งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมบัติของ คลื่น 1. การสะท้อน 2. การหักเห 3. การแทรก สอด 4. การเลี้ยวเบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมบัติของ คลื่น 1. การสะท้อน 2. การหักเห 3. การแทรก สอด 4. การเลี้ยวเบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สมบัติของ คลื่น 1. การสะท้อน 2. การหักเห 3. การแทรก สอด 4. การเลี้ยวเบน

4

5

6

7 ข้อสอบ O Net ( 1 มี. ค. 2551 )

8

9

10

11 ข้อสอบ O-Net ก. พ.2553

12 เสียงและการได้ยิน แหล่งกำเนิดเสียงมักให้คลื่นออกมามี หน้าคลื่นเป็นรูปทรงกลม และกำลังเสียงของแหล่งกำเนิดมีค่าคงที่ แสดงดังรูป

13 1. V ของแข็ง  V ของเหลว  V ก๊าซ 2. ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในอากาศ สรุปอัตราเร็วของเสียง

14 * เครื่องโซนาร์ส่งเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าหูมนุษย์จะได้ยิน ( คลื่นเหนือเสียง ) ผ่านไปในน้ำ

15

16 ข้อสอบ O Net ( 26 ก. พ. 2549 )

17

18 ข้อสอบ O-Net ก. พ.2552

19

20

21 การเลี้ยวเบนของเสียง

22

23 และ แอมปลิจูด ของคลื่น 1.

24 ระดับความเข้มของเสียง ( sound intensity level ) หมายถึง ความดังของเสียงที่หูมนุษย์ได้ยิน กําหนดให้ เสียงค่อยที่สุดที่เริ่มได้ยินมีระดับความ เข้มเป็น 0 เดซิเบล และ เสียงดังที่สุดที่ไม่เป็น อันตรายต่อหู มีระดับความเข้มเป็น 120 เดซิเบล (dB) องค์การอนามัยโลกกําหนด ระดับความเข้ม เสียงที่ปลอดภัยต้องไม่เกิน 85 เดซิ - เบลต่อ 8 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าเกินกว่านี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ หูและสภาพจิตใจของผู้ฟัง ถือว่าเป็น มลภาวะของ เสียง ( noise pollution ) 2.

25

26

27 3. คุณภาพของ เสียง หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัว ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงแต่ ละชนิด เช่น เสียงจากปี่ หรือ เสียงจากไวโอลิน จะแตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่เล่นดนตรีโน้ตตัวเดียวกัน แต่เสียงที่เกิดขึ้นจะต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปร่างของคลื่น ดี ไม่ ดี

28 ข้อสอบ O Net ( 22 ก. พ. 2552 )

29

30 คำถาม เพิ่มเติม

31

32 เพราะเหตุใดจึงเรียกว่า คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า เพราะเหตุใดจึงเรียกว่า คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า - เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้อง อาศัยตัวกลาง ถูกค้นพบโดยเจมส์ คลาร์ด แมกซเวล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

33

34

35 - เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3 x 10 8 เมตร / วินาที (300,000,000 m/s) ในสุญญากาศหรือ 1 x 10 9 km/hr - เคลื่อนที่ ช้าลง เมื่อผ่าน ตัวกลาง

36

37

38

39 1. ระบบเอเอ็ม ( AM : Amplitude modulation ) สงคลื่นดวยความถี่ 530 - 1,600 KHz 2. ระบบเอฟเอ็ม ( FM : Frequency modulation ) สงคลื่นดวยความถี่ 88 - 108 MHz

40

41

42 ( แสงที่ มองเห็น )

43

44 ข้อสอบ O Net ( 1 มี. ค. 2551 ) ข้อสอบ O Net ( ก. พ. 2552 )

45 ข้อสอบ O Net ( 26 ก. พ.2549 )

46 ข้อสอบ O Net ( 25 ก. พ. 2550 )

47

48 มารยาทในการสอบ

49

50 ครูขออวยพร..... ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไป.... ให้นักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ ให้นักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ สมหวัง... ในผลการ สอบ.. สมหวัง... ในผลการ สอบ.. จบ แล้ว จ้า................ โชคดี...... นะครับ *

51 ครูขออวยพร ให้นักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ ให้นักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ สมหวัง... สมหวัง... ในผลการสอบต่อ จากนี้ไป.... ในผลการสอบต่อ จากนี้ไป.... โชคดี...... นะ ครับ * โชคดี...... นะ ครับ * จบ แล้ว จ้า...


ดาวน์โหลด ppt สมบัติของ คลื่น 1. การสะท้อน 2. การหักเห 3. การแทรก สอด 4. การเลี้ยวเบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google