งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 กับ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค. 2554 - ก. ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 กับ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค. 2554 - ก. ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 กับ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค. 2554 - ก. ย. 2555 ต. ค. 2555 - ก. ย. 2556 เปรียบเทียบ รับแจ้ง จับ อัตรา คดี ปราบปราม เป้าห มาย ผล การ รับ แจ้ง จับ รับ แจ้ง จับ + เพิ่ม - ลด % (%) ต่อ แสน (%) ปฏิบัติ 1. คดีอุกฉกรรจ์ และ สะเทือนขวัญ 4940514324.0884.318.0981.6384.31 1.1 ฆ่าผู้อื่นโดย เจตนา 1614 13-2-12.50 1.2 ปล้นทรัพย์ 1613108-6-37.50 บรรลุ 1.3 ชิงทรัพย์ ( รวม ) 151225201066.67 1.4 ลักพาเรียกค่า ไถ่ 000000.00 1.5 วางเพลิง 212200.00

3 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 กับ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค. 2554 - ก. ย. 2555 ต. ค. 2555 - ก. ย. 2556 เปรียบเทียบ รับแจ้ง จับ อัตรา คดี ปราบปราม เป้าห มาย ผล การ รับ แจ้ง จับ รับ แจ้ง จับ + เพิ่ม - ลด % (%) ต่อ แสน (%) ปฏิบัติ 2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 45029156534511525.5661.0689.6362.8161.06 2.1 ฆ่าผู้อื่นโดย เจตนา 1614 13-2-12.50 2.2 ฆ่าผู้อื่นโดย ไม่เจตนา 85109225.00 ไม่ บรรลุ 2.3 ทำให้ตาย โดยประมาท 10322200.00 2.4 พยายามฆ่า 33183020-3-10.00 2.5 ทำร้าย ร่างกาย 34722746728312034.58 2.6 ข่มขืนกระทำ ชำเรา 45274118-4-8.89

4 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 กับ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค. 2554 - ก. ย. 2555 ต. ค. 2555 - ก. ย. 2556 เปรียบเทียบ รับแจ้ง จับ อัตรา คดี ปราบปราม เป้าหม าย ผลการ รับแจ้งจับรับแจ้งจับ + เพิ่ม - ลด % (%) ต่อ แสน (%) ปฏิบัติ 3. คดีประทุษร้าย ต่อทรัพย์ 916446978498626.7750.92155.1447.3850.92 3.1 ลักทรัพย์ 745320725308-20-2.68 3.2 วิ่งราวทรัพย์ 342456312264.71 3.3 รีดเอาทรัพย์ 000000.00 3.4 กรรโชกทรัพย์ 3010-2-66.67 บรรลุ 3.5 ชิงทรัพย์ - บาดเจ็บ 001010.00 - ไม่บาดเจ็บ 15122420960.00 3.6 ปล้นทรัพย์ 1613108-6-37.50 3.7 รับของโจร 5444-20.00 3.8 ทำให้เสีย ทรัพย์ 98731571275960.20

5 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 กับ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค. 2554 - ก. ย. 2555 ต. ค. 2555 - ก. ย. 2556 เปรียบเทียบรับแจ้ง รับแจ้งจับรับแจ้งจับ + เพิ่ม - ลด % 4. คดีที่น่าสนใจ 5761346421296611.46 4.1 โจรกรรม รถจักรยานยนต์ 1672914038-27-16.17 4.2 โจรกรรมรถยนต์ 394324-7-17.95 4.3 โจรกรรมโค - กระบือ 000000.00 4.4 โจรกรรมเครื่องมือ เกษตร 000000.00 4.5 ปล้น - ชิงรถโดยสาร 000000.00 4.6 ปล้น - ชิงรถแท็กซี่ 000000.00 4.7 ข่มขืนและฆ่า 000000.00 4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่ 000000.00 4.9 ฉ้อโกง 11429187297364.04 4.10 ยักยอก 25672283582710.55

6 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 กับ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค. 2554 - ก. ย. 2555 ต. ค. 2555 - ก. ย. 2556 เปรียบเทียบรับแจ้ง จับ ( ราย ) จับ ( คน ) จับ ( ราย ) จับ ( คน ) + เพิ่ม - ลด % 5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 9,09510,5128,87010,529-225-2.47 5.1 อาวุธปืน - อาวุธปืนธรรมดา 239258213217-26-10.88 - อาวุธปืนสงคราม 34885166.67 5.2 การพนัน - การพนันทั่วไป 1,6102,9451,6873,295774.78 - การพนันสลากกินรวบ 110 1941988476.36 5.3 ยาเสพติด 6,6376,6856,2776,319-360-5.42 5.4 ปรามการค้าประเวณี 496510487488-9-1.81 5.5 มีและเผยแพร่วัตถุลามก 004440.00

