งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การพัฒนาและ เพิ่มมูลค่า สินค้า เกษตรอินทรีย์ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การพัฒนาและ เพิ่มมูลค่า สินค้า เกษตรอินทรีย์ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การพัฒนาและ เพิ่มมูลค่า สินค้า เกษตรอินทรีย์ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพะเยา

2 LOGO กลยุทธ์ผลักดันสินค้าเกษตร อินทรีย์ ชูประเด็น ปลอดภัย + เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 1 ให้ความรู้ / ข้อมูล ถึงประโยชน์ ของเกษตรอินทรีย์ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในเกษตร อินทรีย์ของไทย 3 พัฒนาสินค้าให้ได้ มาตรฐานสากล 4 เพิ่มความหลากหลายในสินค้า เกษตรอินทรีย์ 5 www.moc.go.th

3 LOGO ให้ความรู้ / ข้อมูล ถึงประโยชน์ ของเกษตรอินทรีย์  สร้างสำนึกการกินอยู่อย่างมีสุขภาพดี  สร้างความใส่ใจในอาหารธรรมชาติ / ไม่ปรุง แต่ง และปลอดภัย  เสริมสร้างความเชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย์ของ ไทย * สร้างระบบประกันคุณภาพ * มีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็ง www.moc.go.th

4 LOGO 60% ผลิต / ฟาร์ม แปรรูป จัดจำหน่าย พัฒนาและเพิ่มมูลค่า สูตร อาหาร การ บรรจุ สนับสนุนผู้ผลิต ภาคเอกชน การตลาด / ศึกษารสนิยมผู้บริโภค การกระจายสินค้า / จัดเก็บ Logistic สินค้าเกษตรอินทรีย์ จากไร่ถึงโต๊ะ ปรุงอาหาร บรรจุภัณฑ์ www.moc.go.th ผู้บริโ ภค

5 LOGO สินค้าเกษตรอินทรีย์จากไร่ถึงโต๊ะ www.moc.go.th การผลิต / การบริหารฟาร์ม การแปรรูป / สุขอนามัย การกระจายสินค้า / จัดเก็บรักษา Logistic บรรจุภัณฑ์ การจัดจำหน่าย

6 LOGO บริษัท + ผู้ผลิตผู้ส่งออก สินค้าเกษตรอินทรีย์ วิจัยและพัฒนา การออกแบบ วิจัยและพัฒนา การออกแบบ ผู้บริหาร / นโยบายบริษัท การตลาด / Marketing การสร้างแบรนด์ การตลาด / Marketing การสร้างแบรนด์ www.moc.go.th สร้างมูลค่าเพิ่ม โฆษณา / บรรจุภัณฑ์ การผลิต / Production พิกัดศุลกากร ขายในประเทศ ส่งออกต่างประเทศ

7 LOGO กิจกรรมต่าง ๆ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง กับเกษตรอินทรีย์... ของกรม ส่งเสริมการส่งออก * โครงการสัมมนา / การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสินค้า เกษตร โดยสถาบันฝึกอบรมการส่งออก www.moc.go.th * การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบสินค้า อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม / สุขภาพ * การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบในกิจกรรม Design Selected และ Design Cercle ในงานแสดงสินค้านานาชาติของกรมส่งเสริมการส่งออก * การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าผลไม้และดอกไม้ สด หัวข้อ Fresh for The Future * ให้บริการห้องสมุดการพาณิชย์และออกแบบ * การให้บริการตราสัญลักษณ์สินค้าไทย * การให้รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น PM AWARD * งานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ 13 งาน / งาน ในประเทศ 1 งาน

8 LOGO การเพิ่มมูลค่า........ Value Added การหาวิธีการที่จะมา เพิ่มราคาสินค้า การทำให้สินค้ามีราคาและมูลค่ามากกว่าที่เคยมี www.moc.go.th

9 LOGO การสร้างมูลค่าเพิ่ม.... Value Creation การหาวิธีนำสินค้าไปสู่เป้าหมาย / ความสำเร็จโดยอาศัยความคิดอันแยบยลในเชิงสร้างสรรค์ กลวิธีอันชาญฉลาดที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าและราคาสินค้าและบริการ การทำให้สินค้ามีค่าขึ้นกว่าเดิมโดยเติมด้วยการสร้างสรรค์และรังสรรค์ขึ้นมา www.moc.go.th

10 LOGO การสร้างแบรนด์เพื่อสินค้าเกษตร อินทรีย์ www.moc.go.th สร้างทัศนคติที่ดี โดยรวมของสินค้าไทย Product Image เริ่มให้ที่ตรา “ ประเทศ ไทย ” Country Logo สร้างทัศนคติที่ดีโดยรวม ของประเทศ Country Image การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า

11 LOGO ภาพลักษณ์ตราสินค้า ? การตกแต่งในภาพรวมของตัว สินค้า และสิ่งแวดล้อม Interior design ภาพโฆษณา สีสันและลวดลาย ที่เป็นอัตลักษณ์ www.moc.go.th

12 LOGO การมีตราสินค้าและ เครื่องหมายของสินค้า NATURALITA ทำให้เรามี ความภาคภูมิใจ ในสินค้าและเกิด ความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาสินค้า ทำให้ผู้ซื้อ จดจำสินค้าของ เราได้ เพิ่มมูลค่าให้ สินค้า ทำให้เกิดความ เป็นเอกลักษณ์ และลดการ เลียนแบบสินค้า www.moc.go.th

13 LOGO การพัฒนาผลิตภัณฑ์ & บรรจุ ภัณฑ์ Text in here www.moc.go.th

14 LOGO สร้างมูลค่าโดย พัฒนารูปแบบ www.moc.go.th

15 LOGO ความเป็นพิเศษในบรรจุภัณฑ์ www.moc.go.th แหล่งที่มา ภูมิลำเนา ของสินค้า

16 LOGO NEWSTALGIE Packaging Ideas www.moc.go.th

17 LOGO สำนักงานพาณิชย์จังหวัด พะเยา ศูนย์ราชการจังหวัด พะเยา โทร.0-5443-1636 โทรสาร 0-5448-1753-4 www.moc.go.th/phay ao E-mail : py_ops@moc.go.th


ดาวน์โหลด ppt LOGO การพัฒนาและ เพิ่มมูลค่า สินค้า เกษตรอินทรีย์ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google