งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลผู้ป่วยได้รับสารพิษ เบื้องต้น พญ. ภัทรา เจริญทรัพย์ รพ. ศ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลผู้ป่วยได้รับสารพิษ เบื้องต้น พญ. ภัทรา เจริญทรัพย์ รพ. ศ. ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลผู้ป่วยได้รับสารพิษ เบื้องต้น พญ. ภัทรา เจริญทรัพย์ รพ. ศ. ขอนแก่น

2 การดูแลผู้ป่วยได้รับสารพิษ เบื้องต้น 1. การช่วยชีวิตเบื้องต้น (Basic life support) 2. การประเมินสภาพผู้ป่วย (Patient evaluation) 3. การดูแลรักษาเบื้องต้น (Early management) 4. การดูแลรักษาตาม อาการและประคับประคอง (Symptomatic and supportive care) 5. การดูแลรักษาสารพิษ เฉพาะ (Management of specific intoxication)

3 1. การช่วยชีวิตเบื้องต้น (Basic life support) 1. Airway ประเมินดูว่า ผู้ป่วยมีปัญหาการอุดตัน ทางเดินหายใจ หรือไม่ 2. Breathing ต้องมีการ ประเมินการหายใจของ ผู้ป่วยว่าเพียงพอหรือไม่ 3. Circulation ต้องมีการวัด ความดันโลหิต วัดอัตรา การเต้นของชีพจร 4. Drug-induced central nervous system depression เป็นการ ประเมินความรู้สึกตัวของ ผู้ป่วย

4 Glasgow coma score

5 2. การประเมินสภาพผู้ป่วย (Patient evaluation) 1. Who? ผู้ป่วยเป็นใคร อายุอาชีพ เจ็บป่วย ใช้ ยาอะไรบ้างเป็นประจำ 2. What? สารพิษคือ อะไร 3. When? ผู้ป่วยได้รับ สารพิษเมื่อไหร่ 4. Where? สถานที่ที่พบ ผู้ป่วย 5. How? ปริมาณ สารพิษที่ผู้ป่วยได้รับมี ปริมาณเท่าไร

6 6. Why? สาเหตุของการ ได้รับสารพิษหรือยาที่ เกินขนาด 6.1) อุบัติเหตุ 6.2) ตั้งใจ 6.3) เป็นความผิดพลาด ของการรักษา 6.4) ผู้ป่วยใช้สารเสพติด

7 การตรวจร่างกาย ต้องตรวจร่างกายให้ครบ ทุกระบบ และต้องนำผล การตรวจที่ปกติและ ผิดปกติมาร่วมประมวล Toxic syndromes 1 Sympathetic syndrome 2 Cholinergic syndrome 3 Anticholinergic syndrome 4 Opiate syndrome

8 1. Sympathetic syndrome สารพิษที่ออกฤทธิ์ กระตุ้นระบบ ประสาท sympathetic ผู้ป่วยมาด้วยสับสน, ความ ดันโลหิตสูง, หัวใจเต้นเร็ว, ไข้, ม่านตาขยาย, การ เคลื่อนไหวของลำไส้ ลดลง, เหงื่อออกมาก, hyperreflexia สารพิษหรือยาที่ทำให้เกิด อาการดังกล่าวได้แก่ amphetamine, caffeine, theophylline, ยาในกลุ่ม decongestants เป็นต้น

9 2. Cholinergic syndrome ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง หลอดลม ขยายตัว การเคลื่อนไหวของ ลำไส้ลดลง, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ม่านตาหรี่ หัวใจเต้นช้าลง ความดันโลหิตต่ำ หลอดลมหด ตัว การเคลื่อนไหวของลำไส้ เพิ่มขึ้น ถ่ายเหลว คลื่นไส้อาเจียน ระบบประสาทส่วนกลางทำให้ ผู้ป่วยมาด้วยอาการ ตื่นกลัว สับสน กระวนกระวาย (agitation) ซึมลง ไม่รู้สึกตัว ชัก สารพิษที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการ ที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ยาฆ่า แมลงในกลุ่ม organophosphate และ carbamate

10 3. Anticholinergic syndrome อาการ ผิวแห้ง ตัวแดง ไข้สูง ปากแห้งคอแห้ง ม่านตาขยาย หัวใจเต้น เร็ว ปัสสาวะไม่ออก สับสน เห็นภาพหลอน ยาที่ทำให้เกิดอาการ ดังกล่าวได้แก่ ยาในกลุ่ม antihistamines, tricyclicantidepressants, antipsychotics, atropine

11 4. Opiates syndrome อาการ ม่านตาเล็ก หายใจช้า หัวใจเต้นช้า ซึมลง ท้องผูก การ เคลื่อนไหวของลำไส้ ลดลง มีร่องรอยการใช้ฉีดสาร เสพติดเข้าที่แขนพับ สารพิษที่ทำให้เกิด อาการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ยาในกลุ่ม morphine, ยานอนหลับ, ยากันชัก

12 3. การดูแลรักษาเบื้องต้น (Early management) 3.1 การลดการดูดซึม สารพิษ 3.1.1 การ กระตุ้นให้อาเจียน 3.1.2 การสวนล้าง กระเพาะอาหาร การให้ผงถ่านกัมมันต์ ครั้งเดียว (Single dose activated charcoal) 3.1.3 การให้ยาระบาย 3.1.4 การทำ Whole bowel irrigation (WBI)

13 สารพิษต่อไปนี้ห้ามทำการ ลดการดูดซึมสารพิษโดย วิธีล้างท้อง 1. กรดแก่หรือด่างแก่ 2. nontoxic ingestion เช่น detergen 3. low viscosity และ low toxicity hydrocarbons ได้แก่ ether, gasoline, kerosene, turpentive ส่วน halogenated hydrocarbon ควรรีบกำจัดออก

14 3.2 การเพิ่มการขับ ออกของสารพิษ 3.2.1 การให้ผง ถ่านกัมมัมต์แบบซ้ำ ๆ 3.2.2 Alkalinized หรือ acidified urine 3.2.3 Hemodialysis หรือ hemoperfusion Activated charcoal

15 4. การดูแลรักษาตาม อาการและ ประคับประคอง 5. การดูแลรักษา สารพิษเฉพาะ

16 มีคำถามมั้ยคะ

17 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การดูแลผู้ป่วยได้รับสารพิษ เบื้องต้น พญ. ภัทรา เจริญทรัพย์ รพ. ศ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google