งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการลาดตระเวนเชิง คุณภาพ. 2548 2549 - 2550 MIST แบบบันทึกข้อมูล ข้อมูลภาคสนาม รายงานผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการลาดตระเวนเชิง คุณภาพ. 2548 2549 - 2550 MIST แบบบันทึกข้อมูล ข้อมูลภาคสนาม รายงานผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการลาดตระเวนเชิง คุณภาพ

2 2548

3

4 MIST แบบบันทึกข้อมูล ข้อมูลภาคสนาม รายงานผล

5 ชนิดของแบบฟอร์ม แบบฟอร์มหลัก ( ใช้บ่อย ) แบบฟอร์มรายงานการลาดตระเวน แบบฟอร์มความเคลื่อนไหวของชุด ลาดตระเวน แบบฟอร์มการสังเกตการณ์โดยชุด ลาดตระเวน แบบฟอร์มการสอบทานข้อมูลหลังปฏิบัติงาน แบบฟอร์มย่อย ( ใช้เมื่อพบข้อมูล ) แบบฟอร์มการสำรวจเสือโคร่ง แบบฟอร์มรายงานซากสัตว์ แบบฟอร์มการสำรวจโป่งและปัจจัยที่ เหมาะสม สำหรับ สัตว์ป่า

6 แบบฟอร์มรายงานการลาดตระเวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง นายแดง ชมไตร นายทองกฎ นนท์ลือชา พนักงานพิทักษ์ป่า ห้วยแม่ยาว – ห้วยแม่สะป๊วด พื้นที่รับผิดชอบของหน่วย... DPM

7 แบบฟอร์มรายงานการลาดตระเวน ตรวจสอบการเข้ามาล่าสัตว์ตามที่ได้รับข่าวมา หรือป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ 18 ก. พ ก. พ ก. พ นายทองกฎ นนท์ลือชา ประจำเขตฯดอยผาเมือง 9 มม. นายแดง ชมไตร ประจำเขตฯดอยผาเมือง ลูกซอง 5 นัด นายสุพจน์ เชียงคำ ประจำเขตฯดอยผาเมือง HK นายบุญย้าย ไชยวงค์ ประจำเขตฯดอยผาเมือง เข็มทิศ นายธนัน เทพยศ ประจำเขตฯดอยผาเมือง GPS นายผจญ จอมทัน นายทองกฎ นนท์ลือชา

8 ชื่อ Way Point ที่บันทึกในตาราง วันที่และเวลา ที่บันทึกในตาราง ค่าพิกัด E ( แถวบน ) N ( แถวล่าง ) ที่บันทึกในตาราง หลังจากบันทึกข้อมูลลง ในตารางแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ( ตกลง ) ค่าความสูง ซึ่งไม่มี การบันทึกลงในตาราง การบันทึกข้อมูลลงในตารางจากข้อมูลจากเครื่อง GPS

9 แบบฟอร์มความเคลื่อนไหวของชุดลาดตระเวน 18 ก.พ 54 18d ก.พ ห้า ง เชื่อมโยงไปยังแบบฟอร์มการสังเกตการณ์โดยชุดลาดตระเวน 002 ใช้ชื่อ way point ตาม GPS DPM นายแดง ชมไตร ออ ก เดิ น ทา ง 2 1

10

11 แบบฟอร์มความเคลื่อนไหวของชุดลาดตระเวน นายแดง ชมไตร DPM ก.พ พัก เที่ย ง 5 2

12 นายแดง ชมไตร DPM ก.พ ก.พ. 54 เดินทางด้วย รถยน ต์ แบบฟอร์มความเคลื่อนไหวของชุดลาดตระเวน

13 แบบฟอร์มการสังเกตการณ์โดยชุดลาดตระเวน DPM นายแดง ชมไตร ก.พ พบปลอกกระสุนปืน ลูกซองคาดว่าจะ ใช้ยิงสัตว์ เป็นห้างไม้ไผ่ทำ บนต้นแดงสูง 5 ม. ทำลายโดย การรื้อถอน

14 แบบฟอร์มการสังเกตการณ์โดยชุดลาดตระเวน DPM นายแดง ชมไตร ก.พ เก้ง ล่าเก้งป่า 1 ตัว ( เมีย ) เคยเข้ามาล่าหลาย ครั้งแล้ว จับกุมตัว ส่ง สภ. ห้างฉัตร 50

15 แบบฟอร์มการสังเกตการณ์โดยชุดลาดตระเวน DPM นายแดง ชมไตร ก.พ ปลูกข้าวโพดอายุ ประมาณ 1 เดือน ทำการรื้อถอน ออกหมด

16 แบบฟอร์มการสำรวจเสือโคร่ง DPM นายแดง ชมไตร ลักษณะรอยคุ้ย I - Shape

17 ความยาวทั้งหมด ความกว้างทั้งหมด ความกว้างของอุ้ง

18 รอยคุ้ยกว้าง รอยคุ้ยยาว

19 แบบฟอร์มการสำรวจโป่ง 1 1 DPM นายแดง ชมไตร ป่าเบญจพรรณ ช้าง เก้ง หมูป่า เป็นโป่งน้ำไหลตลอดปี มีร่องรอยการใช้ประโยชน์ จากสัตว์ป่าชุกชุม

20 แบบฟอร์มรายงายซากสัตว์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าอมก๋อย 17 มกราคม 2553 OMK ม. ค.53 หน่วยฯ ยางเปียง

21 แบบฟอร์มรายงายซากสัตว์

22 แบบฟอร์มรายงายซากสัตว์

23 แบบฟอร์มรายงายซากสัตว์

24 แบบฟอร์มสรุป ห้วยแม่ยาว โป่งน้ำ ขุนห้วย แม่ยาว พื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าหัวทุ่ง บริเวณห้วยแม่ยาว โป่งน้ำ

25 แบบฟอร์มสรุป

26 แบบฟอร์มสรุป


ดาวน์โหลด ppt ระบบการลาดตระเวนเชิง คุณภาพ. 2548 2549 - 2550 MIST แบบบันทึกข้อมูล ข้อมูลภาคสนาม รายงานผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google