งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Process Information Model Data format (XML) Technical standard B A C Std. Dept E Dept G Dept F Ministry C M DE P Ministry A N Ministry D Dept.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Process Information Model Data format (XML) Technical standard B A C Std. Dept E Dept G Dept F Ministry C M DE P Ministry A N Ministry D Dept."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Process Information Model Data format (XML) Technical standard B A C Std. Dept E Dept G Dept F Ministry C M DE P Ministry A N Ministry D Dept H F a b c d e f g h IHG TH e-GIF Thailand Electronic Government Interoperability Frameworks Ministry B Don’t do it your way. Do it in a standard way. TH e-GIF specifies the common methodology of doing. Four levels of interoperability building กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ( ทีเอชอีกิฟ )

2 1 2 3 6 7 9 8 4 ผู้ส่ง ( ผู้ลงนาม ) ผู้รับ ทะเบียนส่ง ทะเบียนรับ จัดเก็บหนังสือ jpeg gif png... LDAP UDDI TSS 5 การเชื่อมโยงรับส่งหนังสือราชการข้ามหน่วยงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( เชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้มาตรฐานทีเอชอีกิฟ ) หน่วยงาน เจ้าของหนังสือ หน่วยงาน ผู้รับหนังสือ

3 3 pkcs11 driver pkcs11 driver pkcs11 driver e-CMS ซอฟต์แวร์เซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่รันอยู่ในอุปกรณ์เซ็นชื่อ 1.บัตรประชาชน กับ PKI2. บัตรสมาร์ทการ์ด PKI 3. โทเค่น PKI อุปกรณ์ที่ใช้ในการลงนามในเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature using TH e-GIF standard)

4 รับส่งตามมาตรฐานทีเอชอีกิฟ การเชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษาข้ามสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( เชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้มาตรฐานทีเอชอีกิฟ ) - การสมัครเข้าเรียนต่อ - การย้ายสถานศึกษา - เชื่อมโยงข้อมูลผลการเรียน สถานศึกษา


ดาวน์โหลด ppt Business Process Information Model Data format (XML) Technical standard B A C Std. Dept E Dept G Dept F Ministry C M DE P Ministry A N Ministry D Dept.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google