งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาดูงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาดูงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาดูงาน

2 สกก.เมืองตราด จก. จ.ตราด สหกรณ์ศึกษาดูงาน สกก.ชุมพวง จก. จ.นครราชสีมา
สกก.ชุมพวง จก จ.นครราชสีมา สก.โคนมพิมาย จก จ.นครราชสีมา สกก.ชาติตระการ จก จ.พิษณุโลก สกก.เมืองตราด จก จ.ตราด สก.โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จก.

3 ประเด็นสำคัญ ระบบสมาชิกและหุ้น ระบบสินค้า ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน
ระบบบัญชีแยกประเภท มีการทำงานแบบคู่ขนานกับระบบงานเดิม ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน ระบบสมาชิกและหุ้น ขาดการจัดระบบงานด้านการแบ่งแยกหน้าที่/ กำหนดสิทธิการใช้งานอย่างชัดเจน ระบบเงินกู้ ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมด้านการนับเวลาเพื่อคำนวณดอกเบี้ย ระบบสินค้า ขาดทักษะการปรับใช้โปรแกรมให้สอดคล้อง กับการปฏิบัติงานจริง

4 แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ประโยชน์จากการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี

5 ปัจจัยที่ทำให้การบริการสำเร็จ
1. ผู้ให้บริการ 2. ผู้รับบริการ 3. SOFTWARE

6 เครือข่าย IT เข้มแข็ง สามัคคี คือ พลัง
อุทิศตัว อย่างยินดี : มีความพร้อม/ความรับผิดชอบ มีน้ำใจ เกื้อกูล : ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เครือข่าย IT เข้มแข็ง เชื่อถือ และไว้วางใจ : การให้เกียรติ ติดต่อสื่อสารเป็นยอด : เที่ยงตรง/รวดเร็ว/ฉับไว สามัคคี คือ พลัง

7 แต่อย่าทำให้ทุกทางออกเป็นปัญหา”
วลีเด็ด “ทุกปัญหาย่อมมีทางออก แต่อย่าทำให้ทุกทางออกเป็นปัญหา”


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาดูงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google