งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมบัติของคลื่น 1. การสะท้อน 2. การหักเห 3. การแทรกสอด 4. การเลี้ยวเบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมบัติของคลื่น 1. การสะท้อน 2. การหักเห 3. การแทรกสอด 4. การเลี้ยวเบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สมบัติของคลื่น 1. การสะท้อน 2. การหักเห 3. การแทรกสอด 4. การเลี้ยวเบน

4

5

6  มาก น้ำลึก

7 ข้อสอบ O Net ( 1 มี.ค )

8

9

10

11 ข้อสอบ O-Net ก.พ.2553

12 เสียงและการได้ยิน แหล่งกำเนิดเสียงมักให้คลื่นออกมามีหน้าคลื่นเป็นรูปทรงกลม และกำลังเสียงของแหล่งกำเนิดมีค่าคงที่ แสดงดังรูป

13 สรุปอัตราเร็วของเสียง
V ของแข็ง  V ของเหลว  V ก๊าซ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในอากาศ

14 *เครื่องโซนาร์ส่งเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าหูมนุษย์จะได้ยิน (คลื่นเหนือเสียง)
ผ่านไปในน้ำ

15

16 ข้อสอบ O Net ( 26 ก.พ )

17

18 ข้อสอบ O-Net ก.พ.2552

19

20

21 การเลี้ยวเบนของเสียง

22

23 และ แอมปลิจูดของคลื่น
1. และ แอมปลิจูดของคลื่น

24 ระดับความเข้มของเสียง ( sound intensity level ) หมายถึง ความดังของเสียงที่หูมนุษย์ได้ยิน กําหนดให้ เสียงค่อยที่สุดที่เริ่มได้ยินมีระดับความเข้มเป็น 0 เดซิเบล และ เสียงดังที่สุดที่ไม่เป็นอันตรายต่อหู มีระดับความเข้มเป็น 120 เดซิเบล(dB) องค์การอนามัยโลกกําหนด ระดับความเข้มเสียงที่ปลอดภัยต้องไม่เกิน 85 เดซิ-เบลต่อ 8 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าเกินกว่านี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อหูและสภาพจิตใจของผู้ฟัง ถือว่าเป็น มลภาวะของเสียง( noise pollution ) 2.

25

26

27 คุณภาพของเสียง  หมายถึง  ลักษณะเฉพาะตัวของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงแต่ละชนิด เช่น  
เสียงจากปี่ หรือ เสียงจากไวโอลิน จะแตกต่างกัน   ทั้ง ๆ ที่เล่นดนตรีโน้ตตัวเดียวกันแต่เสียงที่เกิดขึ้นจะต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปร่างของคลื่น ไม่ดี ดี

28 ข้อสอบ O Net ( 22 ก.พ )

29

30 คำถามเพิ่มเติม

31

32 เพราะเหตุใดจึงเรียกว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง ถูกค้นพบโดยเจมส์ คลาร์ด แมกซเวล

33

34

35 - เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3 x 108 เมตร/วินาที (300,000,000 m/s) ในสุญญากาศหรือ 1 x 109 km/hr
- เคลื่อนที่ช้าลง เมื่อผ่านตัวกลาง

36

37

38

39 สงคลื่นดวยความถี่ 88 - 108 MHz
1. ระบบเอเอ็ม ( AM : Amplitude modulation ) สงคลื่นดวยความถี่ ,600 KHz 2. ระบบเอฟเอ็ม ( FM : Frequency modulation ) สงคลื่นดวยความถี่ MHz

40

41

42 ( แสงที่มองเห็น )

43

44 ข้อสอบ O Net ( 1 มี.ค ) ข้อสอบ O Net ( ก.พ )

45 ข้อสอบ O Net ( 26 ก.พ.2549 )

46 ข้อสอบ O Net ( 25 ก.พ )

47

48 มารยาทในการสอบ

49

50 จบ แล้ว จ้า ... ครูขออวยพร .....ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....
ให้นักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ สมหวัง... ในผลการสอบ.. โชคดี นะครับ *

51 จบ แล้ว จ้า ... ครูขออวยพร ให้นักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ สมหวัง...
ในผลการสอบต่อจากนี้ไป.... โชคดี นะครับ *


ดาวน์โหลด ppt สมบัติของคลื่น 1. การสะท้อน 2. การหักเห 3. การแทรกสอด 4. การเลี้ยวเบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google