์ อุปกรณ์12,03626.3722.88 น้ำมันสำเร็จรูป4,09712.28166.90 อัญมณีและเครื่องประดับ5,38246.7196.48 ข้าว3,46734.2435.16 ยางพารา5,6404.51142.49 แผงวงจรไฟฟ้า8,05314.55-17.30 เม็ดพลาสติก5,21215.8722.94 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์4,57029.5213.13 ผลิตภัณฑ์ยาง3,65218.5130.47 เคมีภัณฑ์3,92014.1518.70 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ4,33963.4212.76 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 3,18939.418.66 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป3,1656.4329.16 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ3,66845.923.53 อื่น ๆ64,40310.9917.79 รวม152,09517.2524.46 สินค้าส่งออกของ ไทย 5

6 ประเทศ มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2550 อัตราการขยายตัว (%) 25502551(ม.ค.-ส.ค.) ญี่ปุ่น28,38110.5722.95 จีน16,22419.2731.60 สหรัฐอเมริกา9,494-.9824.27 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6,836-3.9661.26 มาเลเซีย8,6171.6524.64 ซาอุดิอาราเบีย4,5758.85106.44 สิงค์โปร์6,28110.6320.76 เกาหลีใต้5,2863.1232.01 ไต้หวัน5,73412.4610.24 อินโดนีเซีย3,98616.0350.01 ออสเตรเลีย3,80011.4434.43 เยอรมนี3,91819.6025.18 โอมาน2,594-5.0431.07 กาตาร์2,02732.6083.57 พม่า2,301-.8538.89 อื่น ๆ29,9028.7058.19 รวม139,9598.6935.38 แหล่งนำเข้าของ ไทย 6

7 สินค้า มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2550 อัตราการขยายตัว (%) 25502551(ม.ค.-ส.ค.) น้ำมันดิบ20,4081.4668.53 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ12,1727.5720.47 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์8,57515.6956.38 เคมีภัณฑ์10,02113.5135.75 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 9,5031.1720.79 แผงวงจรไฟฟ้า9,82313.840.35 สินแร่โลหะอื่น ๆ7,13017.2421.31 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์7,520-1.0110.26 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี4,1175.8278.47 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช2,84823.8762.65 ส่วนประกอบและอุปกรณ์3,3378.6628.80 ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืช1,73938.1394.51 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน2,89040.4336.13 ผลิตภัณฑ์โลหะ2,298-8.7443.29 ก๊าซธรรมชาติ2,0723.4455.21 อื่น ๆ35,5099.9125.50 รวม139,9598.6935.38 สินค้านำเข้าของ ไทย 7

8 2007 2008 Q1Q2Q3Q4Q1 Q2 GDP4.81.01.41.51.71.30.7 เกษตร4.12.92.8-2.80.33.35.4 อุตสาหกรรม5.70.81.72.13.22.50.2 ก่อสร้าง2.20.11.60.42.4-3.2-3.5 บริการและ อื่นๆ4.30.9 1.90.80.20.5 GDP Growth (at 1988 prices) สัดส่วนมูลค่าการส่งออก/GDP ปี 2007 ส่งออก อื่นๆ หน่วย: ล้านบาท GDP Growth (at market price) ที่มา : สศช. 8

9 มูลค่าการส่งออกของไทย หมายเหตุ 1) ปี 2551 ( ม. ค.- ส. ค.) ส่งออก 120,057 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 24.5 % ล้านเหรียญสหรัฐฯ 9 2) เป้าหมายการส่งออกปี 2551 = 171,107 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 12.5 %

10 โครงสร้างสินค้าส่งออก ของไทย มูลค่าส่งออกรวม 299,853.1 ล้านบาท มูลค่าส่งออกรวม 5,241,963 ล้านบาท 10

11 โครงสร้างตลาดส่งออก ของไทย มูลค่าส่งออกรวม 824,643 ล้านบาท มูลค่าส่งออกรวม 5,241,963 ล้านบาท 11 อาเซียน 13.76 % ญี่ปุ่น 17.51 % สหรัฐอเ มริกา อื่น ๆ 24.57 % สหภาพ ยุโรป จีน 1.19 % อาเซียน 21.36 % ญี่ปุ่น 11.82 % จีน 9.75% สหรัฐอเ มริกา สหภาพ ยุโรป อื่น ๆ 31.64 % 12.81 % 12.6 2 % 20.51 % 22.4 3 %

12 โครงสร้างสินค้านำเข้าของ ไทย มูลค่านำเข้ารวม 334,209 ล้านบาท มูลค่านำเข้ารวม 4,870,186 ล้านบาท 12

13 โครงสร้างแหล่งสินค้า นำเข้าของไทย มูลค่านำเข้ารวม 1,033,244 ล้านบาท มูลค่านำเข้ารวม 4,870,186 ล้านบาท 13 อาเซียน 13.64 % ญี่ปุ่น 29.26 % จีน 2.99 % สหรัฐอเม ริกา สหภาพยุโรป 15.85% อาเซียน 17.91 % ญี่ปุ่น 20.27 % จีน 11.59 % สหรัฐอเม ริกา สหภาพ ยุโรป 8.28% 6.78 % 11.7 4 %

14 อัตราเงินเฟ้อของ ประเทศต่าง ๆ เดือนสิงหาคม 2551 (Y/Y) ประเทศมีคเมย.พ.ค.มิย.กค.สค. จีน8.38.57.77.16.34.9 สหรัฐอเมริกา4.03.94.25.05.65.4 ไทย5.36.27.68.99.26.4 สิงคโปร์6.77.5 6.56.4 มาเลเซีย2.63.03.87.78.5 อินโดนีเซีย8.29.010.4 11.0 11.9 อินเดีย6.47.48.211.512.012.4 ฟิลิปปินส์6.48.39.611.412.212.5 เวียดนาม19.421.425.226.827.028.3 14

15 Top 20 most attractive economies for the location of FDI India US Russia Brazil Vietnam UK Australia Mexico Poland Germany Thailand France Malaysia Indonesia Singapore China Italy Ukraine Japan Canada 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Thailand = 11 th Source: UNCTAD, World Investment Prospects Survey 2007-2009 15

16 World Competitiveness 2008 โดย IMD ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปี 2008 อยู่อันดับที่ 27 จาก การจัดอันดับรวม 55 ประเทศ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ 1. สมรรถนะเศรษฐกิจโดยรวม (Economic Performance) 2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) 3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน (Business Efficiency) 4. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 16

17 Asia Competitiveness Scoreboard 2008 Source: IMD 17

18 Asia Competitiveness Scoreboard 2008 Economic Performance อันดับ Government Efficiency อันดับ Source: IMD 18

19 Asia Competitiveness Scoreboard 2008 อันดับ Business Efficiency อันดับ Infrastructure Source: IMD 19

20 ร้อยละ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ที่มา : NESDB และ IMF

21 Non-food Commodity Price Gold, Aluminium crude oil

22 food Commodity Price Sugar 11 Corn, rice


ดาวน์โหลด ppt Urgent Issues EXPORT TARGET AVG Aug 08 Target 12.5% 24.5% 1 CPI Target 6.5-6.9% Sep 08 6.0% 0.2%-3.0% M/M Aug 08 Y/Y 6.4% AVG Sep 08 6.5% 2 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google