งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการตัวอย่างแมลง และการจำแนกชนิด นันทิยา รัตนจันทร์ กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุล ชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และ พันธุ์พืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการตัวอย่างแมลง และการจำแนกชนิด นันทิยา รัตนจันทร์ กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุล ชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และ พันธุ์พืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการตัวอย่างแมลง และการจำแนกชนิด นันทิยา รัตนจันทร์ กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุล ชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และ พันธุ์พืช

2

3

4

5

6 การบันทึกข้อมูลผีเสื้อ การบันทึกข้อมูล ประจำตัว เข็ม ปัก ผีเสื้อ Catopsilia pomona F.Pieridae Det.W. Tichai 19/ XII/ 2005 Khao Laem NP. Thong Phapoom Kanchanaburi 15/ XII /2005 แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2

7

8 การเก็บรักษาตัวอย่างผีเสื้อ จัดเก็บในหีบ หรือกล่องที่ปิด ฝาสนิท ใส่สารป้องกัน แมลงกินซาก เก็บในที่แห้ง และไม่ถูก แสงแดด หมั่นตรวจสอบ และเติมสาร ป้องกันแมลง สม่ำเสมอ

9

10

11

12

13

14

15 อนุกรมวิธาน Papilionoidea (True Butterflies) – วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Papilionidae) – วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ (Pieridae) – วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nymphalidae) – วงศ์ผีเสื้อมรกต (Lycaenidae) Hesperioidea (Skippers) – วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว (Hesperioidae)

16 Papilionidae

17 Pieridae

18 Nymphalidae

19 Lycaenidae ผีเสื้อขาวหางริ้วผีเสื้อลายขีดเงิน กระบอง

20 Hesperidae

21 การจำแนกชนิด ( ด้วงขนาดใหญ่ ) จากกับดักแสงไฟและการเดิน สำรวจ

22 Family Scarabaeidae Subfamily Dynastinae ด้วงแรดมะตะบัน ด้วงกว่างชน ด้วงกว่างสามเขาเขาใหญ่ ด้วงกว่างห้าเขา ด้วงกว่างหูกระต่าย

23 Family Scarabaeidae Subfamily Euchirinae Cheirotonus gestroi ด้วงกว่างดาวหนาม ขาเฉียง Cheirotonus parryi ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง

24 Family Scarabaeidae Subfamily Coprinae ด้วงมูลสัตว์

25 Family Scarabaeidae Subfamily Melolonthinae แมลงนูนหลวง แมลงนูนลายยุโรป

26 Family Cerambycidae ด้วงหนวดยาวลายเปลือกไม้ ด้วงหนวดยาวพะยูง ด้วงหนวดยาวประดับโลหะ ด้วงหนวดยาวเสือช่อง ด้วงบ่าหนามหลังขาวจุด ด้วงหนวดปมจุด เหลืองดำ

27 Family Lucanidae ด้วงคีมเนื้อทราย ด้วงคีมยีราฟ ด้วงคีมกระทิง ด้วงคีมก้ามปู ด้วงคีมทองกาญ

28 Family Buprestidae แมลงทับขาเขียว แมลงทับเจ็ดสีขุนลาว แมลงทับหัวทับทิม แมลงทับรุ้งวัวเหนือ แมลงทับรุ้งเขียวกาญ แมลงทับแถบทอง แมลงทับราชา แมลงทับสองสีอัสสัม


ดาวน์โหลด ppt การจัดการตัวอย่างแมลง และการจำแนกชนิด นันทิยา รัตนจันทร์ กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุล ชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และ พันธุ์พืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google