งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. อำเภอ จำนวน ประชากร เมืองสุรินทร์258,806 ปราสาท155,068 ศีขรภูมิ135,708 สังขะ127,539 ท่าตูม96,667 รัตนบุรี94,210 ชุมพลบุรี71,293 กาบเชิง60,528 จอมพระ60,307.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. อำเภอ จำนวน ประชากร เมืองสุรินทร์258,806 ปราสาท155,068 ศีขรภูมิ135,708 สังขะ127,539 ท่าตูม96,667 รัตนบุรี94,210 ชุมพลบุรี71,293 กาบเชิง60,528 จอมพระ60,307."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 อำเภอ จำนวน ประชากร เมืองสุรินทร์258,806 ปราสาท155,068 ศีขรภูมิ135,708 สังขะ127,539 ท่าตูม96,667 รัตนบุรี94,210 ชุมพลบุรี71,293 กาบเชิง60,528 จอมพระ60,307 สำโรงทาบ52,907 ศรีณรงค์45,806 สนม44,994 บัวเชด39,399 พนมดงรัก37,111 เขวาสินรินทร์35,165 ลำดวน30,911 รวม1,381,761

3 A สุรินทร์ M1 ปราสาท เครือข่ายปฐมภูมิ รพศ รพท. รพท.เล็ก รพช.ใหญ่ เครือข่ายบริการทุติยภูมิ S - M2 สังขะ,ศีขรภูมิ,รัตนบุรี+ท่าตูม F1 - F2 ชุมพลบุรี,สำโรงทาบ, สนม,จอมพระ,กาบเชิง,ลำดวน,บัวเชด,พนมดงรัก,บัวเชด F3 ศรีณรงค์ โนนฯ เขวาสินรินทร์ P1 รพ.สต.ขนาดใหญ่+ศสม.( 32+3 แห่ง) P2 รพ.สต.ขนาดกลาง (151 แห่ง) P3 รพ.สต.ขนาดเล็ก (26แห่ง+สสช.1 แห่ง)

4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แยกเป็น 209 แห่ง รพ.สต.ขนาดเล็ก26 แห่ง รพ.สต.ขนาดกลาง151 แห่ง รพ.สต.ขนาดใหญ่32 แห่ง

5 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแยกเป็น 3 แห่ง ศสม.สถานีรถไฟ1 ศสม.สุริยะกานต์1 ศสม.กรุงศรีนอก 1 ก่อสร้างใหม่ ปี 2556 จำนวน 1 แห่ง (ศสม.กังแอน อ.ปราสาท) ก่อสร้างใหม่ ปี 2556 จำนวน 1 แห่ง (ศสม.กังแอน อ.ปราสาท)

6 ลำดับสาเหตุการป่วยตามกลุ่มสาเหตุรวม อัตราต่อ แสน 1โรคระบบหายใจ661,36247,910.93 2โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก403,55729,234.81 3โรคระบบไหลเวียนโลหิต372,94927,017.48 4โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อยึดเสริม345,19825,007.12 5สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย323,57123,440.40 6โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม295,98221,441.77 7โรคติดเชื้อและปรสิต155,26811,248.05 8โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง142,10210,294.27 9โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ94,6366,855.70 10โรคตารวมส่วนประกอบของตา88,0436,378.08

7 ลำดับสาเหตุการป่วยรวมอัตราต่อแสน 1 โรคของต่อมไร้ท่อ ภาวะโภชนาการและเมตะบอลิซึม อื่น ๆ 27,2771,976.02 2โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด18,2041,318.75 3โรคหัวใจและโรคไหลเวียนโลหิตอื่น ๆ11,987868.37 4ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ คลอด และระยะหลังคลอด11,853858.66 5อุบัติเหตุ11,623842.00 6เบาหวาน11,361823.02 7ความดันโลหิตสูง11,072802.09 8โรคอื่น ๆของระบบย่อยอาหาร9,998724.28 9โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ9,269671.47 10โรคติดเชื้อของลำไส้อื่น ๆ8,731632.50

