งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FTTx. รูปแบบโครงข่าย Access โครงข่าย Access  Voice  Data Triple Play  Video  HomeSecurity  HomeEntertainment  Home ฯลฯ บริการต่างๆที่ USer ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FTTx. รูปแบบโครงข่าย Access โครงข่าย Access  Voice  Data Triple Play  Video  HomeSecurity  HomeEntertainment  Home ฯลฯ บริการต่างๆที่ USer ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FTTx

2 รูปแบบโครงข่าย Access โครงข่าย Access

3  Voice  Data Triple Play  Video  HomeSecurity  HomeEntertainment  Home ฯลฯ บริการต่างๆที่ USer ต้องการ

4 Laundry Electric Meter Water Meter Gas Meter Light Home Gateway Home Server Motion Sensor Rice Cooker Microwave Living Room Kid’s Room Bathroom Kitchen TV/VCR Conditioner Audio PC Game Tel Services for Home WWW TV programs Shopping/Ticket Tel ecom Welfare Service e-Government Medical Care Education Home Security Telemetering Remote Control Refrigerator Bath Health Scale Remote Monitoring Windows Doors Community

5 ตัวอย่างบริการที่มีความต้องการ Bandwidth สูง HDTV Next-generation gaming Personal video Digital photography Real time TV บริการต่างๆดังกล่าว จะต้องใช้ New broadband “gold standard” of 100 Mb/s symmetric

6  จะพบว่าความต้องการของ ผู้ใช้บริการมีมากมาย  รายใด้หลักจะเป็นทางด้าน Multimedia  ส่วนของ Access จะต้องมี ความสามารถรองรับบริการต่างๆ  Broadband Technology เป็นสิ่งที่ ขาดไม่ใด้ Access

7 วิธีการให้บริการบรอดแบนด์

8 ข้อจำกัดของการใช้สาย ทองแดง รระยะทาง BBandwidth (Narrowband) คคุณภาพ กการบำรุงรักษา ลลงทุนสูง ปปัญหาลักโขมยตัดสายเคเบิล ขข้อจำกัดดังกล่าวสามารถแก้ได้ด้วยสาย Optical Fiber

9  ไม่จำกัดด้วยระยะทาง (20 Km.)  Bandwidth (> 30 Mb/s)  ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย  สามารถเพิ่ม Content ได้  ไม่รกรุงรัง ข้อดีของสาย Optical Fiber

10 FFTTCFiber to the Curb FFTTB Fiber to the Building FFTTHFiber to the Home FTTx

11 PON PON - Passive Optical Network คือ การกระจายเคเบิลด้วย Splitter โดยไม่ต้องใช้ อุปกรณ์ ด้าน อีเลคโทรนิค AON - Active Optical Network คือ การกระจายเคเบิล โดยต้องใช้ อุปกรณ์ ด้านอีเลคโทรนิค ( ต้องมีไฟเลี้ยง )

12 จะพบว่ามีการใช้สาย OFC จำนวนมาก sw SW การให้บริการด้วยสาย OFC

13 การแก้ปัญหาการใช้เคเบิลจำนวน มาก Splitter Feeder CableDistribution cable

14 FTTx PON Technology OLT ONU Optical Splitter 1310 nm Upstream 1490 nm Downstream Customer 32 User : OFC 64 Cores...... Customer 32 User : OFC 1 Core

15 การใช้ Splitter แบบต่างๆ

16 การออกแบบ FTTx แบบ PON FE/GE DS 1490 US 1310 splitter 32 10 – 20 KM งานวางระบบ FTTx โดยจัดซื้ออุปกรณ์ OLT และ ONU พร้อมวางสาย OFC แบบ PON OLTOLT ONUONU Soft Switch Internet BRAS ISP L2/L3 SWITCH splitter

17 การออกแบบ FTTx แบบ PON FE/GE DS 1490 US 1310 splitter WDM 1550 32 10 – 20 KM งานวางระบบ FTTx โดยจัดซื้ออุปกรณ์ OLT และ ONU พร้อมวางสาย OFC แบบ PON OLTOLT Vedeo Server ONUONU Soft Switch Voice Gateway PSTN Internet BRAS ISP L2/L3 SWITCH V5.2 splitter

18

19 Soft Switch Voice Gateway BRAS L2/L3 SWITCH V5.2 Optical splitter ISP PSTN Internet Optical splitter 20 Km FTTx Service IPTV Video Signal WDM Coupler OLT ONU

20 Video overlay: 1550 nm Downstream: 1490 nm Upstream: 1310 nm OLT EDFA … WDM Coupler ONU Data Voice VoD Optical splitter Broadcast Video FTTx PON Technology (2)

