งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

phy119 ภาคต้น 2552 ดูคะแนนจากสอบหลังเรียน สถิติการใช้ 17-20 2.5 16-17

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "phy119 ภาคต้น 2552 ดูคะแนนจากสอบหลังเรียน สถิติการใช้ 17-20 2.5 16-17"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบ้าน1 5% ส่งทาง e-mail
phy119 ภาคต้น 2552 ดูคะแนนจากสอบหลังเรียน สถิติการใช้ 17-20 2.5 16-17 2.3 13-15 2.15 11-15 2.0 5-10 ไม่มีคะแนน ก่อนวันที่ 1มค. 54

2 การบ้าน 2 5% ศึกษาจากเทปการสอนบทที่ 1ถึงบที่ 5 ของ อ.ประกาศิต ช่างสุพรรณ จดบันทึกตัวอย่างทั้งหมดลงในสมุด ส่งก่อน น วันจันทร์ที่ 28กุมภาพันธ์ 2554 จะนำตัวอย่างมาเป็นข้อสอบปลายภาคด้วยเรื่อง กฎของแอมแปร์ 1ข้อ การแทรกสอดของช่องเปิดคู่ 1ข้อ เลนส์บาง 1 ข้อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงคำถามเล็กน้อย คิดเป็น 10 เปอร์เช็นของรายวิชา

3 หรือที่ http://physics.flas.kps.ku.ac.th/wadchara/home.htm
โหลดโปรแกรมจาก หรือที่ Downloas

4 1 Unzip คลิกขวาที่ไฟล์ หรือ win rar เลือกที่เก็บ

5 ติดตั้ง Yes , Next OK finish

6 เริ่มเรียน

7 1. กรอกข้อมูลผู้เรียน ใส่รหัสประจำตัวนินิตแล้วกด Enter
หมายเหต ถ้าต้องการทดสอบโปรแกรมให้ชื่อเล่น เลขลำดับ เพียง 1 เลข เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องจะเก็บข้อมูลของทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกัน สามารถทำร่วมกันเป็นกลุ่มได้

8 2 ทำการทดสอบก่อนเรียน คลิกเพื่อทดสอบก่อนเรียน

9 3 เลือกบทเรียน เลือกแบบไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้
โปรแกรมงจะบันทึกการใช้งานของท่านไว้ตลอด ไม่จำเป็นจะต้องเรียนครบ ทั้งหมดในการเรียนครั้งเดียว

10 4 การสอบหลังเรียน เมื่อท่านเรียนครบทุกบทเรียนแล้วท่านสามารถ
ทำการทดสอบหลังเรียนได้ โปรแกรมจะบันทึกคะแนนในการทดสอบครั้งแรกเท่านั้น หากท่านไม่พึงพอใจในคะแนน ให้ลบ กล่องข้อมูล แล้วติดตั้งโปรแกรมใหม่ แล้วเริ่มเรียนใหม่ทั้งหมด

11 5 ข้อมูลของท่านถูกเก็บที่ c:\elec
ที่เก็บข้อมูลของท่าน กล่องที่ต้องส่ง

12 6 วิธีการส่ง ทำการ Zip หรือ winrar คลิกขวา

13 วิธีส่ง คลิกขวา เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นรหัสนิสิต

14 ส่งทาง e-mail เท่านั้น
ส่งไฟล์ที่

15

16 เลือกไฟล์ที่ต้องส่งจาก C:

17


ดาวน์โหลด ppt phy119 ภาคต้น 2552 ดูคะแนนจากสอบหลังเรียน สถิติการใช้ 17-20 2.5 16-17

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google