งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Timer ตัวจัดการด้านเวลา. เป็นคอมโพเนนท์ที่เราใช้ ในการจัดการในสิ่งที่ Timer เป็นคอมโพเนนท์ที่เราใช้ ในการจัดการในสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับเวลา เช่น จับเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Timer ตัวจัดการด้านเวลา. เป็นคอมโพเนนท์ที่เราใช้ ในการจัดการในสิ่งที่ Timer เป็นคอมโพเนนท์ที่เราใช้ ในการจัดการในสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับเวลา เช่น จับเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Timer ตัวจัดการด้านเวลา

2 เป็นคอมโพเนนท์ที่เราใช้ ในการจัดการในสิ่งที่ Timer เป็นคอมโพเนนท์ที่เราใช้ ในการจัดการในสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับเวลา เช่น จับเวลา ตั้ง เวลา เป็นต้น ซี่งรูปแบบที่ใช้งานมากที่สุดคือ ใช้ สำหรับกำหนดเวลา เมื่อถึงช่วงเวลาที่กำหนดแล้วก็ให้มี การทำคำสั่งที่เตรียมไว้

3 พร็อพเพอร์ตี้สำคัญของ Timer เป็นช่วงเวลาที่จะให้ Timer นับเวลาให้ Interval เป็นช่วงเวลาที่จะให้ Timer นับเวลาให้ โดยเราจะกำหนดเวลาในหน่วยมิลลิวินาที ( หนึ่งส่วนพันวินาที ) เมื่อเรากำหนด Interval ให้เป็น 1000 หมายความว่า เช่น เมื่อเรากำหนด Interval ให้เป็น 1000 หมายความว่า Timer จะนับเวลาในการทำคำสั่งที่ ได้โปรแกรมไว้ ในเวลา 1000 มิลลิวินาที หรือ 1 วินาที Timer จะนับเวลาในการทำคำสั่งที่ ได้โปรแกรมไว้ ในเวลา 1000 มิลลิวินาที หรือ 1 วินาที

4 เป็นการเลือกว่าจะให้ Timer ทำงานนับเวลาตามช่วงเวลา ที่กำหนดหรือไม่ Enable เป็นการเลือกว่าจะให้ Timer ทำงานนับเวลาตามช่วงเวลา ที่กำหนดหรือไม่เช่น timer1.Enabled = true; timer1.Enabled = true; หมายความว่า กำหนดให้ timer1 เริ่มต้นทำงาน timer1.Enabled = false; timer1.Enabled = false; หมายความว่า กำหนดให้ timer1 หยุดทำงาน พร็อพเพอร์ตี้สำคัญของ Timer

5 ตัวอย่างการใช้ Timer โปรแกรมจับเวลาตามที่กำหนด โดยใช้ คอนโทรล Progressbar โปรแกรมจับเวลาตามที่กำหนด โดยใช้ คอนโทรล Progressbarในการแสดงผลการจับเวลา แสดงค่าที่กำหนดในพร็อพเพอร์ตี้ Value = 100 progressBar แสดง สถานะการจับเวลา

6 private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { timer1.Enabled = true; timer1.Enabled = true; // สั่งให้ timer1 เริ่มต้นทำงาน } ตัวอย่างการใช้ Timer 1. สั่งให้ พร็อพเพอร์ตี้ Enable ของ timer1 เป็น false ก่อน เพื่อหยุดการทำงานไว้ เพื่อหยุดการทำงานไว้ 2. กำหนดให้ timer1 เมื่อคลิกที่ปุ่ม button1 โดยเพิ่มคำสั่ง ที่ปุ่ม button1 ดังนี้ ที่ปุ่ม button1 ดังนี้

7 private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { label2.Text = (timer1.Interval).ToString(); label2.Text = (timer1.Interval).ToString(); // แสดงค่า Interval progressBar1.Value += 1; progressBar1.Value += 1; // ทุก 100 มิลลิวินาที ให้เพิ่มแถบ 1 หน่วย if (progressBar1.Value == progressBar1.Maximum) if (progressBar1.Value == progressBar1.Maximum) // กำหนด { { เงื่อนไข ถ้าแถบเต็มค่า Maximum timer1.Enabled = false; timer1.Enabled = false; // ให้ หยุดการทำงานของ timer1 button1.Enabled = false; button1.Enabled = false; // ให้ ปุ่ม button ปิดการทำงาน } } ตัวอย่างการใช้ Timer 3. ที่ timer1 กำหนดค่าให้ progressbar1 แสดง แถบสถานะการจับเวลา ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt Timer ตัวจัดการด้านเวลา. เป็นคอมโพเนนท์ที่เราใช้ ในการจัดการในสิ่งที่ Timer เป็นคอมโพเนนท์ที่เราใช้ ในการจัดการในสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับเวลา เช่น จับเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google