งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบโฆษณาทางคลื่นวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบโฆษณาทางคลื่นวิทยุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบโฆษณาทางคลื่นวิทยุ

2 การตรวจสอบโฆษณาทางคลื่นวิทยุ
ความสำคัญ เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้มาก (อาจจะมากที่สุด) เป็นสื่อที่มีปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณามากที่สุด ขาดหน่วยงานรัฐที่ควบคุม (วิทยุชุมชน) การแก้ปัญหา(น่าจะ)ง่ายกว่าสื่ออื่นๆ เพราะต้นเหตุอยู่ในพื้นที่

3 แนวทางการตรวจสอบโฆษณาทางคลื่นวิทยุ
สำรวจคลื่นวิทยุทั้งหมดที่สามารถรับได้ในเขตพื้นที่ บันทึกเสียงการออกอากาศของแต่ละคลื่น ตรวจสอบการโฆษณาแต่ละคลื่น ประมาณ 2 – 3 ครั้ง แบ่งกลุ่มคลื่นวิทยุ 4.1 คลื่นวิทยุที่มีปัญหาการโฆษณาบ่อย 4.2 คลื่นวิทยุที่มีปัญหาการโฆษณาเป็นบางครั้ง 4.3 คลื่นวิทยุที่ไม่เคยพบปัญหาการโฆษณา 5. สุ่มตรวจ ให้ความสำคัญกับคลื่นที่พบปัญหาบ่อย

4 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบโฆษณาทางคลื่นวิทยุ
การบันทึกเสียง - วิทยุเทปพร้อมม้วนเทป - เครื่องบันทึกเสียง(มีระบบเก็บข้อมูลไฟล์เสียง) - คอมพิวเตอร์ เก็บไฟล์เสียง โปรแกรมบันทึกเสียง 2. การถอดเทป/ไฟล์เสียง - ลำโพง หรือ หูฟัง - แบบบันทึกการถอดเทป

5 การบันทึกโดยใช้วิทยุเทปและม้วนเทป
ปัจจุบันไม่นิยม เนื่องจาก 1. อุปกรณ์หาซื้อยาก (ม้วนเทป) 2. การฟังซ้ำยากกว่าไฟล์เสียง 3. การจัดเก็บม้วนเทปยุ่งยากกว่า เปลืองพื้นที่ 4. เทปมีโอกาสเสียหายได้ง่าย 5. การส่งต่อข้อมูลยุ่งยากกว่าไฟล์เสียง

6 การบันทึกโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง (มีระบบเก็บข้อมูลไฟล์เสียง)
การบันทึกโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง (มีระบบเก็บข้อมูลไฟล์เสียง) จัดเก็บง่าย ค้นหาง่าย ในคอมพิวเตอร์ การฟังซ้ำ ทำได้ง่ายกว่า ทำให้ถอดเทปง่ายกว่า พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยกว่าม้วนเทป ต้นทุน/ ราคา ถูกกว่า เสื่อมสภาพ(น่าจะ)ยากกว่า การคัดลอก ส่งต่อง่ายกว่า (ไฟล์ )

7 สิ่งที่ควรบันทึกในการถอดเทป
ความถี่คลื่น 2. ชื่อสถานีวิทยุ ชื่อรายการที่จัด ชื่อดีเจ หรือ ผู้จัดรายการ วันที่ ช่วงเวลาที่จัด ที่ตั้งของสถานีวิทยุหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ข้อความโฆษณาที่ผิด

8 Trick การตรวจสอบโฆษณาทางคลื่นวิทยุ
บันทึกเสียงให้คร่อมช่วงเวลารายการที่พบปัญหา เช่น รายการช่วง – น. ควรบันทึก – น. ควรบันทึกเป็นไฟล์เสียง เพราะจัดเก็บง่ายกว่า เสียยากกว่า ตรวจสอบได้เร็วกว่า ฯลฯ การจัดเก็บไฟล์เสียง ควรจัดเป็นหมวดหมู่ และตั้งชื่อไฟล์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ไฟล์จัดเรียงกันและค้นหาง่าย เช่น FM MHz

9 ปัญหาที่พบการตรวจสอบโฆษณาทางคลื่นวิทยุ
เข้าใจว่าไม่มีสถานีวิทยุตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ จึงไม่ดำเนินการใดๆ การตรวจสอบใช้การฟังสดๆ ไม่บันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน การบันทึกการถอดเทป ขาดข้อมูลที่จำเป็น เช่น วัน เวลา คลื่นความถี่ ขาดอุปกรณ์บันทึกเสียง

10 การตรวจสอบโฆษณาทางคลื่นวิทยุ
ความคาดหวัง ในปีงบ 56 หน่วยงานมีฐานข้อมูล คลื่นที่สามารถรับสัญญาณได้ในพื้นที่ หน่วยงานมีฐานข้อมูล สถานีวิทยุ ในพื้นที่ หน่วยงานมีการตรวจสอบโฆษณาทางคลื่นวิทยุ พร้อมทั้งเก็บหลักฐาน และบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังได้ถูกต้อง หน่วยงานทราบปัญหาการโฆษณาฯในพื้นที่ และทำให้ปชช.รู้เท่าทันได้ จนท.ระดับอำเภอ สามารถชี้ประเด็นความผิดตามข้อกฎหมายได้ถูกต้อง

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบโฆษณาทางคลื่นวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google