งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2013-11-02 Page 1 งานสัมมนา “ อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ ประชาคมอาเซียน ” วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอน เวนชั่นเซ็นเตอร์ ONE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2013-11-02 Page 1 งานสัมมนา “ อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ ประชาคมอาเซียน ” วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอน เวนชั่นเซ็นเตอร์ ONE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2013-11-02 Page 1 งานสัมมนา “ อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ ประชาคมอาเซียน ” วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอน เวนชั่นเซ็นเตอร์ ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY มาตรฐาน สินค้า บนเส้นทางสู่ AEC

2 2013-11-02 Page 2 หัวข้อนำเสนอ A E C

3 2013-11-02 Page 3 AMBITIONS

4 2013-11-02 Page 4 EXPECTATIONS (1)

5 2013-11-02 Page 5 EXPECTATIONS (2) HARMONIZATION: การปรับให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน / แนวทางที่สากลยอมรับ

6 2013-11-02 Page 6 EXPECTATIONS (3)

7 2013-11-02 Page 7 CHALLENGES ระดับความพร้อม ของประเทศ

8 2013-11-02 Page 8 ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 2013-11-02 Page 1 งานสัมมนา “ อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ ประชาคมอาเซียน ” วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอน เวนชั่นเซ็นเตอร์ ONE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google