งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Timer ตัวจัดการด้านเวลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Timer ตัวจัดการด้านเวลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Timer ตัวจัดการด้านเวลา

2 Timer ตัวจัดการด้านเวลา
เกี่ยวข้องกับเวลา เช่น จับเวลา ตั้งเวลา เป็นต้น ซี่งรูปแบบที่ใช้งานมากที่สุดคือ ใช้สำหรับกำหนดเวลา เมื่อถึงช่วงเวลาที่กำหนดแล้วก็ให้มีการทำคำสั่งที่เตรียมไว้

3 พร็อพเพอร์ตี้สำคัญของ Timer
Interval เป็นช่วงเวลาที่จะให้ Timer นับเวลาให้ โดยเราจะกำหนดเวลาในหน่วยมิลลิวินาที (หนึ่งส่วนพันวินาที) เช่น เมื่อเรากำหนด Interval ให้เป็น หมายความว่า Timer จะนับเวลาในการทำคำสั่งที่ได้โปรแกรมไว้ ในเวลา มิลลิวินาที หรือ 1 วินาที

4 พร็อพเพอร์ตี้สำคัญของ Timer
Enable เป็นการเลือกว่าจะให้ Timer ทำงานนับเวลาตามช่วงเวลาที่กำหนดหรือไม่ เช่น timer1.Enabled = true; หมายความว่า กำหนดให้ timer1 เริ่มต้นทำงาน timer1.Enabled = false; หมายความว่า กำหนดให้ timer1 หยุดทำงาน

5 ตัวอย่างการใช้ Timer โปรแกรมจับเวลาตามที่กำหนด โดยใช้คอนโทรล Progressbar ในการแสดงผลการจับเวลา แสดงค่าที่กำหนดใน พร็อพเพอร์ตี้ Value = 100 progressBar แสดง สถานะการจับเวลา

6 ตัวอย่างการใช้ Timer 1. สั่งให้ พร็อพเพอร์ตี้ Enable ของ timer1 เป็น false ก่อน เพื่อหยุดการทำงานไว้ 2. กำหนดให้ timer1 เมื่อคลิกที่ปุ่ม button1 โดยเพิ่มคำสั่ง ที่ปุ่ม button1 ดังนี้ private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { timer1.Enabled = true; //สั่งให้ timer1 เริ่มต้นทำงาน }

7 ตัวอย่างการใช้ Timer 3. ที่ timer1 กำหนดค่าให้ progressbar1 แสดงแถบสถานะการจับเวลา ดังนี้ private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { label2.Text = (timer1.Interval).ToString(); //แสดงค่า Interval progressBar1.Value += 1; //ทุก 100 มิลลิวินาที ให้เพิ่มแถบ 1 หน่วย if (progressBar1.Value == progressBar1.Maximum) //กำหนด { เงื่อนไข ถ้าแถบเต็มค่า Maximum timer1.Enabled = false; //ให้หยุดการทำงานของ timer1 button1.Enabled = false; //ให้ปุ่ม button ปิดการทำงาน }


ดาวน์โหลด ppt Timer ตัวจัดการด้านเวลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google