งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบรายจ่ายงบประมาณผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบบุคลากร 599,462,000.0 0 201,739,755. 17 397,722,244.8 3 33.65 งบดำเนินกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบรายจ่ายงบประมาณผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบบุคลากร 599,462,000.0 0 201,739,755. 17 397,722,244.8 3 33.65 งบดำเนินกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบรายจ่ายงบประมาณผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบบุคลากร 599,462, ,739, ,722, งบดำเนินกา ร 458,656, ,976, ,158, ,522, งบลงทุน 35,020, , ,754, ,816, รายจ่ายอื่น 12,228, ,184, ,044, รวม 1,105,367, ,610, ,652, ,104, ณ 31 มกราคม 2554 มติ ครม. ภาพรวม ไตร มาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อย ละ 44 ไตรมาส 3 ร้อย ละ 68 ไตรมาส 4 ร้อย ละ 93 มติ ครม. งบลงทุน ไตร มาส 1 ร้อยละ 10 ไตรมาส 2 ร้อย ละ 35 ไตรมาส 3 ร้อย ละ 61 ไตรมาส 4 ร้อย ละ 72

2 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 ภาพรวม หน่วยงานได้รับใช้ไปคงเหลือร้อยละเบิกจ่าย สตท. 1 52,330, ,867, ,462, สตท. 242,028, ,641, ,386, สตท. 344,197, ,666, ,531, สตท. 446,792, ,235, ,556, สตท. 546,598, ,879, ,719, สตท.654,754, ,024, ,729, สตท.746,044, ,013, ,030, สตท.841,159, ,566, ,593, สตท.948,878, ,888, , 989, สตท.1046,368, ,481, ,886, รวม 469,152, ,265, ,886,

3 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบลงทุน หน่วยงานได้รับใช้ไปคงเหลือร้อยละเบิกจ่าย สตท. 1 2,886, ,093, , สตท. 22,241, ,799, , สตท. 3325, , , สตท. 4450, , สตท. 51,489, ,462, , สตท.6794, , , สตท.71,095, , , สตท.8297, , , สตท.9761, , , สตท.109,585, , ,824, รวม 19,923, ,849, ,074,


ดาวน์โหลด ppt กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบรายจ่ายงบประมาณผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบบุคลากร 599,462,000.0 0 201,739,755. 17 397,722,244.8 3 33.65 งบดำเนินกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google