งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร * Financial Activities * Merchandise Activities.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร * Financial Activities * Merchandise Activities."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร * Financial Activities * Merchandise Activities & Service * Manufacturial Activities Business Variable ComponentRankingClassification ซับซ้อน มากที่สุด ซับซ้อน น้อย การให้เงินกู้ ( สั้น ปาน กลาง ยาว พิเศษ ) การรับฝากเงิน ( ประจำ ออมทรัพย์ พิเศษ ) การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การรวบรวมผลิตผล การให้บริการและส่งเสริมการเกษตร ต้นทุนการผลิต 4 level ** กรณีที่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใดๆ มีมูลค่า ให้นำมาคำนวณ โดยที่คะแนนที่ได้จะ ไม่เกิน 16

2 ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร * Asset * Income * Member VariableComponentRankingClassification ใหญ่มาก ทุนดำเนินงาน รายได้ธุรกิจหลัก สมาชิก Weight 1:1:1 4 level เล็ก สินเชื่อ จัดหาสินค้ามา จำหน่าย รวบรวม ผลิตผล ให้บริการและส่งเสริม การเกษตร

3 เกณฑ์การจัดระดับความยุ่งยากของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าของความยุ่งยากเป็นศูนย์ หมายความว่า ไม่สามารถจัดขนาดและความซับซ้อนของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนั้นๆได้ ซึ่งจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีความยุ่งยาก

4

5 เอกสาร 2


ดาวน์โหลด ppt ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร * Financial Activities * Merchandise Activities.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google