งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบ้าน 1 5% ส่งทาง e-mail phy119 ภาคต้น 2552 ดูคะแนนจากสอบหลังเรียน สถิติการใช้ 17-202.5 16-172.3 13-152.15 11-152.0 5-10 ไม่มี คะแนน ก่อนวันที่ 1 มค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบ้าน 1 5% ส่งทาง e-mail phy119 ภาคต้น 2552 ดูคะแนนจากสอบหลังเรียน สถิติการใช้ 17-202.5 16-172.3 13-152.15 11-152.0 5-10 ไม่มี คะแนน ก่อนวันที่ 1 มค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบ้าน 1 5% ส่งทาง e-mail phy119 ภาคต้น 2552 ดูคะแนนจากสอบหลังเรียน สถิติการใช้ 17-202.5 16-172.3 13-152.15 11-152.0 5-10 ไม่มี คะแนน ก่อนวันที่ 1 มค. 54

2 การบ้าน 2 5% ศึกษาจากเทปการสอนบทที่ 1 ถึงบที่ 5 ของ อ. ประกาศิต ช่างสุพรรณ จดบันทึกตัวอย่างทั้งหมดลงในสมุด ส่งก่อน 16.30 น วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จะนำตัวอย่างมาเป็นข้อสอบปลายภาคด้วยเรื่อง กฎของแอมแปร์ 1 ข้อ การแทรกสอดของช่องเปิดคู่ 1 ข้อ เลนส์บาง 1 ข้อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงคำถามเล็กน้อย คิดเป็น 10 เปอร์เช็นของรายวิชา

3 โหลดโปรแกรมจาก http://physics.flas.kps.ku.ac.th/http://physics.flas.kps.ku.ac.th/ หรือที่ http://physics.flas.kps.ku.ac.th/wadchara/home.htm http://physics.flas.kps.ku.ac.th/wadchara/home.htm Downloas

4 1 Unzip หรือ win rar คลิกขวาที่ไฟล์ เลือกที่เก็บ

5 ติดตั้ง Yes, Next OK finish

6 เริ่มเรียน

7 1. กรอกข้อมูลผู้เรียน ใส่รหัสประจำตัวนินิตแล้วกด Enter ชื่อ ( ไม่ต้อง นาย น. ส.) แล้วกด Enter หมายเหต ถ้าต้องการทดสอบโปรแกรมให้ชื่อเล่น เลขลำดับ เพียง 1 เลข ป้อนข้อมูลแล้วกด Enter เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องจะเก็บข้อมูลของทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกัน สามารถทำร่วมกันเป็นกลุ่มได้

8 2 ทำการทดสอบก่อนเรียน คลิกเพื่อทดสอบก่อนเรียน

9 3 เลือกบทเรียน เลือกแบบไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้ โปรแกรมงจะบันทึกการใช้งานของท่านไว้ตลอด ไม่จำเป็นจะต้องเรียนครบ ทั้งหมดในการเรียนครั้งเดียว

10 4 การสอบหลังเรียน เมื่อท่านเรียนครบทุกบทเรียนแล้วท่านสามารถ ทำการทดสอบหลังเรียนได้ โปรแกรมจะบันทึกคะแนนในการทดสอบครั้งแรกเท่านั้น หากท่านไม่พึงพอใจในคะแนน ให้ลบ กล่องข้อมูล แล้วติดตั้งโปรแกรมใหม่ แล้วเริ่มเรียนใหม่ทั้งหมด

11 5 ข้อมูลของท่านถูกเก็บที่ c:\elec ที่เก็บข้อมูลของท่าน กล่องที่ต้องส่ง Wadchara@windowslive.com

12 6 วิธีการส่ง ทำการ Zip หรือ winrar คลิกขวา

13 วิธีส่ง เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นรหัสนิสิต คลิกขวา

14 ส่งทาง e-mail เท่านั้น ส่งไฟล์ที่ Wadchara@windowslive.comWadchara@windowslive.com

15

16 เลือกไฟล์ที่ต้องส่งจาก C:

17


ดาวน์โหลด ppt การบ้าน 1 5% ส่งทาง e-mail phy119 ภาคต้น 2552 ดูคะแนนจากสอบหลังเรียน สถิติการใช้ 17-202.5 16-172.3 13-152.15 11-152.0 5-10 ไม่มี คะแนน ก่อนวันที่ 1 มค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google