งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายหลักสูตร การส่งเสริมการตลาดและการ ลงทุนระหว่างภูมิภาค KoreaJapan โดย นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย หัวหน้ากลุ่ม งานอาเซียน ญี่ปุ่น และเกาหลี สำนักพัฒนาการตลาดระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายหลักสูตร การส่งเสริมการตลาดและการ ลงทุนระหว่างภูมิภาค KoreaJapan โดย นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย หัวหน้ากลุ่ม งานอาเซียน ญี่ปุ่น และเกาหลี สำนักพัฒนาการตลาดระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายหลักสูตร การส่งเสริมการตลาดและการ ลงทุนระหว่างภูมิภาค KoreaJapan โดย นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย หัวหน้ากลุ่ม งานอาเซียน ญี่ปุ่น และเกาหลี สำนักพัฒนาการตลาดระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก

2 มูลค่าการค้า การส่งออก

3 ประเทศ / กลุ่มประเทศ ปี 2554 ม. ค.- พ. ค. ปี 55 เป้าหมายปี 2555 มูลค่า % เพิ่ม / ลด มูลค่า % เพิ่ม / ลด ตลาดหลัก (Matured Market) 67,45 8 12.826,80 5 -4.1 - ญี่ปุ่น 24,0 70 17.99,41 0 -4.610 - สหรัฐฯ 21,85 8 8.29,2633.410 - สหภาพยุโรป 15 21,53 0 12.08,131-11.15 ตลาดศักยภาพสูง (Dynamic Market) 114,7 61 23.946,27 8 -0.2 - อาเซียน 9 54,30 5 22.523,75 6 9.620 - จีน 27,40 2 27.611,12 5 8.420 - เอเชียใต้ 8,12619.33,295-5.120 - ฮ่องกง 16,47 9 25.54,697-35.720 - เกาหลีใต้ 4,57 7 26.82,00 0 2.115 ตลาดศักยภาพรอง (Emerging Market) 40,61 6 7.417,39 0 4.1 - ทวีปออสเตรเลีย 9,241-12.13,9513.310 - ตะวันออกกลาง 10,78 9 11.64,8381.612 - แอฟริกา 7,75914.03,24011.615 - ลาตินอเมริกา 6,99320.53,14718.215 - รัสเซีย และ CIS 1,49751.9578-15.925 3 เป้าหมายการส่งออกราย ตลาด

4 2009201020112012 ( ม. ค. – เม. ย.) Real GDP growth (%) -5.5+4.4-0.7+4.7* GDP per Capita (US$) 37,76639,31034,74035,907 Export Volume (Mill US$) 580,465 (-25.8%) 770,04 6 (32.7%) 832,654 (7.0%) 271,640 (3.8%) Import Volume (Mill US$) 551,788 (-27.6%) 694,29 7 (25.8%) 855,315 (23.2%) 298,046 (13.1%) Trade Deficit (Mill US$) 28,67875,749-31,661-26,637 Current Acc. Balance (bill US$) 13,73617,88895,50826,637 Core CPI (2010=100) 101.0 (-1.3%) 100.0 (-1.0%) 99.8 (-0.3%) 100.2 (0.2%) * ข้อมูล GDP Q 1 ปี 2555, CPI เดือน เม. ย. 55

5 มูลค่า : ล้าน US$

6 โลกญี่ปุ่นเกาห ลีใต้ 25542555 ( ม. ค. – พ. ค. ) 25542555 ( ม. ค. – พ. ค. ) 25542555 ( ม. ค. – พ. ค. ) มูลค่า การค้า 457, 316 194,78 2 66,2 32 29,36713,77 6 5,612 ขยายตัว (%) 20.9 1 4.9613.6 7 9.7018.044.08 การ ส่งออก 228, 825 92,49424,0 70 9,4104,5772,000 ขยายตัว (%) 17.1 6 -1.4717.9 2 -4.5626.802.13 การ นำเข้า 228, 490 102,28 7 42,1 62 19,9569,198. 62 3,434 ขยายตัว (%) 24.9 1 11.5511.3 8 18.0114.115.19 ดุลการค้ า 334-9,794- 18,0 92 - 10,546 -4,621-1,613

7

8 74.85 % สัดส่วนการส่งออก รายการที่ได้รับสิทธิ สินค้าสำคัญที่ใช้สิทธิ

9 0.21 % 1.35 % 3.80 % สัดส่วนการส่งออก รายการที่ได้รับสิทธิ สินค้าสำคัญที่ใช้สิทธิ

10 33.37 % 58.87 % สัดส่วนการส่งออก รายการที่ได้รับสิทธิ สินค้าสำคัญที่ใช้สิทธิ

11 D OING B USINESS IN THE PAST ?  Quality  Design  Price  Delivery  Reliability

12 C ONSUMER T RENDS IN J APAN High-Tech Global leadership in manufacturing Health & Wellness Craze for healing and relaxation/Yoga Eco-friendliness Eco-conscious/recycling and CO 2 reduction Gourmet Healthy food/High-tech Gourmet kitchen Safety Explanation of ingredients/ food traceability Design Anti mass market design / Simple is stylish

13 E COLOGY P RODUCTS

14 สินค้ายอดฮิต ห้างโตคิวแฮนด์ 「 ECO-TOKUKUN 」 Ecology Products 500 cc / 450 Yen ( Kankyosoken Company ) ผลิตจาก กระดาษ recycle ยอดขาย ต่อเดือน 4 หมื่นชิ้น ไม่หลอม ละลาย ใช้ได้ 30 ครั้ง

