งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประชุม (ACCSQ-RBPWG) ครั้งที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประชุม (ACCSQ-RBPWG) ครั้งที่ 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประชุม (ACCSQ-RBPWG) ครั้งที่ 6
โดย กิ่งแก้ว อริยเดช นักวิชาการมาตรฐาน 7 สำนักบริหารมาตรฐาน 3 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2 ACCSQ ABPWG MBPWG RBPWG ประธาน: มาเลเซีย ประธานร่วม: ไทย (ประธาน กว.253) Focal point (ไทย ): เลขา กว. 253

3 ผลการประชุมครั้งที่ 1 แผนปฏิบัติการ นโยบายอาเซียนด้านมาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยาง (ผู้รับผิดชอบ:อินโดนีเซีย) การใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง (ผู้รับผิดชอบ:มาเลเซีย) การยอมรับผลรายงานการทดสอบและสอบเทียบ (ผู้รับผิดชอบ:มาเลเซีย) การปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิค (ผู้รับผิดชอบ:ฟิลิปปินส์) ความตกลงยอมรับร่วม(Mutual Recognition Arrangements) (ผู้รับผิดชอบ:สิงคโปร์)

4 ผลการประชุมครั้งที่ 6 Work program มี 4 มาตรการ
Encourage rubber manufacturers to make use of available accredited testing facilities within ASEAN which are recognised and accepted by ASEAN domestic regulators. Lead country: Malaysia ( Measure No.46)

5 Accelerate the harmonisation of Member Countries’ standards for rubber products through adoption of one common set of standards for all ASEAN Member Countries based on international standards, wherever applicable. Lead country: Indonesia ( Measure No.47) Accelerate the harmonisation of technical regulations imposed by Member Countries in relation to safety, health and environment Lead country: Philippines ( Measure No.48) ASEAN to have common position on new standards for rubber products at international fora. Lead country: Thailand ( Measure No.49)

6 Measure No.49 Objective -ASEAN to have common position on new standards for rubber products at international fora. STRATEGY -To exchange information on voting position of AMCs for ISO draft standards issued by TC 31, TC 45 and TC 157. EXPECTED OUTPUT -ASEAN Common Stand on International Standards

7 1. To establish a list of membership status of AMCs in the ISO/TCs
ACTIVITIES 1. To establish a list of membership status of AMCs in the ISO/TCs 2. To update the membership status of AMCs in the ISO/TCs. 3. To circulate list of ISO draft standards identified for harmonization and for gloves, rubber threads and rubber foams due for voting to focal points of AMCs. 4. AMCs to submit comments on the ISO draft standards to Thailand. 5. To compile and circulate voting status and comments for ISO draft standards due for voting to AMCs.

8 ACTIVITIES 6. To raise issues that need to be resolved pertaining to the voting of the ISO draft standards for action by relevant parties in the AMCs. 7. To arrange for a meeting among AMCs before the relevant ISO/TC meeting, if necessary, to discuss the ASEAN common stand on ISO draft standards. 8. To identify areas for technical assistance from Dialogue Partners to enhance standards and conformance practice.

9 CONCEPT PAPER

10 โครงการ ไทย เสนอ 3 โครงการ ขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น
ไทย เสนอ 3 โครงการ ขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น -Establishment of Automobile Tyre Testing Centre -Standards and Technical Regulations Development -Unified common position on Informational Standards and Conformance มาเลเซีย เสนอ 2 โครงการขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น -Establish of Rubber Product Testing Centre for Transportation Industry Excluding Tyres and Tyre Product) -Establish of database for raw rubber and rubber products on Standard and Conformance

11 ผลการนำเสนอโครงการล่าสุด
-Enhancement of Standards and Conformance Practices (ไทย) -Establish of database for raw rubber and rubber products on Standard and Conformance (มาเลเซีย) -Enhancing capability of ASEAN Member Countries in standards, technical regulation and conformity assessment procedures for tyre and non-tyre automotive rubber-based products (ไทย+มาเลเซีย)

12 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น ต้นยาง น้ำยางสด ผลิตภัณฑ์จาก น้ำยางข้น ผลิตภัณฑ์ยางแห้ง

13 ยางแห้ง ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางรมควัน ยางแท่ง ยางเครพ
1. ผลิตภัณฑ์ยางล้อยานยนต์ 2. ผลิตภัณฑ์ยางชิ้นส่วนยานยนต์ 3. ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานก่อสร้าง 4. ผลิตภัณฑ์สายพาน 5. ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ

14 1. ผลิตภัณฑ์ยางล้อยานยนต์
ยางล้อรถยนต์ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถปิ๊กอัพ) ยางล้อรถบรรทุก (รถโดยสาร, รถขนาดใหญ่) ยางล้อเครื่องบิน ยางใน

15 2. ผลิตภัณฑ์ยางชิ้นส่วนยานยนต์
ยางรับแรงสั่นสะเทือน ยางขอบกระจก/ประตู ท่อยาง สายพานขับ เบาะที่นั่ง อื่นๆ เช่น ยางปัดน้ำฝน

16 3. ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ยางปูพื้น ยางคั่นถนน ยางรองรางรถไฟ ฝายยาง ท่อยาง (ส่งน้ำ, ดูดแร่) ยางรองคอสะพาน/ทางยกระดับ ยางรองฐานตึก ยางกันชนท่าเรือ

17 4. ผลิตภัณฑ์สายพาน สายพานลำเลียง สายพานส่งกำลัง

18 5. ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ยางรัดของ รองเท้า/พื้นรองเท้า ผลิตภัณฑ์กีฬา

19 ภารกิจด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางของสำนักบริหารมาตรฐาน3 สมอ.
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางของประเทศ(มอก.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำนักบริหารมาตรฐาน 3 (สบ.3) ร่วมกำหนดมาตรฐานTC 157(Mechanical contraceptives) กำหนด/แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางของประเทศ(มอก.) กลุ่มที่ 2 ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศใน ISO/ TC45 การสร้างความเป็นเลิศ ของอุตสาหกรรมยางพาราไทย  โครงการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง(ปี ) คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยาง-ของACCSQ(ACCSQ-RBPWG)

20 โครงสร้างหน่วยงานด้านกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางระดับระหว่างประเทศ/ภูมิภาค
ตัวแทนทางด้านการมาตรฐานของประเทศใน ISO สมอ. สมาชิกในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพการรับรอง-ของอาเซียน (ASEAN Consultative committee for Standards and Quality- ACCSQ) สบ.3 P-member –TC 157(Mechanical contraceptives กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการวิชาการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางของประเทศ(มอก.) P-member -TC45(Rubber and rubber products) คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยาง(RBPWG) คณะกรรมการวิชาการ คณะที่ 253 มาตรฐานยาง

21 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ผลการประชุม (ACCSQ-RBPWG) ครั้งที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google