งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Part 3 Domain Name System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Part 3 Domain Name System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Part 3 Domain Name System
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 DNS DNS มาจาก Domain Name System
มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database) เป็นโปรโตคอลในชุดของ TCP/IP ทำหน้าที่ แปลงชื่อเครื่องเป็นหมายเลขไอพี แปลงหมายเลขไอพีเป็นชื่อเครื่อง ให้ข้อมูลในการนำส่ง ในแต่ละโดเมน ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Naming Scheme หลักการตั้งชื่อเครื่องในระบบเน็ตเวิร์ก cc.cpe.ku.ac.th
มีลักษณะโครงสร้างเป็นต้นไม้แสดงลำดับชั้น ประกอบด้วยชื่อคั่นด้วยจุด ( . ) Case Sensitive th ac ku cc.cpe.ku.ac.th ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ cpe โครงสร้างใหญ่ไปหาย่อย cc

4 Domain Name Concept label domain name absolute domain name
ชื่อที่ประกอบด้วยอักขระ ASCII domain name ลำดับของ label คั่นด้วยจุด ไปจนถึง top level เช่น ku.ac.th , cpe.ku.ac.th absolute domain name เป็น domain name ที่ลงท้ายด้วยจุด เช่น hpcnc.cpe.ku.ac.th. Relative domain name เป็น domain name ที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น hpcnc ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Domain Name Space ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 Top Level Domain (TLD) Domain Name ระดับบนสุด มีสามประเภท
Generic Top Level Domain Name (gTLD) .com , .org , .net , .aero , .biz , .coop , .info , .museum , .pro Country Code TLD (ccTLD) .th, .jp, .kr , .de , ..etc ARPA TLD .arpa เป็นโดเมนยุกแรกที่เริ่มใช้ DNS ปัจจุบันใช้สำหรับการทำ reverse DNS lookup ที่ in-addr.arpa ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 DNS Management Top Level Domain จะถูกควบคุมดูแลโดย InterNIC
.th จะถูกควบคุมดูแลโดย ThNIC ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 Domains& Zones มอบอำนาจให้ cpe และ eng รวมอำนาจการบริหาร DNS
Domain หมายถึง subtree หนึ่งๆ นับจาก top level ลงมา Zone หมายถึง Domain ที่ได้รับมอบอำนาจให้จัดการดูแลระบบ DNS ด้วยตนเอง ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ มอบอำนาจให้ cpe และ eng รวมอำนาจการบริหาร DNS

9 Name Server Name server เป็น server ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ zone
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 Type of Name Server Name Server มีสองชนิด ได้แก่
Primary name server : เป็น server ที่เก็บฐานข้อมูลของรายชื่อเครื่องในแต่ละ zone โดยตรง Secondary name server : เป็น server ที่นำฐานข้อมูลของ zone มาจาก Primary name server เพื่อสำรองข้อมูลและช่วยรับภาระจาก Primary name server ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 Zone transfer Zone transfer คือกระบวนการที่ secondary name server ดึงฐานข้อมูลมาจาก primary name server ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12 Root name server Name server หนึ่ง ๆ จะมีฐานข้อมูลของเครื่องที่อยู่ใน zone ของตนเท่านั้น หา name server ได้รับการร้องขอให้แปลง domain name ที่ไม่ได้อยู่ใน zone ของตน name server นั้นจะส่งต่อคำร้องขอไปยัง root name server root name server จะให้บริการ DNS สำหรับ top -level domain name และให้รายชื่อ name server ที่จะอ้างถึงต่อไปในระดับย่อยลงมา ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13 Name Resolution Process
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14 Reverse resolution ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 DNS lookup command host dig
เครื่องมือช่วยสำหรับการค้นหาชื่อโดเมนอย่างง่าย dig ยากกว่า host ยืดหยุ่นมากกว่า ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 ปฏิบัติการ 1: การใช้งานคำสั่งเบื้องต้น
host host server1.training.com host –t SOA training.com host –t PTR host –a stationXXX.training.com dig dig server1.training.com dig server1.training.com dig IN PTR in-addr.arpa dig –x ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 /etc/resolv.conf เก็บชื่อ DNS server ที่เครื่องติดต่อเมื่อต้องการใช้บริการ ค้นหาตามลำดับรายชื่อ ; generated by /sbin/dhclient-script search training.com nameserver nameserver nameserver ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 DNS server ให้บริการ DNS ภายในองค์กร
เก็บรายชื่อเครื่องในโดเมนขององค์กร ส่งต่อคำร้องขอบริการ DNS ไปยัง DNS server อื่น ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 ขั้นตอนการติดตั้ง DNS server
ต้องมี domain name ขององค์กรก่อน จดทะเบียน domain name จากผู้ให้บริการจด domain name ติดตั้ง name server ในระบบปฏิบัติการ linux ใช้โปรแกรม BIND ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 เครือข่ายสำหรับการทดลอง
com training.com domain1.training.com ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ domainXX.training.com domain2.training.com domain3.training.com

