งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 4 ( TROF ) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 4 ( TROF ) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 4 ( TROF ) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการไม้นอกเขตป่าในระดับตำบลอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ( TROF ) กลุ่ม 2

2 นิยาม ไม้ : พืชทุกชนิดทั้งที่มีเนื้อไม้และไม่มีเนื้อไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ยกเว้นพืชไร่ นอกเขตป่า : พื้นที่ที่ได้มา โดยกฎหมายที่ดินและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย

3 นิยาม ไม้นอกเขตป่า พืชทุกชนิดทั้งที่มีเนื้อไม้และไม่มีเนื้อไม้ที่ นำมาใช้ประโยชน์ได้ ยกเว้นพืชไร่ในพื้นที่ที่ได้มาโดยกฎหมายที่ดินและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ประโยชน์ตามกฎหมาย

4 รูปแบบของไม้นอกเขตป่า
การใช้ประโยชน์ และ รูปแบบของไม้นอกเขตป่า

5 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่มีเนื้อไม้
ชนิด การใช้ประโยชน์ รูปแบบ เนื้อ ไม้ อา หาร ยา นันท นาการ พลัง งาน เกษตรกรรม อาหารสัตว์ ร่มเงา ไม้ประดับ ผืนเดียว แนวเส้น ตรง กระจัดกระจาย ยางพารา / ตะเคียนทอง มะพร้าว ขนุน มะขาม สะเดาเทียม มะยม ปาล์ม

6 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่มีเนื้อไม้
ชนิด การใช้ประโยชน์ รูปแบบ เนื้อ ไม้ อา หาร ยา วัฒน ธรรม พลัง งาน เกษตรกรรม อาหารสัตว์ ร่มเงา ไม้ประดับ ผืนเดียว แนวเส้น ตรง กระจัดกระจาย กระถินเทพา / หูกวาง กระโดน จามจุรี นุ่น ยางนา ประดู่ ตาล

7 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่มีเนื้อไม้
ชนิด การใช้ประโยชน์ รูปแบบ เนื้อ ไม้ อา หาร ยา วัฒน ธรรม พลัง งาน เกษตรกรรม อาหารสัตว์ ร่มเงา ไม้ประดับ ผืนเดียว แนวเส้น ตรง กระจัดกระจาย ศรีตรัง / อินทนิล มะแบก มะฮอกกานี กระถินณรงค์ ลองกอง ลางสาด มังคุด

8 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่มีเนื้อไม้
ชนิด การใช้ประโยชน์ รูปแบบ เนื้อ ไม้ อา หาร ยา วัฒน ธรรม พลัง งาน เกษตรกรรม อาหารสัตว์ ร่มเงา ไม้ประดับ ผืนเดียว แนวเส้น ตรง กระจัดกระจาย ทุเรียน / หางนกยุง จำปาดะ หมาก ส้มโอ สะตอ หว้า หยี

9 ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่ไม่มีเนื้อไม้
ชนิด การใช้ประโยชน์ รูปแบบ เนื้อ ไม้ อา หาร ยา วัฒน ธรรม พลัง งาน เกษตรกรรม อาหารสัตว์ ร่มเงา ไม้ประดับ ผืนเดียว แนวเส้น ตรง กระจัดกระจาย จาก / สาคู กระจูด ว่านลิเภา หวาย บัว

10 วิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ตารางที่ 3 แสดงวิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการนำระบบติดตามมาให้ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจ ชุมชน ให้งบประมาณ ให้ความรู้โดย การฝึกอบรม ดูงาน สนับสนุนทางวิชาการ ส่งเสริมอาชีพ การตลาด การให้รางวัล ฯลฯ อปท. สถานศึกษา

11 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 2
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 2 1. นายสุชาติ กัลยาวงศา กรมป่าไม้ 2. นางวีณา หนูยิ้ม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3. นายจำนง ฐานะพันธ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4. นายรณชิต นิลพันธ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5. นางประนอม ชุมเรียง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6. นายดลใจ บุญทอง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7. นายเนรมิต สงแสง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8. นายอานนท์ สรวิสูตร ข้าราชการบำนาญ 9. นายชวลิต นิยมธรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 10. นายนาวี วรรณสุข กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 11. นายชุมพล แดงเอียด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 4 ( TROF ) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google