8 ลำดับสาเหตุการตายจำนวนอัตราต่อแสน 1 มะเร็ง68449.55 2 โรคหัวใจและโรคไหลเวียนโลหิตอื่น ๆ24918.04 3 โรคหลอดเลือดสมอง24317.60 4 อุบัติเหตุทุกประเภท22916.59 5 โรคอื่น ๆของระบบย่อยอาหาร22116.01 6 ปอดอักเสบ18113.11 7 ไตวายเรื้อรัง16912.24 8 วัณโรค14710.65 9 โรคของระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ1349.71 10 สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย1057.61 11 เบาหวาน896.45 12 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง553.98 13 ภาวะผิดปกติอื่น ๆ ในระยะก่อนคลอด หลังคลอด372.68 14 ทำร้ายตัวเอง ยกเว้นจากสารพิษ สารเคมี322.32 15 โรคระบบประสาทอื่น ๆ312.25 16 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง302.17 17 โรคติดเชื้อของลำไส้อื่น ๆ292.10 18 โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ241.74 19 ความดันโลหิตสูง221.59 20 ไตวายเฉียบพลัน191.38

9 สถานบริการ/สาขาจำนวน รพ.สุรินทร์ - อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคไต - อายุรศาสตร์โรคเลือด - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ - อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม 8112181121 รพ.ปราสาท3 รพ.สังขะ2 รพ.รัตนบุรี1 รพ.ศีขรภูมิ1 รวม20 จังหวัดสุรินทร์

10 รพ.สต.ที่ไม่มีพยาบาลประจำ = 18 แห่ง รพ.สต.ที่มีพยาบาลประจำ = 191 แห่ง รพ.สต.ที่ไม่มีพยาบาลประจำ = 18 แห่ง รพ.สต.ที่มีพยาบาลประจำ = 191 แห่ง รพ.สต. 209 แห่ง

11 การอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ จำนวน 28 คน ที่ วพบ.สุรินทร์ การอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ จำนวน 28 คน ที่ วพบ.สุรินทร์ ค่าลงทะเบียน 28,500 บาท (สปสช.9 นม. 10,000 บาท เงินบำรุง/CUP 18,500 บาท) พยาบาลวิชาชีพ 28 คน พยาบาลเวชฯ 202 คน 230 คน (191 แห่ง)

12 รพ.สต.ที่ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติ = 34 แห่ง รพ.สต.ที่มี พยาบาลเวชปฏิบัติ = 175 แห่ง (202 คน) รพ.สต.ที่ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติ = 34 แห่ง รพ.สต.ที่มี พยาบาลเวชปฏิบัติ = 175 แห่ง (202 คน) รพ.สต. 209 แห่ง

13 ขั้น 2 ขั้น 2 ผ่าน 10 แห่ง รพศ. 1 แห่ง รพช.13 แห่ง รพศ. 1 แห่ง รพช.13 แห่ง HA ขั้น 3 HA ขั้น 3 (Re-Accredit) 4 แห่ง HA ขั้น 3 HA ขั้น 3 (Re-Accredit) 4 แห่ง

14 ขั้นที่ 5 รอการประเมินจากกระทรวง ขั้นที่ 4 รอการประเมินจากกระทรวง ขั้นที่ 3 ผ่าน 209 แห่ง คกก.ระดับเขต

15 ปี ปี 2556 (150 แห่ง) ปี 2555 (50 แห่ง) ปี 2554 (20 แห่ง) ROF งบ สปสช. 10,000 - 15,000 บาท/แห่ง อบรมเจ้าหน้าที่ และ อสม. แบบรายงาน case การเยี่ยมบ้าน ประเมินผล รพ.สต.เยี่ยม บ้านคุณภาพ relation on family tree รวมมี รพ.สต.เข้าร่วม 126 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.34

