งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GoRegional Population of 600 M GDP growth 5-6% Familiar Market Low capita consumption of basic products Low capita consumption of basic products ASEANASEAN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GoRegional Population of 600 M GDP growth 5-6% Familiar Market Low capita consumption of basic products Low capita consumption of basic products ASEANASEAN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 GoRegional Population of 600 M GDP growth 5-6% Familiar Market Low capita consumption of basic products Low capita consumption of basic products ASEANASEAN 3 3 3 3 www.srithaisuperware.com

3 www.srithaisuperware.com www.srithaisuperware.com

4 UNITY IN DIVERSITY หนึ่งเดียวกันในความหลากหลายหนึ่งเดียวกันในความหลากหลาย www.srithaisuperware.com

5 AEC (ASEAN Economic Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม One Vision, One Identity, One Community ThailandThailand MalaysiaMalaysia IndonesiaIndonesia PhilippinesPhilippines MyanmarMyanmar CambodiaCambodia VietnamVietnam LaosLaos BruneiBrunei SingaporeSingapore ธงชาติอาเซียน “ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ ” ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นหนึ่งใจเดียว โดยสีที่ปรากฏในสัญญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน www.srithaisuperware.com

6 อินโดนีเซีย 245 ฟิลิปปินส์ 101 เวียดนาม 91 ไทย 66 พม่า 53 มาเลเซีย 28 กัมพูชา 14 สปป. ลาว 6 สิงคโปร์ 5 บรูไน 0.4 อินโดนีเซีย 245 ฟิลิปปินส์ 101 เวียดนาม 91 ไทย 66 พม่า 53 มาเลเซีย 28 กัมพูชา 14 สปป. ลาว 6 สิงคโปร์ 5 บรูไน 0.4 จำนวนประชากรในประเทศ AEC จำนวนประชากรในประเทศ AEC www.srithaisuperware.com

7 มุสลิมพุทธคริสต์มุสลิมพุทธคริสต์ จำนวนประชากรในประเทศ AEC จำนวนประชากรในประเทศ AEC 45%35%20%45%35%20% www.srithaisuperware.com

8 โลกโลก จำนวนประชากรในประเทศ AEC จำนวนประชากรในประเทศ AEC เอเซียเอเซีย 6,981 ล้านคน 4,953 ล้านคน www.srithaisuperware.com

9

10 1. ทันตแพทย์ 2. แพทย์ 3. พยาบาล 4. นักบัญชี 5. วิศวกร 6. สถาปนิก 7. นักสำรวจ 8. โรงแรมและการท่องเที่ยว 1. ทันตแพทย์ 2. แพทย์ 3. พยาบาล 4. นักบัญชี 5. วิศวกร 6. สถาปนิก 7. นักสำรวจ 8. โรงแรมและการท่องเที่ยว การเคลื่อนย้าย 8 กลุ่มสาขาอาชีพ www.srithaisuperware.com

11 กฏบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ The working language of ASEAN shall be English. www.srithaisuperware.com

12 To be leading company in Thailand in the manufacture and distribution of plastic and household products that gain international recognition. To be leading company in Thailand in the manufacture and distribution of plastic and household products that gain international recognition. VISIONVISION www.srithaisuperware.com

13

14  Established: August, 1963  World Largest Producer of 100% Melamine Tableware  Thailand’s Leading Plastic Injection Molder  Turnover: $ 294 Million (in 2012)  Employees: 4,525 full-time staffs  Registered Capital: THB 2.7 Billion  Market Coverage: 122 Countries in 5 Continents Our Company

15

16 KoratKorat SusawatSusawat BangpooBangpoo AmataAmata

17 PrinciplesPrinciples

18 Our Business

19 การเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อม ในปี 2558 AECAEC เพื่อรับมือกับการเกิด www.srithaisuperware.com

20 ROADMAPROADMAP A WILL TO WIN IS NOT IMPORTANT AS A WILL TO PREPARE TO WIN ASEANASEAN www.srithaisuperware.com

21 Vision&StrategiesVision&Strategies

22 VisionVision Srithai Superware as ASEAN Sustainable Market LeaderLeader www.srithaisuperware.com

23 StrategiesStrategies Superware ASEAN One Family, One Market One Production Base www.srithaisuperware.com

24 Sources of Competitiveness Marketing & Technology will play more Important role, comparing to production. Marketing & Technology will play more Important role, comparing to production. ValueValue Cost Leadership TechnologyTechnologyProductionProductionMarketingMarketing Business Activity BrandingBranding InnovationR&DVAInnovationR&DVA www.srithaisuperware.com

