งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง การอยู่ร่วมกันโดยสันติ การแก้ไขปัญหาขัดแย้งโดยสันติวิธี การสร้างกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง การอยู่ร่วมกันโดยสันติ การแก้ไขปัญหาขัดแย้งโดยสันติวิธี การสร้างกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง การอยู่ร่วมกันโดยสันติ การแก้ไขปัญหาขัดแย้งโดยสันติวิธี การสร้างกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างความ มั่นคงที่ครอบคลุมรอบด้าน การมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก

4 การเตรียมความพร้อมของ หน่วยงานด้านความมั่นคง นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ คณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ยุทธศาสตร์ของไทย แผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ของไทยเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดตั้ง APSC ภายในปี 2015 ( สมช.) แผนปฏิบัติการฯ ( ทุกกระทรวงฯ ) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การเตรียมทรัพยากรเพื่อรองรับการเป็นประชาคม การสร้างความตระหนักรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน

5

6 กอซ. สนย. สนผ. กห. งานใน กรอบ - ARF - AEC - ASCC งานใน กรอบ - ADMM, - ADM M- Plus - APSC งานในกรอบ - ความมั่นคง ชายแดน เริ่มจัดตั้ง กอซ. ฯ ต. ค. ๕๓ อัตรา ( น. ๒๑ และ นาย สิบ ๑๕ )

7

8


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง การอยู่ร่วมกันโดยสันติ การแก้ไขปัญหาขัดแย้งโดยสันติวิธี การสร้างกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google