16

17 ร้อยละการคัดกรอง หมายเหตุ ปี 2555 ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55 ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2548-2555 ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2548-2555 ปี 2555 เป้าหมาย 536,054 ราย คัดกรอง DM/HT 509,425 ราย คัดกรอง DM/HT 509,425 ราย

18 ปี 2548-2555 ปี 2555 ผู้ป่วย DM 25,766 ราย ผู้ป่วย HT 39,581 ราย

19 ปี 2548 - 2555

20

21 LOGO

22 การคัดกรอง/ผลคนร้อยละ คัดกรอง DM ด้วยวาจา509,42595.03 เจาะเลือดด้วย DTX - กลุ่มปกติ - กลุ่มเสี่ยง DM 262,354 204,066 46,592 51.50 77.78 17.76 การคัดกรอง/ผลการคัดกรอง DM ( ปี 2555 ) ประชากร 35 ปีขึ้นไป มีจำนวน 536,054 คน

23 การคัดกรอง/ผลคนร้อยละ คัดกรอง HT - กลุ่มปกติ - กลุ่มเสี่ยง HT 509,425 411,631 75,943 95.03 80.80 14.91 การคัดกรอง/ผลการคัดกรอง HT ( ปี 2555 ) ประชากร 35 ปีขึ้นไป มีจำนวน 536,054 คน

24 กลุ่มเสี่ยง(ราย) ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม (ร้อยละ) สุขศึกษา รายบุคคล (ร้อยละ) ติดตาม 6 เดือน (ร้อยละ) DM (46,592) 15.8274.78 DTX<100 mg/dl 48.13 HT (75,943) 14.2884.33 BP< 120/80 mmhg 73.27

25 8,004 (ราย) 6,773 (ราย) (ราย) 7,603 (ราย) 2,618 (ราย) 1,835 (ราย) 991(ราย) (ราย) ปกติ กินยาคุมอาการ กลุ่มป่วย ระดับ โรคแทรกซ้อน กลุ่มเสี่ยง 940(ราย) จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 25,766 ราย

26 9,470(ราย) 18,684 (ราย) (ราย) 18,684 (ราย) (ราย) 3,897 (ราย) (ราย) 760(ราย)760(ราย) 503 503(ราย) (ราย) 251 (ราย) 251 (ราย) จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 39,581ราย กินยาคุมอาการ กลุ่มป่วย ระดับ โรคแทรกซ้อน กลุ่มเสี่ยง 6,013 (ราย)

27

28 KPIเกณฑ์(ร้อยละ)ผลงาน(ร้อยละ) ระดับ FBS อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้4556.19 ตรวจ HbA1c ประจำปี6564.75 ตรวจ HbA1c<74046.66 ตรวจ Lipid Profile ประจำปี8078.21 LDL<100mg/dl4539.41 BP< 130/80 mmHg6064.11 เท้ามีแผล1.09 ผล Urine ผิดปกติ12.74 ผลงาน ปี 2555

29 KPIเกณฑ์ผลงาน ร้อยละ ผู้ป่วย HT ควบคุมความดันโลหิตได้ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40ร้อยละ 67.68 ร้อยละ DM/HT มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อร้อยละ 100 ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อ IHD/Strokeไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 DM ร้อยละ 65.65 HT ร้อยละ 63 ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงเรื่องยาสูบ/บุหรี่ > ร้อยละ 60 DM ร้อยละ 70.23 HT ร้อยละ 78.50 ร้อยละ ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า/ประเมินภาวะเครียด และการติดสุรา ร้อยละ 100 87.61 ร้อยละ 87.61 ร้อยละ ผู้ป่วย DM/HT ที่สูบบุหรี่ได้รับคำแนะนำตามแนวทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ร้อยละ 100 การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วย DM (ตา ไต เท้า) ผู้ป่วย HT (ไต) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 55.15 DM ตา ร้อยละ 55.15 ไต ร้อยละ 76.02 เท้า ร้อยละ 62.43 HT ไต ร้อยละ 62 ผลงาน ปี 2555

