งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

9/21/2014 ยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูงเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหารระดับสูงเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 สิงหาคม 2552 กรมสรรพากร CIO ส่วนกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "9/21/2014 ยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูงเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหารระดับสูงเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 สิงหาคม 2552 กรมสรรพากร CIO ส่วนกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 9/21/2014 ยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูงเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหารระดับสูงเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 สิงหาคม 2552 กรมสรรพากร CIO ส่วนกลาง รุ่นที่ 1

2 9/21/2014 ภาพรวม กรมสรรพากร ภาพรวม กรมสรรพากร บริการด้าน IT สำหรับผู้ใช้ภายใน บริการด้าน IT สำหรับผู้ใช้ภายใน บริการด้าน IT สำหรับประชาชน บริการด้าน IT สำหรับประชาชน

3 9/21/2014 การจัดเก็บภาษี ตามประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษี ตามประมวลรัษฎากร เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษี อากรต่อกระทรวงการคลัง เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษี อากรต่อกระทรวงการคลัง ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย กำหนดและกระทรวงการคลัง มอบหมาย ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย กำหนดและกระทรวงการคลัง มอบหมาย

4 9/21/2014 ลูกจ้างชั่วคราว1,095 พนักงาน ราชการ 117 ข้าราชการ 19,733 19,733 22,772

5 9/21/2014 กรมสรรพากร 75 % กรมสรรพสามิต 19% กรมศุลกากร 6% สัดส่วนการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2552

6 9/21/2014 ขอบคุณขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 9/21/2014 ยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูงเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหารระดับสูงเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 สิงหาคม 2552 กรมสรรพากร CIO ส่วนกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google