15 ปัจจัยความสำเร็จ สินค้ายอดฮิต 4 ประการ  Convenient ความสะดวกในการใช้  Striking Name ชื่อสินค้าเข้าใจ ง่าย ต้องใจผู้ใช้  Saving การประหยัดค่าใช้จ่ายที่ สามารถเห็นผลชัดเจน 4. Unexpected สิ่งที่สะกิดใจผู้ใช้ ความแปลกใจ คาดการณ์ไม่ถึง Ecology Products

16 Gift made from reuse material Gift made from reuse material

17 สินค้า recycle จาก Safety Belt ใช้แล้ว ผลิตและออกแบบโดย บริษัท SECCO ประเทศ ฟินแลนด์ Ecology Products

18 Idea product เป็น Idea product เป็น สินค้าที่เกิดจาก ความร่วมมือ ของ บริษัทต่าง อุตสาหกรรม คือ บริษัท ผู้ผลิตเครื่องดื่ม ประเภทชาเขียว Ito-en และ บริษัทผู้ผลิตยาง รายใหญ่ Japan Chemifelt Ecology Products Catechin สารพิเศษในกากใบชา สำหรับดูดกลิ่น /Anti-oxidant

19 M ETABOLIC /D IET P RODUCTS What is metabolic syndrome? Market size ? Protection/prevention Market size 1 Trillion Yen If including medical treatment market size will be 7.5 Trillion Yen

20 FitnessFood Medical Treatment Others: Games/Supplement Diagnosis

21 M ETABOLIC P RODUCTS “TOKUHO” Mark Health food

22 ตลาดอาหารสัตว์และสินค้าเกี่ยวข้องมี ขนาด ประมาณ 3 ล้านล้านเยน สัตว์เลี้ยงเป็นศูนย์รวมของครอบครัว Pet and related products

23 บริษัท Jasmac Agency บริษัทตัวแทน จัดงานแต่งงาน งานแต่งงานที่คู่บ่าว สาวต้องการแต่งงานกัน โดยมีแขก พิเศษคือสัตว์เลี้ยงสุนัขตัวโปรดของ ตนเองมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วย มีเพิ่ม มากขึ้นถึงร้อยละ 30 ตลาดในส่วนของการสร้างบ้านใหม่ สำหรับให้สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ หรือการ reform บ้านเพื่อเลี้ยงสัตว์ได้นั้น ขยายตัว ร้อยละ 30 Pet and related products

24 การพัฒนาวัสดุพื้นปาร์เก้โดยบริษัท ไดเค็งโคเงียว การพัฒนาวัสดุพื้นปาร์เก้โดยบริษัท ไดเค็งโคเงียว เป็นพื้นไม่ลื่นสำหรับคุณสุนัขและ เมื่อเปื่อนน้ำลาย เป็นพื้นไม่ลื่นสำหรับคุณสุนัขและ เมื่อเปื่อนน้ำลาย หรือฉี่ก็ไม่สกปรกง่ายหรือพื้นไม่ เปลี่ยนสี หรือฉี่ก็ไม่สกปรกง่ายหรือพื้นไม่ เปลี่ยนสี อาหารสัตว์เลี้ยงก็ต้องปลอดภัย เช่นเดียวกัน มีการ อาหารสัตว์เลี้ยงก็ต้องปลอดภัย เช่นเดียวกัน มีการ พัฒนาตลาดอาหารใหม่ เรียกว่า พัฒนาตลาดอาหารใหม่ เรียกว่า communication food communication food อาหารที่ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงกินได้ อาหารที่ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงกินได้ และมีรสอร่อยด้วย และมีรสอร่อยด้วย Pet and related products

25 P ET AND RELATED PRODUCTS **Happy Lager** ราคา ( 330 ml) 500 เยน / แบบแพค 3 ขวด 1,500 เยน

26 บริษัทเซ็นชุไก จัดทัวร์สำหรับครอบครัวและ สัตว์เลี้ยงแสนรัก คอร์สพิเศษในการอบรมนิสัยให้สัตว์เลี้ยงพร้อม คอร์สพิเศษในการอบรมนิสัยให้สัตว์เลี้ยงพร้อม ทั้งหัดให้สุนัขเข้าสังคมและงานปาร์ตึ้ได้ ทั้งหัดให้สุนัขเข้าสังคมและงานปาร์ตึ้ได้ บริษัท Benesse Corporation บริษัทตัวแทน รับทำประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง ในกรณีที่ไปทำ ร้ายคนอื่น หรือกัดข้าวของเสียหาย Pet and related products

27 กิจกรรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ In – Out Mission International Fair Business Matching Industrial Specific- Trade Exhibition ร่วมกับ ASEAN-Korea Center กิจกรรมพัฒนา ผู้ประกอบการ Product Design & Package Dev. Workshop Training & Seminar กิจกรรมพัฒนาสินค้า & บริการ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมภาพยนตร์ บันเทิง & คอนเทนท์ Busan Int’l Film Festival


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายหลักสูตร การส่งเสริมการตลาดและการ ลงทุนระหว่างภูมิภาค KoreaJapan โดย นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย หัวหน้ากลุ่ม งานอาเซียน ญี่ปุ่น และเกาหลี สำนักพัฒนาการตลาดระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google