30 ผู้ป่วย จำนวน (ราย) ส่งผู้ป่วยกลับ รพ.สต. จำนวน (ราย) ร้อยละ DM25,76614,18955.07 HT39,58123,79060.10 ที่ ศสม./รพ.สต. เกณฑ์ มากกว่า ร้อยละ 50

31 งานส่งเสริมสุขภาพ คลินิกไร้พุง (DPAC) ใน รพ.สุรินทร์ 1 แห่ง รพช.ทุกแห่ง 13 แห่ง รพ.สต.นำร่อง อำเภอละ 1 แห่ง (17 แห่ง) คลินิก DPAC อยู่ที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เปิดบริการวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน การดำเนินงานคลินิกไร้พุง

32 แผนงานกิจกรรม DPAC ในชุมชน  จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องอาหาร ออกกำลังกาย (DPAC)  ดำเนินการองค์กรไร้พุง ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  ดำเนินการหมู่บ้าน/ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค ตามเส้นทางบันได 5 ขั้น สู่การเป็น หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ  พัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย ตามมาตรฐานที่กำหนด วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

33 แผนงานกิจกรรม กิจกรรม 3 อ. 2 ส.  โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพเพื่อการ เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ปี 2555 (อาหาร/ออกกำลังกาย/อารมณ์)  รณรงค์สถานที่สาธารณะที่ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย ปี 2555  เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ภาคีเครือข่ายการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ขยายหน่วยบริการบำบัดการติดบุหรี่ให้ครอบคลุม พื้นที่  โครงการบุญประเพณีปลอดเหล้า วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

34 แผนงานกิจกรรม DPAC ในโรงพยาบาล  คลินิกให้คำปรึกษาเรื่องอาหาร ออกกำลังกาย/อารมณ์ กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูง  พัฒนาศักยภาพทีมปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ของกลุ่มป่วย

35 แผนงาน  การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน  พัฒนารูปแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วย  พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายภายในอำเภอ  พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วย  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ป้องกัน/ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน

36  บริบทประชาชนทำเกษตรกรรม ไม่มีเวลาและแรงจูงใจ  คลินิกDPAC มีการบูรณาการกับคลิกนิก DM/HT ยังขาดสถานที่ในการทำงาน  บุคลากรไม่เพียงพอ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง

37 - ระดับอำเภอๆ ละ 1 แห่ง (17 อำเภอ) - ตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และผู้นำศาสนา จำนวน 5,859 รูป คิดเป็นร้อยละ 73.24 คิดเป็นร้อยละ 73.24

38 -รางวัลชนะเลิศระดับภาค ประเภทมาราธอน สถิติ 10 ชม. (รพ.ลำดวน :นางธีรนุช จิตรศิลป์) (รพ.ลำดวน :นางธีรนุช จิตรศิลป์) -รางวัลชนะเลิศระดับภาคและระดับประเทศ ประเภททีมลีลา (รพ.สต.สาโรจน์ /รพสต.พรมเทพ อ.ท่าตูม) (รพ.สต.สาโรจน์ /รพสต.พรมเทพ อ.ท่าตูม)

39 “กินรสจืด ยืดชีวิต”  รณรงค์ “กินรสจืด ยืดชีวิต” ร่วมกับชมรมผู้ประกอบ การค้าอาหารจังหวัด อำเภอ (จังหวัดสนับสนุนสติ๊กเกอร์)  ร้านอาหาร CFGT มีเมนูชูสุขภาพร้อยละ 40.75 (เป้าหมายร้อยละ 25)  จัด Healthy break ใน รพ.ทุกแห่ง ร้อยละ 100

40 - อบรมพัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง - อบรมพัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง - การอบรมวิชาการรู้ทันโรค เบาหวาน - การอบรมวิชาการรู้ทันโรค เบาหวาน - อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอ - อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอ ผลงานเด่นระดับเขต/ระดับภาค ผลงานเด่นระดับเขต/ระดับภาค

41 การดำเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป้าหมาย รพ.สต.ละ 2 ชุมชน ผลงาน 418 ชุมชน (209 รพ.สต.)

