งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Edition GL Version 2.0 http://Accsoft@cad.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Edition GL Version 2.0 http://Accsoft@cad.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Edition GL Version 2.0

2 โปรแกรมมาตรฐานด้านการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์
จัดรูปแบบงบการเงินเองได้ เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ ทางการเงินของสหกรณ์ งบการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี รองรับระบบสาขา เชื่อมโยงกับ ระบบงานย่อย สร้างสูตรเพื่อจัดทำ MIS GL V.2.0 CAD Software Center

3 จัดรูปแบบงบการเงินเองได้
ยืดหยุ่น(Flexible) เปลี่ยนแปลงงบการเงินมาตรฐาน ปรับรูปแบบงบการเงินตามสภาพของสหกรณ์ ไม่ยึดติดกับรูปแบบงบการเงิน ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดความถูกต้องของการจัดทำงบการเงิน โปรแกรม GL เป็นเครื่องมือ ต้องใช้ทักษะด้านการจัดทำงบการเงินมากขึ้น CAD Software Center

4 การเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์
ผังบัญชีมาตรฐานของสหกรณ์ INPUT ระบบสมาชิก และหุ้น ระบบเงินให้กู้ ระบบสินค้า ระบบเงิน รับฝาก OUTPUT ระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร GL Version 2.0 Version 2 Web Edition มาตรฐานระบบงานของสหกรณ์ CAD Software Center

5 Hardware Specification
OS Server Window XP pofessional 2000 2003 NT Client ตั้งแต่ 98 ขึ้นไป RAM Server 512 MB Client 256 MB HDD Server 20 GB Client 10 GB CAD Software Center

6 CAD Accounting Software Direction
Full Pack สหกรณ์ภาคเกษตร 2554 Version 2 แยกประเภท สมาชิกและหุ้น และเงินให้กู้ เงินรับฝาก สินค้า CAD Software Center

7 โปรแกรมใหม่ในอนาคต สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร
โปรแกรมใหม่ในอนาคต สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Standard Accounting Software “CAD Software Principle Based on Sufficient Concept” GL V.2 Link Deposit V.2 Inventory V.2 Member & Loan V.2 Full Pack 2551 2552 2553 2554 CAD Software Center


ดาวน์โหลด ppt Web Edition GL Version 2.0 http://Accsoft@cad.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google