งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน TOT e-Conference Conference Server Intern et 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน TOT e-Conference Conference Server Intern et 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน TOT e-Conference Conference Server Intern et 1

2 2 System Architecture for Total Solution of TOT e-Conference Chiangmai Bangkok Phuket องค์กรของลูกค้า IP-VPN TOT Conference Server TOT ISP ADSL TOT บ้านลูกค้า

3 Conference กับ ทบ.3 ( พิษณุโลก ) 3

4 Projecter Speaker Web Cam External speaker AmplifierComputer Output Output Line out Line out 4 Conference กับ บบภ.3.2 ( พล )

5 Total Solution of TOT e-Conference Total Solution of TOT e-Conference 1. ห้องประชุมขนาดเล็ก ( 1-2 Users/ จุด ) อุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุม Web Cam Web Cam HeadPhone Internet Conference Server 5

6 Total Solution of TOT e-Conference Total Solution of TOT e-Conference 2. ห้องประชุมขนาดกลาง ( 2 - 5 Users/ จุด ) อุปกรณ์เสริม สำหรับการประชุม USB Speaker Mic (Echo Canceller ) Web Camera 6

7 ห้องประชุมขนาดกลาง ห้องประชุมขนาดกลาง Projecter Monitor Speaker Web Cam External speaker AmplifierComputer Output Output Line out Line out 7

8 Total Solution of TOT e-Conference Total Solution of TOT e-Conference 3. ห้องประชุมขนาดใหญ่ ( 5 - 10 Users/ จุด ) อุปกรณ์เสริม สำหรับการประชุม USB Speaker Mic (Echo Canceller ) กล้อง Video สำหรับแปลงสัญญาณ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Video 8

9 ห้องประชุมขนาดใหญ่ห้องประชุมขนาดใหญ่ Decoder Monitor Speaker External speaker AmplifierComputer Output Output Line out Line out Projecter กล้อง Video 9

10


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน TOT e-Conference Conference Server Intern et 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google