งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา : โรงแรม ช่ออินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ โรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา : โรงแรม ช่ออินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ โรงแรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา : โรงแรม ช่ออินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ โรงแรม

2 ความเป็นมา โรงแรม ช่ออินทนิล เป็นโรงแรมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้บริการบุคคล ทั่วไป และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย โรงแรม ช่ออินทนิลเป็นโรงแรมขนาด 4 ชั้น จำนวน ห้องพัก 40 ห้อง ซึ่งห้องพักมี 3 ประเภท คือ ประเภท VIP, ประเภททั่วไป และประเภท ห้องพักรวม ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพัก สามารถจอง ล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยเมื่อจองแล้ว จะต้องเช็คอินเข้าพักตามกำหนดเวลา หากไม่ มาตามกำหนด บุคคลนั้น จะขึ้นบัญชีดำ (Black list) ของโรงแรมไว้ ซึ่งจะไม่สามารถจอง ล่วงหน้าได้อีก

3 ลูกค้าที่เข้าพัก อาจจองล่วงหน้า หรือไม่จองก็ ได้ ซึ่งเมื่อลูกค้าเข้าพักแล้ว โรงแรมจะเก็บ ประวัติการเข้าพักไว้ เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ และ เป็นข้อมูลของโรงแรมต่อไป และวันแรกที่ ลูกค้าเข้าพัก จะต้องแจ้งจำนวนวันที่จะเข้าพัก ให้กับพนักงานทราบ หากพักเพียงวันเดียว ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าที่พัก และ ระบบจะ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินการเข้าพักให้กับลูกค้าทันที แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการพักมากกว่า 1 วัน ในวัน แรกจะต้องชำระค่ามัดจำห้องพักก่อน 1 คืน และเมื่อถึงกำหนดเช็คเอาท์ จึงจะชำระเงินที่ เหลือ และได้รับใบเสร็จรับเงิน

4 วิธีวิเคราะห์ วิเคราะห์ process ในระบบ เขียน Process Model เขียน Data Model Input Output Form

5 วิเคราะห์ process ในระบบ โรงแรมช่ออินทนิลเป็นโรงแรมขนาด 4 ชั้น จำนวนห้องพัก 40 ห้อง ซึ่งห้องพักมี 3 ประเภท คือ ประเภท VIP, ประเภททั่วไป และประเภทห้องพักรวม ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพัก ( บุคคลทั่วไป หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ) สามารถจอง ล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยเมื่อจองแล้ว จะต้องเช็คอินเข้าพักตามกำหนดเวลา หาก ไม่มาตามกำหนด บุคคลนั้น จะขึ้นบัญชีดำ (Black list) ของโรงแรมไว้ ซึ่งจะไม่สามารถ จองล่วงหน้าได้อีก

6 การเข้าพัก ลูกค้าที่เข้าพัก อาจจองล่วงหน้า หรือไม่จองก็ได้ – เมื่อลูกค้าเข้าพักแล้ว โรงแรมจะเก็บประวัติการเข้า พักไว้ เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ และเป็นข้อมูลของ โรงแรมต่อไป – วันแรกที่ลูกค้าเข้าพัก จะต้องแจ้งจำนวนวันที่จะ เข้าพักให้กับพนักงานทราบ หากพักเพียงวันเดียว ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าที่พัก และ ระบบจะพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินการเข้าพักให้กับลูกค้า – แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการพักมากกว่า 1 วัน ในวัน แรกจะต้องชำระค่ามัดจำห้องพักก่อน 1 คืน และ เมื่อถึงกำหนดเช็คเอาท์ จึงจะชำระเงินที่เหลือ และได้รับใบเสร็จรับเงิน

7 Context Diagram ลูกค้า หมายถึง บุคคลทั่วไป หรือ บุคลากรมหาวิทยาลัย ที่สามารถจองหรือเข้าพักโรงแรมได้ ผู้จัดการ หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำหนดค่าบริการของห้องพัก

8 Data Flow Diagram 1 จัดการข้อมูล ห้องพัก ผู้จัดการ ข้อมูล ห้องพัก D1 ห้องพัก ข้อมูลการ จอง ลูกค้า 2 จอง ห้องพัก ข้อมูล ห้องพัก D2 รายการจอง ข้อมูลการ จอง 3 Check in ห้องพัก ข้อมูล ห้องพัก ข้อมูลการ จอง ข้อมูลการเข้า พัก D3 รายการ Check in D4 ลูกค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการเข้า พัก ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการเข้า พัก 4 พิมพ์ใบเสร็จ รับเงิน D5 ใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลการเข้า พัก ใบเสร็จรับเงิ น 5 พิมพ์รายงาน สรุป ข้อมูลการเข้า พัก รายงานสรุป การเข้าพัก

9 Entity ห้องพัก (room) การจอง (reserve) ลูกค้า (customer) การเข้าพัก (checkin) ใบเสร็จรับเงิน (receipt)

10 attribute room (room-no, room-rate, room-type) reserve (res-no, res-date, res-name, res-checkin-date, res-day) customer (cus-no, cus-name, cus-tel) checkin (checkin-no, checkin-date, checkout-date) receipt (rec-no, rec-amount, rec-date)

11 relationship

12 E-R Diagram room To be 1N Room reserve custome r N By 1 have 1 1 checkin to be N 1 To be 1 N receipt 1 creat e 1

13 Table

14

15

16

17

18

19

20 Input Output Form

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา : โรงแรม ช่ออินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ โรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google