งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

▲ วันเกิดของออมสิน กระปุกรู้จักเงิน จานนี้เท่าไหร่ เสียงกังวานบอกค่าเงิน โครงสร้างเนื้อหา หารายได้ใช้จ่ายออมและทำให้งอก เงย ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "▲ วันเกิดของออมสิน กระปุกรู้จักเงิน จานนี้เท่าไหร่ เสียงกังวานบอกค่าเงิน โครงสร้างเนื้อหา หารายได้ใช้จ่ายออมและทำให้งอก เงย ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ▲ วันเกิดของออมสิน กระปุกรู้จักเงิน จานนี้เท่าไหร่ เสียงกังวานบอกค่าเงิน โครงสร้างเนื้อหา หารายได้ใช้จ่ายออมและทำให้งอก เงย ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ บทเรียน แนวคิด ▲ ป.1 ค่าของเงิน △▲△△ ถุงนี้เท่าไหร่ ตารางสัตว์น้อย ▲ ป.2-3△ △ ป.1 △ ▲ ป.2-3△ ▲ △ ▲ △ △ ป.1

3 เรื่องเล่า วันเกิดออมสิน กระปุกรู้จักเงิน

4 เรื่องเล่า วันเกิดออมสิน “เด็กๆ อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิด” กระปุกรู้จักเงิน “ เด็กๆ มีเงิน 300 บาท จะเอาไปทำอะไร” คำถามปลายเปิด ควรควบคุมให้อยู่ในกฎหมายบ้านเมือง และกรอบศีลธรรมอันดีงาม

5 สังเกต ประมาณการ ฝึกการนับ ทักษะการคำนวณ เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 จานนี้เท่าไหร่ “หน้าตาไม่เหมือนกัน ค่าไม่เท่ากัน” “ขนาดไม่เท่ากัน หน้าตาไม่เหมือนกัน”

6 ทักษะการฟัง ประมาณการ ฝึกการนับ ทักษะการคำนวณ เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 เสียงกังวานบอกค่าเงิน “น้ำหนักไม่เท่ากัน ค่าไม่เท่ากัน” “เสียงดังไม่เท่ากัน น้ำหนักไม่เท่ากัน” “ขนาดไม่เท่ากัน เสียงดังไม่เท่ากัน”

7 ทักษะการสัมผัส ประมาณการ ฝึกการนับ ทักษะการคำนวณ เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 ถุงนี้เท่าไหร่ “ขนาดไม่เท่ากัน ค่าไม่เท่ากัน”

8 การวางแผน ฝึกการนับ ทักษะการคำนวณ เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 ตารางสัตว์น้อย (หน้า 101, 103)

9 ทำไมเงินจึงมีค่า ปริมาณเงินที่มากขึ้นจะทำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อใน ประเทศ ปริมาณเงินที่ผลิตขึ้นโดยไม่มีทุนสำรองที่เพียงพอ หรือไม่ผ่านหลักการจัดการด้านทุนสำรองที่ดี จะทำ ให้สกุลเงินนั้นๆ ไม่เป็นสากลและไม่เป็นที่ยอมรับ ปริมาณเงินที่มากขึ้นจะทำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อใน ประเทศ ปริมาณเงินที่ผลิตขึ้นโดยไม่มีทุนสำรองที่เพียงพอ หรือไม่ผ่านหลักการจัดการด้านทุนสำรองที่ดี จะทำ ให้สกุลเงินนั้นๆ ไม่เป็นสากลและไม่เป็นที่ยอมรับ ทำไมรัฐจึงไม่ผลิตเงินตามใจชอบ จะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจากต่างประเทศ?

10 เบี้ย ประกับ ประวัติศาสตร์เงินไทย

11 ประวัติศาสตร์เงินไทย ปี้ เงินพดด้วง

12 ประวัติศาสตร์เงินไทย โสฬส อัฐ เสี้ยว

13 ประวัติศาสตร์เงินไทย ซีก เฟื้อง

14 ประวัติศาสตร์เงินไทย สตางค์ ตำลึง ชั่ง สลึง บาท

15 ประวัติศาสตร์เงินไทย สตางค์ ตำลึง ชั่ง สลึง บาท


ดาวน์โหลด ppt ▲ วันเกิดของออมสิน กระปุกรู้จักเงิน จานนี้เท่าไหร่ เสียงกังวานบอกค่าเงิน โครงสร้างเนื้อหา หารายได้ใช้จ่ายออมและทำให้งอก เงย ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google