งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Touch Screen. เทคโนโลยี Touch Screen Resistive Capacitive Acoustics wave Infrared History.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Touch Screen. เทคโนโลยี Touch Screen Resistive Capacitive Acoustics wave Infrared History."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Touch Screen

2 เทคโนโลยี Touch Screen Resistive Capacitive Acoustics wave Infrared History

3 Resistive เทคโนโลยี Resistive ถือว่าเป็นแบบที่ประหยัดและเหมาะกับการใช้งานประเภท ต่างๆได้กว้างขวาง เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าที่ใช้เครื่อง POS งานควบคุมทางด้านอุต สาหกรรม รวมทั้งใช้ในอุปกรณ์พกพาอย่าง PDA, Mobile เป็นต้น Touch Screen แบบ Resistive จะประกอบด้วย เลเยอร์ด้านบนที่ยืดหยุ่นและเลเยอร์ด้านล่างที่อยู่ บนพื้นแข็งคั่นระหว่าง 2 เลเยอร์ด้วยเม็ดฉนวนซึ่งทำหน้าที่แยกไม่ให้ด้านในของ 2 เลเยอร์สัมผัสกันเพราะด้านในของ 2 เลเยอร์นี้จะเคลือบด้วยสารตัวนำไฟฟ้าที่มีคุณ สมบัติโปร่งแสงในเวลาจะมีการปล่อยกระแสที่เลเยอร์สารตัวนำ และเมื่อคุณกดที่ Touch Screen จะทำให้วงจร 2 เลเยอร์ต่อถึงกัน จากนั้นวงจรควบคุมก็จะคำนวณ ค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งจะแตกต่างไปตามตำแหน่งที่สัมผัส เมื่อคำนาณค่ากระแสตาม แนวตั้งและแนวนอนก็จะได้ตำแหน่งที่สัมผัสบนหน้าจอ จุดแข็งของ Resistive ราคาไม่แพง สามารถใช้อะไรสัมผัสก็ได้ หาตำแหน่งที่สัมผัสได้ละเอียด กินไฟน้อย Back

4 Capacitive เทคโนโลยี Capacitive มีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งความทนทานความ โปร่งแสงมักเป็นที่นิยมใน Application ประเภท เกมส์ Entertrainment ATM, Kiosk อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม และ POS โครงสร้างของ Touch Screen แบบ Capacitive นั้นประกอบด้วยแผ่นแก้วเคลือบผิวด้วยอ็อก ไซด์ของโลหะแบบโปร่งแสง เมื่อถึงเวลาการใช้งานก็จะมีการป้อนแรง ดันไฟฟ้าที่มุมทั้วสี่ของ Touch Screen เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งแผ่น ผู้ใช้จะต้องใช้นิ้วมือเปล่าๆสัมผัสที่จอเพื่อดึง กระแสจากแต่ละมุมที่ให้แรงดัน ตกลง จากนั้นแผงวงจรควบคุมก็จะคำนวณเป็นตำเหน่งที่สัมผัสได้ จุดแข็งของ Capacitive มีความคมชัด แสงจากหน้าจอสามารถผ่านออกมาได้ ภาพจึงชัด หาตำแหน่งที่สัมผัสได้ละเอียด Back

5 Acousttic wave ด้วยความโดดเด่นในเรื่องความคมชัดสูงความเม่นยำทำไห้มีการใช้งานเทคโนโล ยี Acousttiv wave ใน Application Kiosk Touh Screen แบบนี้จะมีตัวส่งสัญญาน ซึ่งยึดติดไว้ที่ขอบกระจกเพื่อส่งสัญญานอุลตร้าโซนิกส์ไปทั้งสองระนาบ คลื่นเสียง นี้จะสะท้อนผ่านไปทั้งพื้นผิวของกระจกมายังเซ็นเซอร์อีกด้านหนึ่ง เมื่อมีการสัมผัส ด้วยนิ้วหรือสไตตัลที่มีปลายอ่อน จะมีการดูดซับพลังงานจากคลื่นเสียง ทำให้แผง ควบคุมสามารถวัดตำแหน่งการสัมผัสได้จากการเปลี่ยนแปลงขนาดของคลื่นเสียง จุดแข็งของ Acousttic wave ภาพจะมีความคมชัด มีความทนทานมาก มีความแม่นยำสูง มีความสามารถในการตรวจจับตามแนวลึก ( แกน Z) ได้ด้วย แผ่นแก้วด้านหน้ามีความคงทน Back

6 Infared Touch Screen แบบ Infared จะถูกใช้งานในจอแสดงผลขนากใหญ่ ใน สถาบันการเงินและทางการทหาร เทคโนโลยีนี้ทำงานโดยการตรวจจับ แสง ดังนั้น แทนที่จะมีแผ่นแก้วอยู่หน้าจอเหมือนกับเทคโนโลยีอื่น แต่จะทำ เป็น กรอบแทน ภายในกรอบจะมีแผงของแหล่งกำเหนิดแสงที่เรียกว่า LED ที่ ด้านหนึ่งพร้อมกับตัวตรวจจับแสงที่ด้านตรงข้ามกัน จึงเป็นเสมือนกริ ดของ ลำแสงทั่งจอ เมื่อมีวัตถุใดสัมผัสก็จะไปตัดลำแสงไม่ให้ผ่านไปถึงตัว ตรวจ จับแสง ทำให้แผงควบคุมสามารถทราบตำแหน่งพิกัดสัมผัสได้ จุดแข็งของ Infared แสงผ่านได้ 100% เนื่องจากไม่มีอะไรมาบังหน้าจอ มีความแม่นยำสูง Back

7 ขอขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่มีประโยชน์ http://www.hitop.co.th/Touch_technology.htm Back


ดาวน์โหลด ppt Touch Screen. เทคโนโลยี Touch Screen Resistive Capacitive Acoustics wave Infrared History.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google