งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดประชาชนมีส่วนร่วม อนาคตชาติไทยอยู่ในกำมือเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดประชาชนมีส่วนร่วม อนาคตชาติไทยอยู่ในกำมือเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดประชาชนมีส่วนร่วม อนาคตชาติไทยอยู่ในกำมือเรา

2

3 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

4 ความฟุ้งเฟ้อ - วัตถุนิยม

5

6

7 ติดยาเสพติด

8

9 ปัญหาผู้มีอิทธิพล

10

11

12

13 ภัยวิกฤติภาคใต้ภัยวิกฤติภาคใต้

14

15 เดินตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคงทางการ เมือง ความมั่นคงของชาติ

16 ทรงเน้นย้ำว่า “ คำสำคัญที่สุด ” คือคำว่า " พอ " คือ ต้องสร้างความพอที่ สมเหตุสมผล ให้กับตัวเอง ให้ได้ “ เราก็จะพบกับ ความสุข ”

17 กระแสพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสว่า “ ความ เป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ ถูกต้อง …”

18 ยึดความ ประหยัด

19 ทำเอง ใช้เอง ทำ รับประทาน เอง เหลือ ไว้ขาย ปลูกผัก สวนครัว เลี้ยงไก่ - เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ - เลี้ยงกบ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ อุดหนุนร้านค้า ในชุมชน

20

21


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดประชาชนมีส่วนร่วม อนาคตชาติไทยอยู่ในกำมือเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google