งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีตำรวจภูธรดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีตำรวจภูธรดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีตำรวจภูธรดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ผลการปฏิบัติประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ ต.ค.๒๕๕๖

2 ทำบุญเลี้ยงพระเพลในวันคล้ายวันตำรวจ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีตำรวจภูธรดงละคร

3 - ๒-

4 - ๓-

5 - ๔ -

6 - ๕ -

7 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธร ดงละคร เพื่อเป็นสวัสดิการ

8 -๒-

9 ผลการปฏิบัติประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ -ไม่มีเกิด กลุ่มที่ ๒ คดีชีวิตร่างกายและเพศ -ไม่มีเกิด กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ -ไม่มีเกิด กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ -ไม่มีเกิด กลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย -ยาเสพติด เกิด ๓ ราย จับกุม ๓ คน

10 นายวัลลภ พวงดอกไม้ อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๕/๑ หมู่ที่ ๔ ต
นายวัลลภ พวงดอกไม้ อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๕/๑ หมู่ที่ ๔ ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จว.นครนายก เป็นความผิดฐาน เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า)

11 นายสหชัย คำทอง อายุ ๒๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ต. ดงละคร อ
นายสหชัย คำทอง อายุ ๒๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ต.ดงละคร อ.เมือง จว.นครนายก เป็นความผิดมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ของกลาง ๕ เม็ด

12 นายสงวนศักดิ์ นาคทองดี อายุ ๒๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑๒ ต
นายสงวนศักดิ์ นาคทองดี อายุ ๒๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑๒ ต.ดงละคร อ.เมือง จว.นครนายก เป็นความผิดฐาน เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า)


ดาวน์โหลด ppt สถานีตำรวจภูธรดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google