25 ValueAdded Increase customer satisfaction Differentiate from the competitors Compete on Value to Customers, VAVA Products & Services not price 3 3 3 www.srithaisuperware.com

26 Logistics & Supply Chain Management Flow Material Flow Supply Chain Management Information Flow Logistics Cost Lead time, DIFOT, Processing & Admin Cost ERP : Oracle Support Cost & KPIs

27 Logistics Center Excellence Our Supplier Inbound Logistics Internal LogisticsOutbound Logistics Our Distribution Network, บริษัทใน เครือ & Customer Reverse Logistics

28 CambodiaCambodia : Representative Office 20152015 LaosLaos 20122012 MyanmarMyanmar 20112011 : Factory 20162016 VietnamVietnam : Factory 1 19941994 : Factory 2 20132013 IndonesiaIndonesia : Factory 1 19951995 : Factory 2 20142014 : Brunei, Philippines, Malaysia & Singapore (Sale distributors set up since 1980 ) (Sale distributors set up since 1980 ) : Brunei, Philippines, Malaysia & Singapore (Sale distributors set up since 1980 ) (Sale distributors set up since 1980 ) Regional Operations www.srithaisuperware.com

29 ChinaChina : Factory 19901990 IndiaIndia : 3 Representative Offices - Delhi 20102010 - Mumbai 20102010 - Bangalore 20122012 : Factory 20142014 www.srithaisuperware.com Regional Operations

30 Challenges from Regional Expansion... and what we do www.srithaisuperware.com

31 Challenges from Regional Expansion Cross cultural diversity & How to prepare and encourage Thai staff to go overseas Thai staff to go overseas Cross cultural diversity & How to prepare and encourage Thai staff to go overseas Thai staff to go overseas Challenge 1 New HR practice & mindset Especially global mindset Training and development Training roadmap & cross cultural training Attractive compensation package New HR practice & mindset Especially global mindset Training and development Training roadmap & cross cultural training Attractive compensation package What we do www.srithaisuperware.com

32 Local Staff Engagement Challenge 2 ICO (Investment Coordinating Office) Country HR Committee Executive HR meeting overseas Staff internship at HQ To learn and cultivate practice and culture Career path development Training and development ICO (Investment Coordinating Office) Country HR Committee Executive HR meeting overseas Staff internship at HQ To learn and cultivate practice and culture Career path development Training and development What we do Challenges from Regional Expansion www.srithaisuperware.com

33 Local Community Concerns Challenge 3 Corporate Social Responsibility We are a good corporate citizen in every Community we operate. Corporate Social Responsibility We are a good corporate citizen in every Community we operate. What we do Challenges from Regional Expansion www.srithaisuperware.com

34 KEYS TO SUCCESS 1. Employees 2. Customers www.srithaisuperware.com

35 Keys to Success 1. ลูกค้า คือ พระเจ้า 2. เราจะดูแลคนของเราให้ดี เหมือนอย่างดูแลลูกค้า เหมือนอย่างดูแลลูกค้า 3. Employee First Customer Second 3. Employee First Customer Second www.srithaisuperware.com

36 Employee First Customer Second EmployeeFirst Keys to Success Business Partner First Customer Second Business Partner First First Keys to Success www.srithaisuperware.com

37 Developing People to Compete in a New Environment (AEC)(AEC) www.srithaisuperware.com

38 คน 3 ประเภท : การสร้าง COMPETTIVENESS การสร้าง COMPETTIVENESS 1. Let it happen 2. Make it happen 3.Wonder what happened www.srithaisuperware.com

39 AEC and its implications for Thailand AEC and its implications for Thailand Thai market www.srithaisuperware.com Thai products Thai Standard AEC market AEC products AEC Standard World market World products World Standard

40 Profit Planet People ตัววัดในการทำธุรกิจ ขององค์กร ตัววัดในการทำธุรกิจ ขององค์กร www.srithaisuperware.com

41

42


ดาวน์โหลด ppt GoRegional Population of 600 M GDP growth 5-6% Familiar Market Low capita consumption of basic products Low capita consumption of basic products ASEANASEAN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google