7 คดีอาญากลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ลำดับ ที่ สน. ต. ค. 2554 - ก. ย. 2555 ต. ค. 2555 - ก. ย. 2556 เปรียบเทียบรับแจ้งจับ รับแจ้งจับรับแจ้งจับ + เพิ่ม - ลด %(%) 1 บางขุนเทียน 761210571.4383.33 2 เพชรเกษม 66108466.6780.00 3 ท่าข้าม 14987-6-42.8687.50 4 หนองแขม 32754133.3371.43 5 เทียนทะเล 444400.00100.00 6 แสมดำ 333300.00100.00 7 บางบอน 5332-2-40.0066.67 8 ภาษีเจริญ 4422-2-50.00100.00 9 หลักสอง 111100.00100.00 10 หนองค้าง พลู 2211-50.00100.00

8 คดีอาญากลุ่มที่ 2 คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ลำดับ ที่ สน. ต. ค. 2554 - ก. ย. 2555 ต. ค. 2555 - ก. ย. 2556 เปรียบเทียบรับแจ้งจับ รับแจ้งจับรับแจ้งจับ + เพิ่ม - ลด %(%) 1 บางขุนเทียน 8158103502227.1648.54 2 ภาษีเจริญ 735387431419.1849.43 3 ท่าข้าม 83497951-4-4.8264.56 4 หลักสอง 483569552143.7579.71 5 หนองค้าง พลู 322056422475.00 6 แสมดำ 1511443229193.3372.73 7 เพชรเกษม 52214418-8-15.3840.91 8 บางบอน 211431211047.6267.74 9 เทียนทะเล 119272016145.4574.07 10 หนองแขม 34212513-9-26.4752.00

9 คดีอาญากลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลำดับ ที่ สน. ต. ค. 2554 - ก. ย. 2555 ต. ค. 2555 - ก. ย. 2556 เปรียบเทียบรับแจ้งจับ รับแจ้งจับรับแจ้งจับ + เพิ่ม - ลด %(%) 1 บางขุนเทียน 19281254906232.2935.43 2 ท่าข้าม 1589615298-6-3.8064.47 3 หนองค้าง พลู 8145140865972.8461.43 4 เพชรเกษม 1434710238-41-28.6737.25 5 ภาษีเจริญ 623091352946.7738.46 6 หลักสอง 96538654-10-10.4262.79 7 บางบอน 4717493024.2661.22 8 เทียนทะเล 49253819-11-22.4550.00 9 หนองแขม 59283426-25-42.3776.47 10 แสมดำ 29243222310.3468.75

10 คดีอาญากลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ ลำดับที่สน. ต. ค. 2554 - ก. ย. 2555 ต. ค. 2555 - ก. ย. 2556 เปรียบเทียบรับแจ้ง รับแจ้งจับรับแจ้งจับ + เพิ่ม - ลด % 1 บางขุนเทียน 9832139304141.84 2 ท่าข้าม 116331242286.90 3 เพชรเกษม 11011945-16-14.55 4 หลักสอง 611272241118.03 5 หนองค้างพลู 3456633294.12 6 ภาษีเจริญ 411055181434.15 7 หนองแขม 53153410-19-35.85 8 เทียนทะเล 3383211-3.03 9 บางบอน 215193-2-9.52 10 แสมดำ 9373-2-22.22

11 คดีอาญากลุ่มที่ 5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ลำดับที่สน. ต. ค. 2554 - ก. ย. 2555 ต. ค. 2555 - ก. ย. 2556 เปรียบเทียบรับแจ้ง จับ ( ราย ) จับ ( คน ) จับ ( ราย ) จับ ( คน )+ เพิ่ม - ลด % 1 บางขุนเทียน 1,8472,1291,8292,162-18-0.97 2 ท่าข้าม 1,2911,6431,2711,765-20-1.55 3 หลักสอง 9611,0561,1051,34914414.98 4 ภาษีเจริญ 1,0001,1421,0111,140111.10 5 หนองค้างพลู 841908855900141.66 6 หนองแขม 731797753813223.01 7 แสมดำ 6317667158298413.31 8 เพชรเกษม 1,1261,325694774-432-38.37 9 บางบอน 549605419490-130-23.68 10 เทียนทะเล 11814121830710084.75


ดาวน์โหลด ppt สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 กับ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค. 2554 - ก. ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google