งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้รูปนี้ post ไว้ด้านหน้าค่ะ. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา แผนกพัฒนาผู้จำหน่าย 2 ส่วนงาน บริหารความพึงพอใจลูกค้า จัดสัมมนาหลักสูตร “ ความเป็นเลิศในการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้รูปนี้ post ไว้ด้านหน้าค่ะ. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา แผนกพัฒนาผู้จำหน่าย 2 ส่วนงาน บริหารความพึงพอใจลูกค้า จัดสัมมนาหลักสูตร “ ความเป็นเลิศในการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้รูปนี้ post ไว้ด้านหน้าค่ะ

2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา แผนกพัฒนาผู้จำหน่าย 2 ส่วนงาน บริหารความพึงพอใจลูกค้า จัดสัมมนาหลักสูตร “ ความเป็นเลิศในการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ” ให้สำหรับ ทีมงาน Y2S YAMAHA SQUARE ณ ห้องประชุม บจก. ทีวายเอ็ม มาเก็ตติ้ง สาขา 1 ( รัชโยธิน ) จังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งในการสัมมนา ครั้งนีเราได้รับสัญญาใจจากชาว Y2S ด้วย บรรยากาศการสัมมนาหลักสูตร “ ความเป็นเลิศในการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ ลูกค้า ” CS News & Event

3 เรารับรู้ว่าทุกสิ่งที่เรากระทำ ส่งผลกระทบถึงลูกค้า องค์กร และตัวเรา เราจึงมี สัญญาใจร่วมกัน ดังนี้ สัญญาใจ Y2S Y2S YAMAHA SQUARE เราจะร่วมกันปรับปรุงมารยาทการต้อนรับที่ดี ด้วยการทักทาย ยิ้มแย้ม กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ และเอาใจใส่ ต่อลูกค้า เราจะร่วมกันศึกษาหาข้อมูล เพื่อการตอบ คำถามที่ชัดเจนกับลูกค้า เราจะแต่งกายให้สุภาพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงมีการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องที่ใช้ใน การทำงานให้อยู่ในสภาพที่ดี และครบถ้วนเสมอ เราจะทำงานอย่างมีคุณภาพ ด้วยการตรวจเช็ค เอกสาร ข้อมูลรถจักรยานยนต์ก่อนส่งมอบ ให้กับลูกค้า เราจะแจ้งข้อมูลการซ่อม การเปลี่ยนแปลง อะไหล่ และข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้าทุกครั้ง เพื่อสร้างความ มั่นใจ การทำงานทุกครั้งเราจะมีการบันทึกข้อมูลเสมอ “ เราขอสัญญาว่า.. จะทำสิ่งที่ดีกว่าทุกครั้ง ”


ดาวน์โหลด ppt ใช้รูปนี้ post ไว้ด้านหน้าค่ะ. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา แผนกพัฒนาผู้จำหน่าย 2 ส่วนงาน บริหารความพึงพอใจลูกค้า จัดสัมมนาหลักสูตร “ ความเป็นเลิศในการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google