งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่นที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ด้านงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่นที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ด้านงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่นที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ด้านงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกร สตท. 1 นางสาววันจันทร์ เซี่ยงว่อง นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชี 6 ว สตส. กาญจนบุรี สตท. 2 นางเบญจมาศ ประพฤติธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 7 ว สตส. ฉะเชิงเทรา

2 สตท. 3 นางสาวสุเนตร จันทรทวีทิพย์ นักวิชาการตรวจสอบ บัญชี 6 ว สตส. นครราชสีมา สตท. 5 นางสาวปัทมา บ่อ ทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบ บัญชี 4 สตส. หนองคาย สตท. 4 นางประนอม ก้าน จักร นักวิชาการตรวจสอบ บัญชี 6 ว สตส. ร้อยเอ็ด

3 สตท. 6 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบ บัญชี 6 ว สตส. เพชรบูรณ์ สตท. 8 นายไตรรงค์ สมเชื้อ นักวิชาการตรวจสอบ บัญชี 7 ว สตส. นครศรีธรรมราช สตท. 7 นางอัมพวัน ดาวลาม นักวิชาการตรวจสอบ บัญชี 6 ว สตส. เชียงราย

4 สตท. 9 นางสาวธฤตมลภร ประชุมทอง นักวิชาการตรวจสอบ บัญชี 6 ว สตส. ปัตตานี สตท. 10 นางณัฐนันท์ ใจ เปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบ บัญชี 6 ว สตส. สมุทรสงคราม


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่นที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ด้านงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google