งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการ การฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการ การฝึกอบรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการ การฝึกอบรม
การประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ โสภา ศิริไพพรรณ ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 แปลงตัวแทน 20 เมตร 40 เมตร พื้นที่บุกรุก พื้นที่ป่า

3

4

5 โปรแกรมประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้
สำเริง ปานอุทัย ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

6

7

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามได้รับทราบความสำคัญของการประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ 8

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ สามารถประเมินมูลค่าฯ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการป่าไม้ 9

10 10

11 ขอแสดงความขอบคุณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอแสดงความขอบคุณ จาก คณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินมูลค่า ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ ส่วนอำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกฎหมาย ส่วนจัดการต้นน้ำ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนอุทยานแห่งชาติ งบประมาณประชุมเชิงปฎิบัติการ ส่วนภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำภาคเหนือ 11


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการ การฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google