งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โสภา ศิริไพพรรณ ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โสภา ศิริไพพรรณ ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โสภา ศิริไพพรรณ ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 พื้นที่ป่า พื้น ที่ บุก รุก แปลงตัวแทน 20 เมตร 40 เมตร

3

4

5 โปรแกรมประเมินค่าเสียหาย ทางสิ่งแวดล้อมบางประการ หลังการทำลายป่าไม้ สำเริง ปานอุทัย ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ

6

7

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ภาคสนามได้รับทราบความสำคัญของการ ประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม บางประการหลังการทำลายป่าไม้

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องประเมิน มูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบาง ประการหลังการทำลายป่าไม้ สามารถ ประเมินมูลค่าฯ ได้อย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการป่าไม้

10

11 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช จาก คณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน มูลค่า ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการ ทำลายป่าไม้ ส่วนอำนวยการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มงานกฎหมายส่วนจัดการต้นน้ำส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าส่วนอุทยานแห่งชาติงบประมาณประชุมเชิงปฎิบัติการส่วนภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำภาคเหนือ ขอแสดงความ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โสภา ศิริไพพรรณ ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google