งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำบุญเลี้ยงพระเพลในวันคล้ายวัน ตำรวจ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีตำรวจภูธรดงละคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำบุญเลี้ยงพระเพลในวันคล้ายวัน ตำรวจ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีตำรวจภูธรดงละคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ทำบุญเลี้ยงพระเพลในวันคล้ายวัน ตำรวจ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีตำรวจภูธรดงละคร

4 - ๒ -

5 - ๓ -

6 - ๔ -

7 - ๕ -

8 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร - ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานี ตำรวจภูธร ดงละคร เพื่อเป็นสวัสดิการ

9 -๒--๒-

10 ผลการปฏิบัติประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ - ไม่มีเกิด กลุ่มที่ ๒ คดีชีวิตร่างกายและเพศ - ไม่มี เกิด กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ - ไม่มีเกิด กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ - ไม่มีเกิด กลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย - ยาเสพติด เกิด ๓ ราย จับกุม ๓ คน

11 นายวัลลภ พวงดอกไม้ อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๕ / ๑ หมู่ที่ ๔ ต. ศรีจุฬา อ. เมือง จว. นครนายก เป็นความผิดฐาน เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ( ยาบ้า )

12 นายสหชัย คำทอง อายุ ๒๐ ปี อยู่ บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ต. ดงละคร อ. เมือง จว. นครนายก เป็นความผิดมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ( ยาบ้า ) ของกลาง ๕ เม็ด

13 นายสงวนศักดิ์ นาคทองดี อายุ ๒๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑๒ ต. ดงละคร อ. เมือง จว. นครนายก เป็นความผิดฐาน เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ( ยาบ้า )


ดาวน์โหลด ppt ทำบุญเลี้ยงพระเพลในวันคล้ายวัน ตำรวจ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีตำรวจภูธรดงละคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google