งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AEROBIC DANCE ? แอโรบิกดานซ์ ผศ. สุกัญญา พานิชเจริญนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AEROBIC DANCE ? แอโรบิกดานซ์ ผศ. สุกัญญา พานิชเจริญนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AEROBIC DANCE ? แอโรบิกดานซ์ ผศ. สุกัญญา พานิชเจริญนาม

2 แอโรบิกดานซ์ (Aerobic Dance) นำมาจัดปรับความหนักเบาตามความ เหมาะสมของผู้ฝึก การบริหาร กาย (Calisthe nics) ทักษะการ เคลื่อนไหวเบื้องต้น (Basic movements) ทักษะการเต้นรำ (Dance step)

3 1. กิจกรรมแอโรบิก กิจกรรม บริหาร กาย 3. กิจกรรมการยืดเหยียด 2. กิจกรรมที่ส่งเสริม กล้ามเนื้อให้แข็งแรง

4 3 ขั้นตอนการสอน Aerobic Dance 1. ช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm up) - หัวใจ / หายใจ - ข้อต่อ กล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆ 2. ช่วงแอโรบิกหรือช่วงงาน (Aerobic workout) 3. ช่วงลดงานเพื่อปรับสภาพ (Cool down) - หัวใจ - บริหารร่างกายเฉพาะส่วน (Floor work) - ยืดเหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ (Stretching)

5 แผนภูมิแสดงระยะเวลาและความหนักของงานใน การเต้นแอโรบิก ระดับการเต้นหัวใจสูงสุด การเต้นแอโรบิกเพื่อฝึกหัวใจ ช่วงการฝึกหัวใจ อบอุ่น ร่างกาย ผ่อน คลาย 15 นาที 60 นาที เวลา ชีพจร 85% 65%

6 Target Heart Rate (THR) อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย MHR (Maximum Heart Rate) อัตราการเต้นหัวใจ สูงสุดของ บุคคลนั้น =220- อายุ 220 เป็นตัวเลขอัตราการเต้นหัวใจสมมุติได้จาก การถดถอยทางสถิติ ) 65% _ 85% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด คือ ช่วงความหนักที่ต้องการ THR= 65%_85% ของ MHR

7 ตัวอย่าง การคำนวณหา อัตราการเต้นหัวใจ เป้าหมาย (THR) ของบุคคลที่ มีอายุ 40 ปี อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด MHR คือ 220 - อายุ (40) = 180 ครั้ง / นาที ความหนักที่ต้องการ 65% ของ MHR (180X65%) = 117 ครั้ง / นาที  ความหนักที่ต้องการ 75% ของ MHR (180X75%) = 135 ครั้ง / นาที ความหนักที่ต้องการ 85% ของ MHR (180X85%) = 153 ครั้ง / นาที

8 อัตราการเต้นหัวใจขณะออก กำกำลังกายตามอายุ อายุ ( ปี ) 65%75%85% 20130150170 25127146166 30124143162 35120139157 40117135153 45114131149 50111128145 55107124140 60104120136 65101116132

9 การเคลื่อนไหวใน Aerobic Dance Low – Impact ( แบบแรง กระแทกต่ำ ) High – Impact ( แบบแรง กระแทกสูง )

10 Low – Impact ( แบบแรง กระแทกต่ำ ) Marching Walking Step touch Toe touch / Heel touch Leg curl (Hamstring curl) Grapevine E-Z walk(easy walk) / V–Step Box step Knee lift / step knee lift kick / step kick Schottische Mambo Chasse’ / cha cha cha Two – Step Lunge Squat

11 High – Impact ( แบบแรง กระแทกสูง ) RUN Hop / Step Hop Jump Star Jump Jumping Jack Pendulum Skip Gallop Twist Leap Slide Tap Pony Rocking horse Quick Heel dig

12 Movement Direction ทิศทางการ เคลื่อนไหว

13 OTS Circle Fwd. Bwd. Ldf. Ldb. Rdf. Rdb L.Side R.Side

14 L.ShapeZ.ShapeU.ShapeV.Shape T.ShapeX.ShapeI.ShapeZig Zag

15 Square ShapeTriangle ShapeDiamond Shape Circle Figure eightS.Shape

16 F = FUN ( สนุกสนาน เพลิดเพลิน ) F = FREQUENCY ( ความบ่อย ) MIN = 3 ครั้ง / สัปดาห์ MAX = ทุกวัน ควรมีวันพัก 1 วัน I = INTENSITY ( ความหนัก – เบา ) ขึ้นอยู่กับอายุ T = TIME ( เวลา ) เวลาที่ควรใช้ประมาณ 15 – 45 นาที T = TYPE ( ชนิด ) เช่น การเดิน, การวิ่ง, ขี่จักรยาน, ว่ายน้ำ, เต้นรำ ฯลฯ หลักในการออกกำลังกายให้ ยึดคำว่า FFITT


ดาวน์โหลด ppt AEROBIC DANCE ? แอโรบิกดานซ์ ผศ. สุกัญญา พานิชเจริญนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google