งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 กับ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค. 2554 - ก. ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 กับ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค. 2554 - ก. ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม กันยายน 2555 กับ ตุลาคม กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค ก. ย ต. ค ก. ย เปรียบเทียบ รับแจ้ง จับ อัตรา คดี ปราบปราม เป้าห มาย ผล การ รับ แจ้ง จับ รับ แจ้ง จับ + เพิ่ม - ลด % (%) ต่อ แสน (%) ปฏิบัติ 1. คดีอุกฉกรรจ์ และ สะเทือนขวัญ ฆ่าผู้อื่นโดย เจตนา ปล้นทรัพย์ บรรลุ 1.3 ชิงทรัพย์ ( รวม ) ลักพาเรียกค่า ไถ่ วางเพลิง

3 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม กันยายน 2555 กับ ตุลาคม กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค ก. ย ต. ค ก. ย เปรียบเทียบ รับแจ้ง จับ อัตรา คดี ปราบปราม เป้าห มาย ผล การ รับ แจ้ง จับ รับ แจ้ง จับ + เพิ่ม - ลด % (%) ต่อ แสน (%) ปฏิบัติ 2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ฆ่าผู้อื่นโดย เจตนา ฆ่าผู้อื่นโดย ไม่เจตนา ไม่ บรรลุ 2.3 ทำให้ตาย โดยประมาท พยายามฆ่า ทำร้าย ร่างกาย ข่มขืนกระทำ ชำเรา

4 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม กันยายน 2555 กับ ตุลาคม กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค ก. ย ต. ค ก. ย เปรียบเทียบ รับแจ้ง จับ อัตรา คดี ปราบปราม เป้าหม าย ผลการ รับแจ้งจับรับแจ้งจับ + เพิ่ม - ลด % (%) ต่อ แสน (%) ปฏิบัติ 3. คดีประทุษร้าย ต่อทรัพย์ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ บรรลุ 3.5 ชิงทรัพย์ - บาดเจ็บ ไม่บาดเจ็บ ปล้นทรัพย์ รับของโจร ทำให้เสีย ทรัพย์

5 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม กันยายน 2555 กับ ตุลาคม กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค ก. ย ต. ค ก. ย เปรียบเทียบรับแจ้ง รับแจ้งจับรับแจ้งจับ + เพิ่ม - ลด % 4. คดีที่น่าสนใจ โจรกรรม รถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ โจรกรรมโค - กระบือ โจรกรรมเครื่องมือ เกษตร ปล้น - ชิงรถโดยสาร ปล้น - ชิงรถแท็กซี่ ข่มขืนและฆ่า ลักพาเรียกค่าไถ่ ฉ้อโกง ยักยอก

6 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม กันยายน 2555 กับ ตุลาคม กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค ก. ย ต. ค ก. ย เปรียบเทียบรับแจ้ง จับ ( ราย ) จับ ( คน ) จับ ( ราย ) จับ ( คน ) + เพิ่ม - ลด % 5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 9,09510,5128,87010, อาวุธปืน - อาวุธปืนธรรมดา อาวุธปืนสงคราม การพนัน - การพนันทั่วไป 1,6102,9451,6873, การพนันสลากกินรวบ ยาเสพติด 6,6376,6856,2776, ปรามการค้าประเวณี มีและเผยแพร่วัตถุลามก

7 คดีอาญากลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ลำดับ ที่ สน. ต. ค ก. ย ต. ค ก. ย เปรียบเทียบรับแจ้งจับ รับแจ้งจับรับแจ้งจับ + เพิ่ม - ลด %(%) 1 บางขุนเทียน เพชรเกษม ท่าข้าม หนองแขม เทียนทะเล แสมดำ บางบอน ภาษีเจริญ หลักสอง หนองค้าง พลู

8 คดีอาญากลุ่มที่ 2 คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ลำดับ ที่ สน. ต. ค ก. ย ต. ค ก. ย เปรียบเทียบรับแจ้งจับ รับแจ้งจับรับแจ้งจับ + เพิ่ม - ลด %(%) 1 บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ท่าข้าม หลักสอง หนองค้าง พลู แสมดำ เพชรเกษม บางบอน เทียนทะเล หนองแขม

9 คดีอาญากลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลำดับ ที่ สน. ต. ค ก. ย ต. ค ก. ย เปรียบเทียบรับแจ้งจับ รับแจ้งจับรับแจ้งจับ + เพิ่ม - ลด %(%) 1 บางขุนเทียน ท่าข้าม หนองค้าง พลู เพชรเกษม ภาษีเจริญ หลักสอง บางบอน เทียนทะเล หนองแขม แสมดำ

10 คดีอาญากลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ ลำดับที่สน. ต. ค ก. ย ต. ค ก. ย เปรียบเทียบรับแจ้ง รับแจ้งจับรับแจ้งจับ + เพิ่ม - ลด % 1 บางขุนเทียน ท่าข้าม เพชรเกษม หลักสอง หนองค้างพลู ภาษีเจริญ หนองแขม เทียนทะเล บางบอน แสมดำ

11 คดีอาญากลุ่มที่ 5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ลำดับที่สน. ต. ค ก. ย ต. ค ก. ย เปรียบเทียบรับแจ้ง จับ ( ราย ) จับ ( คน ) จับ ( ราย ) จับ ( คน )+ เพิ่ม - ลด % 1 บางขุนเทียน 1,8472,1291,8292, ท่าข้าม 1,2911,6431,2711, หลักสอง 9611,0561,1051, ภาษีเจริญ 1,0001,1421,0111, หนองค้างพลู หนองแขม แสมดำ เพชรเกษม 1,1261, บางบอน เทียนทะเล


ดาวน์โหลด ppt สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 กับ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 ประเภทความผิด ต. ค. 2554 - ก. ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google