42 พัฒนาภาคี เครือข่าย - วัดส่งเสริมฯ 1 แห่ง/อำเภอ - หมู่บ้านลด หวาน มัน เค็ม - หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ พัฒนาบุคลากร NCD Board ระดับอำเภอ/จังหวัดพัฒนาระบบบริการ - คลินิกDPAC / NCD - ตรวจคัดกรองสุขภาพ ประจำปี - พัฒนาระบบส่งต่อ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล -โปรแกรมเฉพาะกิจโรคเรื้อรัง - 43 แฟ้ม การดำเนินงาน ปี 55 ปี 55

43 ระบบการประมวลผล/รายงานข้อมูล Data Center

44 ข้อมูลพิกัดหลังคาเรือน

45 ข้อมูลพิกัดหลังคาเรือนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

46

47

48 LOGO

49 ระดับจังหวัดระดับจังหวัด คกก.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาควบคุมโรคไม่ติดต่อ (DM/HT) โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดี วิถีไทย ลดภัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดี วิถีไทย ลดภัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง - การคัดกรอง ปชก.อายุ 15 ปี ขึ้นไป -การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ -รพ.ส่งเสริมสุขภาพ อาหาร/โภชนาการ - ส่งเสริมร้านอาหารมีเมนูชูสุขภาพ/ ติดสติกเกอร์ กินรสจืดยืดชีวิต - จัดรณรงค์ลด นน. - การคัดกรอง ปชก.อายุ 15 ปี ขึ้นไป -การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ -รพ.ส่งเสริมสุขภาพ อาหาร/โภชนาการ - ส่งเสริมร้านอาหารมีเมนูชูสุขภาพ/ ติดสติกเกอร์ กินรสจืดยืดชีวิต - จัดรณรงค์ลด นน. โครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT) -โครงการ DM / HT ด้วยจราจรชีวิตกับ 3 อ 2 ส. พิชิตโรค -อบรมพัฒนาระบบข้อมูล โรคเรื้องรัง -โครงการป้องกันความพิการ DM เข้าจอประสาทตา -ประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการโรค DM/HT -ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงาน -โครงการ DM / HT ด้วยจราจรชีวิตกับ 3 อ 2 ส. พิชิตโรค -อบรมพัฒนาระบบข้อมูล โรคเรื้องรัง -โครงการป้องกันความพิการ DM เข้าจอประสาทตา -ประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการโรค DM/HT -ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงาน ปี 2556 1,096,948 ราย

50 ระดับอำเภอ คณะกรรมการสาขา ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระดับอำเภอ จัดทำแผนพัฒนา ศักยภาพระบบบริการ ตามสภาพปัญหา จัดทำแนวทางการให้ยา DM/HT พัฒนา มาตรฐาน ราย CUP มีระบบคัดกรอง DM/HT แนวทางการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง รพ.สต.มีแนวทาง เวชปฏิบัติสำหรับโรค DM/HT

51 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) ระดับจังหวัด สาขาควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง สาขาตาและไต คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) ระดับจังหวัด สาขาควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง สาขาตาและไต คลินิก NCD คุณภาพ มีทิศทางและนโยบาย ปรับระบบและกระบวนการบริการ จัดบริการเชื่อมโยง ชุมชน มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มีระบบสารสนเทศ คลินิก NCD คุณภาพ มีทิศทางและนโยบาย ปรับระบบและกระบวนการบริการ จัดบริการเชื่อมโยง ชุมชน มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มีระบบสารสนเทศ Planning Monitoring Evaluation

52 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลด ppt LOGO. อำเภอ จำนวน ประชากร เมืองสุรินทร์258,806 ปราสาท155,068 ศีขรภูมิ135,708 สังขะ127,539 ท่าตูม96,667 รัตนบุรี94,210 ชุมพลบุรี71,293 กาบเชิง60,528 จอมพระ60,307.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google