งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการลาดตระเวนเชิง คุณภาพ. 2548 2549 - 2550 MIST แบบบันทึกข้อมูล ข้อมูลภาคสนาม รายงานผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการลาดตระเวนเชิง คุณภาพ. 2548 2549 - 2550 MIST แบบบันทึกข้อมูล ข้อมูลภาคสนาม รายงานผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการลาดตระเวนเชิง คุณภาพ

2 2548

3 2549 - 2550

4 MIST แบบบันทึกข้อมูล ข้อมูลภาคสนาม รายงานผล

5 ชนิดของแบบฟอร์ม แบบฟอร์มหลัก ( ใช้บ่อย ) แบบฟอร์มรายงานการลาดตระเวน แบบฟอร์มความเคลื่อนไหวของชุด ลาดตระเวน แบบฟอร์มการสังเกตการณ์โดยชุด ลาดตระเวน แบบฟอร์มการสอบทานข้อมูลหลังปฏิบัติงาน แบบฟอร์มย่อย ( ใช้เมื่อพบข้อมูล ) แบบฟอร์มการสำรวจเสือโคร่ง แบบฟอร์มรายงานซากสัตว์ แบบฟอร์มการสำรวจโป่งและปัจจัยที่ เหมาะสม สำหรับ สัตว์ป่า

6 แบบฟอร์มรายงานการลาดตระเวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง นายแดง ชมไตร นายทองกฎ นนท์ลือชา พนักงานพิทักษ์ป่า ห้วยแม่ยาว – ห้วยแม่สะป๊วด พื้นที่รับผิดชอบของหน่วย... DPM - 180254- 001

7 แบบฟอร์มรายงานการลาดตระเวน ตรวจสอบการเข้ามาล่าสัตว์ตามที่ได้รับข่าวมา หรือป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ 18 ก. พ. 2554 0530980 - 1716975 0530980 - 1716975 19 ก. พ. 2554 19 ก. พ. 2554 0541984 - 1722711 0541984 - 1722711 นายทองกฎ นนท์ลือชา ประจำเขตฯดอยผาเมือง 9 มม. นายแดง ชมไตร ประจำเขตฯดอยผาเมือง ลูกซอง 5 นัด นายสุพจน์ เชียงคำ ประจำเขตฯดอยผาเมือง HK นายบุญย้าย ไชยวงค์ ประจำเขตฯดอยผาเมือง เข็มทิศ นายธนัน เทพยศ ประจำเขตฯดอยผาเมือง GPS 5 3 5 3 นายผจญ จอมทัน นายทองกฎ นนท์ลือชา

8 ชื่อ Way Point ที่บันทึกในตาราง วันที่และเวลา ที่บันทึกในตาราง ค่าพิกัด E ( แถวบน ) N ( แถวล่าง ) ที่บันทึกในตาราง หลังจากบันทึกข้อมูลลง ในตารางแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ( ตกลง ) ค่าความสูง ซึ่งไม่มี การบันทึกลงในตาราง การบันทึกข้อมูลลงในตารางจากข้อมูลจากเครื่อง GPS

9 แบบฟอร์มความเคลื่อนไหวของชุดลาดตระเวน 18 ก.พ 54 18d ก.พ 54 001 0512345 1453678 0512478 1453789 1 ห้า ง เชื่อมโยงไปยังแบบฟอร์มการสังเกตการณ์โดยชุดลาดตระเวน 002 ใช้ชื่อ way point ตาม GPS 1 8 8.00 8.15 DPM - 180254 - 001 นายแดง ชมไตร ออ ก เดิ น ทา ง 2 1

10

11 แบบฟอร์มความเคลื่อนไหวของชุดลาดตระเวน 4 007 008 นายแดง ชมไตร 8 23 0543671 1453245 0536712 1432453 10.30 12.00 DPM - 180254 - 001 18 ก.พ. 54 54 พัก เที่ย ง 5 2

12 นายแดง ชมไตร DPM - 180254 - 001 5 8 009 010 13.00 13.00 18 ก.พ 54 18 ก.พ. 54 เดินทางด้วย รถยน ต์ แบบฟอร์มความเคลื่อนไหวของชุดลาดตระเวน 0536712 1432453 0536712 1432453

13 แบบฟอร์มการสังเกตการณ์โดยชุดลาดตระเวน DPM - 180254 - 001 นายแดง ชมไตร 1 3 002 18 ก.พ. 54 8.15 8.45 1 1 พบปลอกกระสุนปืน ลูกซองคาดว่าจะ ใช้ยิงสัตว์ เป็นห้างไม้ไผ่ทำ บนต้นแดงสูง 5 ม. ทำลายโดย การรื้อถอน

14 แบบฟอร์มการสังเกตการณ์โดยชุดลาดตระเวน DPM - 180254 - 001 นายแดง ชมไตร 2 3 18 ก.พ. 54 003 8. 45 8. 50 เก้ง 1 1 1 1 1 1 ล่าเก้งป่า 1 ตัว ( เมีย ) เคยเข้ามาล่าหลาย ครั้งแล้ว จับกุมตัว ส่ง สภ. ห้างฉัตร 50

15 แบบฟอร์มการสังเกตการณ์โดยชุดลาดตระเวน DPM - 180254 - 001 นายแดง ชมไตร 3 3 18 ก.พ. 54 031 8. 45 8. 50 1 1 2 ปลูกข้าวโพดอายุ ประมาณ 1 เดือน ทำการรื้อถอน ออกหมด

16 แบบฟอร์มการสำรวจเสือโคร่ง DPM - 180254 - 001 นายแดง ชมไตร 1 1 0524789 1478912 1313.37.7 49 22 ลักษณะรอยคุ้ย I - Shape

17 ความยาวทั้งหมด ความกว้างทั้งหมด ความกว้างของอุ้ง

18 รอยคุ้ยกว้าง รอยคุ้ยยาว

19 แบบฟอร์มการสำรวจโป่ง 1 1 DPM - 180254 - 001 นายแดง ชมไตร 004 0513477 1453780 ป่าเบญจพรรณ ช้าง เก้ง หมูป่า 20 10 เป็นโป่งน้ำไหลตลอดปี มีร่องรอยการใช้ประโยชน์ จากสัตว์ป่าชุกชุม

20 แบบฟอร์มรายงายซากสัตว์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าอมก๋อย 17 มกราคม 2553 OMK- 170153- 001 17 ม. ค.53 หน่วยฯ ยางเปียง

21 แบบฟอร์มรายงายซากสัตว์

22 แบบฟอร์มรายงายซากสัตว์

23 แบบฟอร์มรายงายซากสัตว์

24 แบบฟอร์มสรุป ห้วยแม่ยาว โป่งน้ำ ขุนห้วย แม่ยาว พื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าหัวทุ่ง บริเวณห้วยแม่ยาว โป่งน้ำ

25 แบบฟอร์มสรุป

26 แบบฟอร์มสรุป


ดาวน์โหลด ppt ระบบการลาดตระเวนเชิง คุณภาพ. 2548 2549 - 2550 MIST แบบบันทึกข้อมูล ข้อมูลภาคสนาม รายงานผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google