งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GL Version 2.0 Web Edition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GL Version 2.0 Web Edition."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.cad.go.th GL Version 2.0 http://Accsoft@cad.go.th Web Edition

2 http://accsoft@cad.go.th CAD Software Center โปรแกรมมาตรฐานด้านการจัดทำงบ การเงินของสหกรณ์ จัดรูปแบบงบการเงินเองได้เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ ทางการเงินของสหกรณ์ งบการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี รองรับระบบสาขา เชื่อมโยงกับ ระบบงานย่อย สร้างสูตรเพื่อจัดทำ MIS GL V.2.0

3 http://accsoft@cad.go.th CAD Software Center จัดรูปแบบงบการเงินเองได้  ยืดหยุ่น (Flexible)  เปลี่ยนแปลงงบการเงินมาตรฐาน  ปรับรูปแบบงบการเงินตามสภาพ ของสหกรณ์  ไม่ยึดติดกับรูปแบบงบการเงิน  ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดความถูกต้อง ของการจัดทำงบการเงิน โปรแกรม GL เป็นเครื่องมือ  ต้องใช้ทักษะด้านการจัดทำงบ การเงินมากขึ้น

4 http://accsoft@cad.go.th CAD Software Center การเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของ สหกรณ์ Version 2 GL Web Edition INPUT ระบบ สมาชิก และหุ้น ระบบเงิน ให้กู้ ระบบ สินค้า ระบบเงิน รับฝาก OUTPUT ระบบ สารสนเท ศทาง การเงิน ของ สหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกร ผังบัญชีมาตรฐานของสหกรณ์ มาตรฐานระบบงานของสหกรณ์ Version 2.0

5 http://accsoft@cad.go.th CAD Software Center Hardware Specification OS Server Window XP pofessional 2000 2003 NT Client ตั้งแต่ 98 ขึ้นไป RAM Server 512 MB Client 256 MB HDD Server 20 GB Client 10 GB

6 http://accsoft@cad.go.th CAD Software Center CAD Accounting Software Direction Full Pack สหกรณ์ภาคเกษตร 2554 Version 2 2551-2554 แยกประเภท สมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ เงินรับ ฝาก สินค้า

7 http://accsoft@cad.go.th CAD Software Center โปรแกรมใหม่ในอนาคต สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร GL V.2 Link Deposit V.2 Link Inventory V.2 Link Member & Loan V.2 Full Pack 255125522553 2554 Standard Accounting Software “CAD Software Principle Based on Sufficient Concept”


ดาวน์โหลด ppt GL Version 2.0 Web Edition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google