งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สพป, สพม, สำนัก ข้าราชการครู / ร้อย ละ ผู้บริหารการศึกษา / ร้อยละ ผู้บริหารสถานศึกษา / ร้อยละ ศึกษานิเทศก์ / ร้อยละ รวม / ร้อยละ 1. สพป. นนทบุรี เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สพป, สพม, สำนัก ข้าราชการครู / ร้อย ละ ผู้บริหารการศึกษา / ร้อยละ ผู้บริหารสถานศึกษา / ร้อยละ ศึกษานิเทศก์ / ร้อยละ รวม / ร้อยละ 1. สพป. นนทบุรี เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 สพป, สพม, สำนัก ข้าราชการครู / ร้อย ละ ผู้บริหารการศึกษา / ร้อยละ ผู้บริหารสถานศึกษา / ร้อยละ ศึกษานิเทศก์ / ร้อยละ รวม / ร้อยละ 1. สพป. นนทบุรี เขต 1 1 / / / / สพป. นนทบุรี เขต 2 1 / / / 50.01,274 / สพป. สมุทรปราการ เขต 2 4 / / / ,409 / สพป. ขอนแก่น เขต 5 8 / / / ,914 / สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1,635 / / / / ,754 / สพป. ชัยภูมิ เขต 1 2,489 / / / / ,805 / สพป. แพร่ เขต 1 11 / / / ,262 / สพม. เขต 29 ( อุบล ) 4 / / / ,074/ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 7 / / / ,589 / สพป. ขอนแก่น เขต 2 13 / / / ,954 /

5 สพป, สพม, สำนัก ข้าราชการครู / ร้อยละ ผู้บริหารการศึกษา / ร้อยละ ผู้บริหารสถานศึกษา / ร้อยละ ศึกษานิเทศก์ / ร้อยละ รวม / ร้อยละ 11. สพป. อุดรธานี เขต 4 9 / / / ,802 / สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1,021 / / / / ,115 / สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1,501 / / / / ,695 / สพป. ภูเก็ต เขต / / / / / สพป. ขอนแก่น เขต 1 1,704 / / / / ,923 / สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1,968 / / / / ,214 / สพป. ระยอง เขต 2 1,025 / / / / ,148 / สพป. ชัยนาท เขต 1 1,701 / / / / ,921 / สพป. สระแก้ว เขต 1 1,662 / / / / ,860 / สพป. ลำพูน เขต 1 1,012/ / / / ,164 /

6 ลำดับชื่อ - สกุลโรงเรียนเขต, สำนักจำนวนหลักสูตรที่ อบรมและผ่าน ร้อยละ 1 เหล่าหลวงประชานุสรณ์สพม. เขต กาญจนาภิเษกวิทยา อุทัยธานี สพม. เขต บ้านประชาสามัคคีสพป. นครสวรรค์ เขต อนุบาลชุมแสงสพป. นครสวรรค์ เขต บ้านโนนยางสพป. ยโสธร เขต วัดด่านสพป. กรุงเทพมหานคร วัดมหาบุศย์สพป. กรุงเทพมหานคร วัดอุทัยธารามสพป. กรุงเทพมหานคร ดิศกุลสพป. กาญจนบุรี เขต บ้านกลอนโดสพป. กาญจนบุรี เขต

7 ลำดับชื่อ - สกุลเขต, สำนักจำนวนหลักสูตรที่ อบรมและผ่าน ร้อยละ 1 รอง ผอ. สพป. ลพบุรี เขต รอง ผอ. สพป. ตรัง เขต รอง ผอ. สพป. ขอนแด่น เขต รอง ผอ. สพป. อุดรธานี เขต สรอง ผอ. พป. กาญจนบุรี เขต รอง ผอ. สพป. สุราษฎษร์ธานี เขต รอง ผอ. สพป. ร้อยเอ็ด เขต รอง ผอ. สพป. เพชรบูรณ์ เขต รอง ผอ. สพป. ตรัง เขต รอง ผอ. สพป. ลำพูน เขต

8 ลำดับชื่อ - สกุลโรงเรียนเขต, สำนักจำนวนหลักสูตรที่ อบรมและผ่าน ร้อยละ 1 บ้านกระบากสพป. มหาสารคาม เขต บ้านวังสารภีสพป. กาญจนบุรี เขต ล้านห้วยหวายสพป. กาญจนบุรี เขต ชุมชนดอนม่วงงามสพป. กาฬสินธุ์ เขต บ้านแดงใหญ่สพป. ขอนแก่น เขต บ้านชีกกค้อสพป. ขอนแก่น เขต บ้านทางพาดหนองแวงโองสพป. ขอนแก่น เขต บ้านป่างิ้วหนองฮีสพป. ขอนแก่น เขต บ้านศิลานาโพธิ์สพป. ขอนแก่น เขต บ้านหนองแวงไร่สพป. ขอนแก่น เขต

9 ลำดับชื่อ - สกุลเขต, สำนักจำนวนหลักสูตรที่ อบรมและผ่าน ร้อยละ 1 สพป. เชียงราย เขต สพม. เขต สสพป. เลย เขต สพป. สมุทรปราการ เขต สพป. ตรัง เขต สพป. เพชรบูรณ์ เขต สพป. ขอนแก่น เขต สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต สพป. แม่ฮ่องสอน เขต สพป. แม่ฮ่องสอน เขต

10

11

12

13

14

15

16

17 การจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ รอบสอง ) ( ต่อ )

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 LOGO


ดาวน์โหลด ppt สพป, สพม, สำนัก ข้าราชการครู / ร้อย ละ ผู้บริหารการศึกษา / ร้อยละ ผู้บริหารสถานศึกษา / ร้อยละ ศึกษานิเทศก์ / ร้อยละ รวม / ร้อยละ 1. สพป. นนทบุรี เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google