งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GL Version 2.0 Web Edition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GL Version 2.0 Web Edition."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GL Version 2.0 Web Edition

2 CAD Software Center โปรแกรมมาตรฐานด้านการจัดทำงบ การเงินของสหกรณ์ จัดรูปแบบงบการเงินเองได้เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ ทางการเงินของสหกรณ์ งบการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี รองรับระบบสาขา เชื่อมโยงกับ ระบบงานย่อย สร้างสูตรเพื่อจัดทำ MIS GL V.2.0

3 CAD Software Center จัดรูปแบบงบการเงินเองได้  ยืดหยุ่น (Flexible)  เปลี่ยนแปลงงบการเงินมาตรฐาน  ปรับรูปแบบงบการเงินตามสภาพ ของสหกรณ์  ไม่ยึดติดกับรูปแบบงบการเงิน  ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดความถูกต้อง ของการจัดทำงบการเงิน โปรแกรม GL เป็นเครื่องมือ  ต้องใช้ทักษะด้านการจัดทำงบ การเงินมากขึ้น

4 CAD Software Center การเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของ สหกรณ์ Version 2 GL Web Edition INPUT ระบบ สมาชิก และหุ้น ระบบเงิน ให้กู้ ระบบ สินค้า ระบบเงิน รับฝาก OUTPUT ระบบ สารสนเท ศทาง การเงิน ของ สหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกร ผังบัญชีมาตรฐานของสหกรณ์ มาตรฐานระบบงานของสหกรณ์ Version 2.0

5 CAD Software Center Hardware Specification OS Server Window XP pofessional NT Client ตั้งแต่ 98 ขึ้นไป RAM Server 512 MB Client 256 MB HDD Server 20 GB Client 10 GB

6 CAD Software Center CAD Accounting Software Direction Full Pack สหกรณ์ภาคเกษตร 2554 Version แยกประเภท สมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ เงินรับ ฝาก สินค้า

7 CAD Software Center โปรแกรมใหม่ในอนาคต สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร GL V.2 Link Deposit V.2 Link Inventory V.2 Link Member & Loan V.2 Full Pack Standard Accounting Software “CAD Software Principle Based on Sufficient Concept”


ดาวน์โหลด ppt GL Version 2.0 Web Edition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google