21 BIND BIND : Berkeley Internet Name Domain
เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ DNS server ที่นิยมใช้ใน linux ปัจจุบันอยู่ที่ version 9 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22 ปฏิบัติการ 2: Bind installation
ตรวจสอบ rpm ของ bind rpm –qi bind หากไม่พบให้ติดตั้งจากแผ่น CD-Rom chkconfig named on service named start ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23 /etc/named.conf เป็น config file ส่วนกลางของ BIND
ระบุ zone ทั้งหมดที่ดูแลอยู่ options { directory "/var/named/"; }; zone "." { type hint; file "named.ca"; ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24 การเพิ่ม Zone เพิ่มคีย์เวิร์ด zone ใน /etc/named.conf
zone “domainXX.training.com” IN { type master; file “domainXX.training.com.zone”; } เพิ่มไฟล์ /var/name/chroot/var/named/domainXX.training.com.zone ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25 การเพิ่ม zone (ต่อ) แก้ไฟล์ /var/named/domainXX.training.com.zone
@ IN SOA domainXX.training.com. root.station.domainXX.training.com. ( ; serial ; refresh after 6 hours ; retry after 1 hour ; expire after 1 week 86400 ) ; minimum TTL of 1 day @ IN NS ns.domainXX.training.com. ;name server IN MX 10 station.domainXX.training.com. ;mail exchange station IN A XX ; domain name to IP address ns IN CNAME station ; canonical name (alias) server IN A XX www IN CNAME server virtual IN A XX ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26 ปฏิบัติการ 3: การคอนฟิก Zone เบื้องต้น
เพิ่ม domain ชื่อ domainXX ลงใน DNS server แก้ไขไฟล์ /etc/named.conf เพิ่มไฟล์ /var/named/chroot/var/named/domainXX.station.com.zone เปลี่ยน owner ของไฟล์ให้เป็น named group named ให้หมด chown named:named /var/named/chroot/var/named/* ตรวจสอบความถูกต้องของ ไฟล์ที่แก้ named-checkconf /etc/named.conf named-checkzone domainXX.station.com /var/named/chroot/var/named/domainXX.station.com.zone service named restart ทดสอบ dig domainXX.training.com dig station.domainXX.training.com dig domainXX.training.com IN ANY ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27 Reverse lookup เป็นการกำหนดให้ DNS server ให้บริการการแปลงชื่อกลับ จาก ip เป็นชื่อโดเมน แก้ไขในไฟล์ /etc/named.conf เพิ่ม zone reverse.addr.in-addr.arpa เข้าไป เช่น in-addr.arpa เพิ่มไฟล์ zone ใน /var/named/chroot/var/named เนื้อหาคล้ายกับการทำ zone แบบปกติ แท็ก PTR ใช้สำหรับแปลง ip เป็นชื่อ โดเมน ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28 ตัวอย่าง reverse config
zone " in-addr.arpa" IN { type master; file "named.local"; }; zone " in-addr.arpa" IN { file "training.com.rr.zone"; ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29 ตัวอย่าง reverse zone file
;$ORIGIN in-addr.arpa $TTL @ IN SOA training.com. root.training.com. ( ; serial ; refresh after 6 hours ; retry after 1 hour ; expire after 1 week 86400 ) ; minimum TTL of 1 day @ IN NS IN PTR server1.training.com. IN PTR station2.training.com. IN PTR station3.training.com. IN PTR station4.training.com. IN PTR station5.training.com. IN PTR station6.training.com. IN PTR station7.training.com. IN PTR station8.training.com. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30 ปฏิบัติการ 4: Reverse look-up
สร้าง reverse look-up zone ตามตัวอย่าง ทดสอบโดยการใช้คำสั่ง host และ dig โดยใช้ IP host dig

31 การบันทึก log ใน BIND BIND มีความสามารถในการบันทึก log การทำงานได้
แก้ไขในไฟล์ /etc/named.conf เพิ่มคีย์เวิร์ด logging ที่ต้นไฟล์ named.conf ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32 ปฏิบัติการ 4: การจัดการระบบ log
logging { channel log_file { file "logs/named.log" ; print-category yes ; print-severity yes ; print-time yes ; }; channel queries_file { file "logs/queries.log" ; category default { log_file; default_syslog; default_debug; }; category queries { queries_file; ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

33 ปฏิบัติการ 4 (ต่อ) แก้ไฟล์ /etc/named.conf
สร้าง directory ที่ใช้เก็บ log mkdir /var/named/chroot/var/named/logs chown named:named /var/named/chroot/var/named/logs restart BIND ใหม่ service named restart ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

34 การใช้ acl จำกัดสิทธิ์การให้บริการ
BIND สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ DNS ของตนได้ ป้องกันการลักลอบใช้ทรัพยากรระบบ ป้องกันการจู่โจมระบบจากภายนอก ใช้วิธีการ access control list ควบคุม ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

35 ปฏิบัติการ 5 : ACL แก้ไขไฟล์ /etc/named.conf เพิ่มเติม
เพิ่ม allow-query และ allow-transfer zone "domainXX.training.com" IN { type master; file "domainXX.training.com.zone"; allow-query { ! YY; /24; }; allow-transfer { any; }; allow-update { none; }; }; ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

36 ปฏิบัติการ 5 (ต่อ) แก้ /etc/named.conf service named reload ทดสอบ
เครื่อง YY ใช้คำสั่ง station.domainXX.training.com. –t AXFR domainXX.training.com ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

37 สรุป DNS เป็นระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ที่ช่วยแปลโดเมนเนมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กลายเป็นหมายเลข IP การติดตั้ง DNS server ในองค์กร จำเป็นต้องจดทะเบียนขอโดเมนของตนเอง BIND เป็น DNS server สำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ให้บริการ DNS บันทึก log จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ DNS ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ดาวน์โหลด ppt Part 3 Domain Name System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google