งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สพป, สพม, สำนัก ข้าราชการครู / ร้อย ละ ผู้บริหารการศึกษา / ร้อยละ ผู้บริหารสถานศึกษา / ร้อยละ ศึกษานิเทศก์ / ร้อยละ รวม / ร้อยละ 1. สพป. นนทบุรี เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สพป, สพม, สำนัก ข้าราชการครู / ร้อย ละ ผู้บริหารการศึกษา / ร้อยละ ผู้บริหารสถานศึกษา / ร้อยละ ศึกษานิเทศก์ / ร้อยละ รวม / ร้อยละ 1. สพป. นนทบุรี เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 สพป, สพม, สำนัก ข้าราชการครู / ร้อย ละ ผู้บริหารการศึกษา / ร้อยละ ผู้บริหารสถานศึกษา / ร้อยละ ศึกษานิเทศก์ / ร้อยละ รวม / ร้อยละ 1. สพป. นนทบุรี เขต 1 1 / 12.50 49 / 77.785 / 23.81983 / 124.75 2. สพป. นนทบุรี เขต 2 1 / 9.09 65 / 72.22 9 / 50.01,274 / 122.74 3. สพป. สมุทรปราการ เขต 2 4 / 80.00 92 / 79.3111 / 68.751,409 / 113.81 4. สพป. ขอนแก่น เขต 5 8 / 80.00 283 / 98.6120 / 11.112,914 / 113.56 5. สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1,635 / 117.542 / 25.00102 / 70.3515 / 88.241,754 / 112.36 6. สพป. ชัยภูมิ เขต 1 2,489 / 112.78 12 / 100.00285/100.3519 / 76.002,805 / 110.96 7. สพป. แพร่ เขต 1 11 / 100.00 121 / 92.3717 / 11.3331,262 / 110.03 8. สพม. เขต 29 ( อุบล ) 4 / 100.00 192 / 85.339 / 60.004,074/ 109.87 9. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 7 / 53.85 125 / 83.899 / 52.941,589 / 109.36 10. สพป. ขอนแก่น เขต 2 13 / 100.00 212 / 97.7021 / 95.461,954 / 107.84

5 สพป, สพม, สำนัก ข้าราชการครู / ร้อยละ ผู้บริหารการศึกษา / ร้อยละ ผู้บริหารสถานศึกษา / ร้อยละ ศึกษานิเทศก์ / ร้อยละ รวม / ร้อยละ 11. สพป. อุดรธานี เขต 4 9 / 100.00 175 / 98.8722 / 110.001,802 / 107.52 12. สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1,021 / 111.343 / 75.0078 / 78.7913 / 76.481,115 / 107.52 13. สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1,501 / 108.3810 / 83.33166 / 101.2218 / 112.501,695 / 107.48 14. สพป. ภูเก็ต เขต 1 803 / 115.041 / 12.5050 / 66.671 / 5.88855 / 107.14 15. สพป. ขอนแก่น เขต 1 1,704 / 107.589 / 75.00184 / 100.0026 / 100.001,923 / 106.48 16. สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1,968 / 109.336 / 46.15223 / 88.8517 / 89.472,214 / 106.29 17. สพป. ระยอง เขต 2 1,025 / 107.338 / 100.0099 / 90.0016 / 100.001,148 / 105.42 18. สพป. ชัยนาท เขต 1 1,701 / 106.5813 / 100.00189 / 95.3921 / 91.301,921 / 105.15 19. สพป. สระแก้ว เขต 1 1,662 / 104.145 / 83.33175 / 97.7718 / 90.001,860 / 103.28 20. สพป. ลำพูน เขต 1 1,012/ 104.8712 / 100.00122 / 91.0518 / 105.881,164 / 103.19

6 ลำดับชื่อ - สกุลโรงเรียนเขต, สำนักจำนวนหลักสูตรที่ อบรมและผ่าน ร้อยละ 1 เหล่าหลวงประชานุสรณ์สพม. เขต 27 4864.00 2 กาญจนาภิเษกวิทยา อุทัยธานี สพม. เขต 42 4864.00 3 บ้านประชาสามัคคีสพป. นครสวรรค์ เขต 1 4762.67 4 อนุบาลชุมแสงสพป. นครสวรรค์ เขต 1 4762.67 5 บ้านโนนยางสพป. ยโสธร เขต 2 4762.67 6 วัดด่านสพป. กรุงเทพมหานคร 4661.33 7 วัดมหาบุศย์สพป. กรุงเทพมหานคร 4661.33 8 วัดอุทัยธารามสพป. กรุงเทพมหานคร 4661.33 9 ดิศกุลสพป. กาญจนบุรี เขต 1 4661.33 10 บ้านกลอนโดสพป. กาญจนบุรี เขต 1 4661.33

7 ลำดับชื่อ - สกุลเขต, สำนักจำนวนหลักสูตรที่ อบรมและผ่าน ร้อยละ 1 รอง ผอ. สพป. ลพบุรี เขต 1 4661.33 2 รอง ผอ. สพป. ตรัง เขต 1 4661.33 3 รอง ผอ. สพป. ขอนแด่น เขต 1 4661.33 4 รอง ผอ. สพป. อุดรธานี เขต 1 4661.33 5 สรอง ผอ. พป. กาญจนบุรี เขต 1 4661.33 6 รอง ผอ. สพป. สุราษฎษร์ธานี เขต 1 4560.00 7 รอง ผอ. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 3952.00 8 รอง ผอ. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 3850.67 9 รอง ผอ. สพป. ตรัง เขต 1 3344.00 10 รอง ผอ. สพป. ลำพูน เขต 2 2938.67

8 ลำดับชื่อ - สกุลโรงเรียนเขต, สำนักจำนวนหลักสูตรที่ อบรมและผ่าน ร้อยละ 1 บ้านกระบากสพป. มหาสารคาม เขต 3 4864.00 2 บ้านวังสารภีสพป. กาญจนบุรี เขต 1 4661.33 3 ล้านห้วยหวายสพป. กาญจนบุรี เขต 1 4661.33 4 ชุมชนดอนม่วงงามสพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 4661.33 5 บ้านแดงใหญ่สพป. ขอนแก่น เขต 1 4661.33 6 บ้านชีกกค้อสพป. ขอนแก่น เขต 2 4661.33 7 บ้านทางพาดหนองแวงโองสพป. ขอนแก่น เขต 2 4661.33 8 บ้านป่างิ้วหนองฮีสพป. ขอนแก่น เขต 2 4661.33 9 บ้านศิลานาโพธิ์สพป. ขอนแก่น เขต 2 4661.33 10 บ้านหนองแวงไร่สพป. ขอนแก่น เขต 2 4661.33

9 ลำดับชื่อ - สกุลเขต, สำนักจำนวนหลักสูตรที่ อบรมและผ่าน ร้อยละ 1 สพป. เชียงราย เขต 4 3952.00 2 สพม. เขต 28 2026.67 3 สสพป. เลย เขต 3 1418.67 4 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1216.00 5 สพป. ตรัง เขต 1 1013.33 6 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1013.33 7 สพป. ขอนแก่น เขต 1 810.67 8 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 79.33 9 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.33 10 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68.00

10

11

12

13

14

15

16

17 การจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ รอบสอง ) ( ต่อ )

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 LOGO


ดาวน์โหลด ppt สพป, สพม, สำนัก ข้าราชการครู / ร้อย ละ ผู้บริหารการศึกษา / ร้อยละ ผู้บริหารสถานศึกษา / ร้อยละ ศึกษานิเทศก์ / ร้อยละ รวม / ร้อยละ 1. สพป. นนทบุรี เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google