งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบโฆษณา ทางคลื่นวิทยุ. ความสำคัญ 1. เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้มาก ( อาจจะมากที่สุด ) 2. เป็นสื่อที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ โฆษณามากที่สุด 3. ขาดหน่วยงานรัฐที่ควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบโฆษณา ทางคลื่นวิทยุ. ความสำคัญ 1. เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้มาก ( อาจจะมากที่สุด ) 2. เป็นสื่อที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ โฆษณามากที่สุด 3. ขาดหน่วยงานรัฐที่ควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบโฆษณา ทางคลื่นวิทยุ

2 ความสำคัญ 1. เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้มาก ( อาจจะมากที่สุด ) 2. เป็นสื่อที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ โฆษณามากที่สุด 3. ขาดหน่วยงานรัฐที่ควบคุม ( วิทยุ ชุมชน ) 4. การแก้ปัญหา ( น่าจะ ) ง่ายกว่าสื่ออื่นๆ เพราะต้นเหตุอยู่ในพื้นที่

3 แนวทางการตรวจสอบโฆษณาทาง คลื่นวิทยุ 1. สำรวจคลื่นวิทยุทั้งหมดที่สามารถรับ ได้ในเขตพื้นที่ 2. บันทึกเสียงการออกอากาศของแต่ละ คลื่น 3. ตรวจสอบการโฆษณาแต่ละคลื่น ประมาณ 2 – 3 ครั้ง 4. แบ่งกลุ่มคลื่นวิทยุ 4.1 คลื่นวิทยุที่มีปัญหาการโฆษณา บ่อย 4.2 คลื่นวิทยุที่มีปัญหาการโฆษณา เป็นบางครั้ง 4.3 คลื่นวิทยุที่ไม่เคยพบปัญหาการ โฆษณา 5. สุ่มตรวจ ให้ความสำคัญกับคลื่นที่พบ ปัญหาบ่อย

4 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ โฆษณาทางคลื่นวิทยุ 1. การบันทึกเสียง - วิทยุเทปพร้อมม้วนเทป - เครื่องบันทึกเสียง ( มีระบบเก็บ ข้อมูลไฟล์เสียง ) - คอมพิวเตอร์ เก็บไฟล์เสียง โปรแกรมบันทึกเสียง 2. การถอดเทป / ไฟล์เสียง - ลำโพง หรือ หูฟัง - แบบบันทึกการถอดเทป

5 การบันทึกโดยใช้วิทยุเทปและม้วน เทป ปัจจุบันไม่นิยม เนื่องจาก 1. อุปกรณ์หาซื้อยาก ( ม้วนเทป ) 2. การฟังซ้ำยากกว่าไฟล์เสียง 3. การจัดเก็บม้วนเทปยุ่งยาก กว่า เปลืองพื้นที่ 4. เทปมีโอกาสเสียหายได้ง่าย 5. การส่งต่อข้อมูลยุ่งยากกว่า ไฟล์เสียง

6 การบันทึกโดยใช้เครื่อง บันทึกเสียง ( มีระบบเก็บข้อมูลไฟล์เสียง ) 1. จัดเก็บง่าย ค้นหาง่าย ใน คอมพิวเตอร์ 2. การฟังซ้ำ ทำได้ง่ายกว่า ทำ ให้ถอดเทปง่ายกว่า 3. พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยกว่า ม้วนเทป 4. ต้นทุน / ราคา ถูกกว่า 5. เสื่อมสภาพ ( น่าจะ ) ยากกว่า 6. การคัดลอก ส่งต่อง่ายกว่า ( ไฟล์ Email)

7 สิ่งที่ควรบันทึกในการถอดเทป 1. ความถี่คลื่น 2. ชื่อสถานีวิทยุ 3. ชื่อรายการที่จัด 4. ชื่อดีเจ หรือ ผู้จัดรายการ 5. วันที่ ช่วงเวลาที่จัด 6. ที่ตั้งของสถานีวิทยุหรือเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 7. ข้อความโฆษณาที่ผิด

8 Trick การตรวจสอบโฆษณาทาง คลื่นวิทยุ 1. บันทึกเสียงให้คร่อมช่วงเวลารายการที่ พบปัญหา เช่น รายการช่วง 10.00 – 11.00 น. ควรบันทึก 09.50 – 11.10 น. 2. ควรบันทึกเป็นไฟล์เสียง เพราะจัดเก็บ ง่ายกว่า เสียยากกว่า ตรวจสอบได้เร็ว กว่า ฯลฯ 3. การจัดเก็บไฟล์เสียง ควรจัดเป็น หมวดหมู่ และตั้งชื่อไฟล์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ไฟล์จัดเรียงกันและค้นหาง่าย เช่น FM550920-99.75MHz

9 ปัญหาที่พบการตรวจสอบโฆษณา ทางคลื่นวิทยุ 1. เข้าใจว่าไม่มีสถานีวิทยุตั้งอยู่ในเขต รับผิดชอบ จึงไม่ดำเนินการใดๆ 2. การตรวจสอบใช้การฟังสดๆ ไม่ บันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน 3. การบันทึกการถอดเทป ขาดข้อมูลที่ จำเป็น เช่น วัน เวลา คลื่นความถี่ 4. ขาดอุปกรณ์บันทึกเสียง

10 การตรวจสอบโฆษณาทาง คลื่นวิทยุ ความคาดหวัง ในปีงบ 56 1. หน่วยงานมีฐานข้อมูล คลื่นที่สามารถรับ สัญญาณได้ในพื้นที่ 2. หน่วยงานมีฐานข้อมูล สถานีวิทยุ ใน พื้นที่ 3. หน่วยงานมีการตรวจสอบโฆษณาทาง คลื่นวิทยุ พร้อมทั้งเก็บหลักฐาน และ บันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังได้ถูกต้อง 4. หน่วยงานทราบปัญหาการโฆษณาฯใน พื้นที่ และทำให้ปชช. รู้เท่าทันได้ 5. จนท. ระดับอำเภอ สามารถชี้ประเด็น ความผิดตามข้อกฎหมายได้ถูกต้อง

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบโฆษณา ทางคลื่นวิทยุ. ความสำคัญ 1. เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้มาก ( อาจจะมากที่สุด ) 2. เป็นสื่อที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ โฆษณามากที่สุด 3. ขาดหน่วยงานรัฐที่ควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google