21 FTTx Service OLT Optical Splitter Single Fiber Data VoIP ONU Voice Data IP Network PSTN Voice ONU Voice Data IPDSLAM / MSAN 10/100 Mbps (FE) DSL Modem/Router Splitter Access Point Wireless Service Wire line Service Hi-end Service Access Point PABX OFC Copper Lease Line

22 มาตรฐานของ PON APON ITU-T G.983(FSAN) BPON ITU-T G.983.x EPON IEEE 802.3ah GEPON IEEE 802.3ah GPON ITU-T G.984.x

23 GEPON มาตรฐาน IEEE 802.3ah Splitter 1:2 1:4 …. สูงสุด 1:32 1 unit มี 32 Card 1 Card มี 32 Ports 1 unit มี 1024 Ports ระยะทาง 10-20 Km ขึ้นอยู่กับ Loss Budget บริการ Triple Play

24 Digital Access Voiceband Modem ISDN ADSL FTTH VDSL Initial Enhanced Copper Hybrid Fibre/Copper Pure Fibre “ Evolution of Digital Access ”

25 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้งาน

26 ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์

27

28

29

30

31

32

33

34 การเตรียมความพร้อมพนักงาน ทีโอที ทีโอทีต้องเตรียมทีมงานเพื่อรองรับงานต่างๆ - ทีมติดตั้ง (Installation) - ทีมบำรุงรักษา ( Maintenance) - อุปกรณ์ OLT,ONU,NMS…… - เคเบิล - ทีมบริหารจัดการ - ระบบ NMS,Billing, Trouble Shooting …… - ทีมขาย - ทีม Engineering & Product - ระบบคลังพัสดุ - เคเบิล ONU

35 ทีมงานต่างๆควรจะมีพนักงานดังนี้ - ทีมภาคสนาม (Installation & Maintenance) ประมาณ 4 ทีม ทีมละ 3 คน - ทีม บริหารจัดการที่สำนักงาน ประมาณ 5 คน

36 การดำเนินการระหว่างการติดตั้ง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากการควบคุมการ ก่อสร้างและตรวจรับ 1) ระบบ Billing ที่จะเก็บเงินจากลูกค้า 2) อัตราค่าบริการ ที่จะคิดกับลูกค้า 3) ระบบงาน 4) การขึ้นบัญชีสินทรัพย์ 5) การตลาด ฯลฯ

37 วิธีการดำเนินการ 1. จัดระบบ Network ใหม่ให้เป็น 2 Layer ได้แก่ - Core Layer - Access Layer 2. ติดตั้งอุปกรณ์ FTTx โดยวางอุปกรณ์ OLT ที่ ชุมสายภูเก็ต ชุมสายป่าตองและชุมสายถลาง งานติดตั้งระบบ FTTx ที่ ภูเก็ต

38 รูปแบบการวางเคเบิล

39 การดำเนินการหลังการติดตั้ง จะต้องมีการติดตามผลดำเนินงานภายหลังการ ติดตั้งโดยมีแบบสอบถามการให้บริการกับ - ผู้ใช้บริการ - คุณภาพ ความพึงพอใจ - ระดับความเร็วที่ลูกค้าต้องการ - อื่นๆ

40 การดำเนินการหลังการติดตั้ง - พนักงาน TOT จะต้องสรุปผลการดำเนินงาน Work Ability Test โดยมีหัวข้อต่างๆดังนี้ - ความยากง่ายการติดตั้ง - การบำรุงรักษา - การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่นเครื่องมือวัด

41 ToKANTANG,SATUN,KUALAPERLIS To SURATTHANI Phuket(T) Thalng Cheong Thale Phuket Airport Tha ChayChai Khao Ban Bangduk Kamala Kathu PaTong Karon Kata Chalong Naiharn เคเบิล ใหม่ ชุมสายป่า ตอง ชุมสาย ภูเก็ต เคเบิล Existing

42 ไปกมลา, เชิง ทะเล (8 กม.) เคเบิล Loop มาจาก ชุมสายภูเก็ต เคเบิล LOOP 1 เคเบิลสำหรับ Passive Optical Network เคเบิล 500 เมตร เคเบิล 2 กม. ชุมสายป่าตอง

43 1 2 3 ไป Boat Lagun ไปห้าแยก ฉลอง 4 เส้น By Pass 5 เคเบิล LOOP 1 เคเบิลสำหรับ Passive Optical Network ชุมสายภูเก็ต เคเบิล LOOP ชุมสาย ภูเก็ต

44 Phuket Exchange Highway 4233 RAT – UTIT 2000 PEE Road SAWATDIRAK Road PANGNGA Rd. THEPKASSATTRI Rd. PHUKET Rd. RANONG Rd. RATSADA Rd. To SAPHANHIN YAOWARAT Rd. MAELUAN Rd. BANGKOK Rd.HWY 4021 Rd. CHAOFA ( East ) Rd. HWY 4021 SAIYUAN Rd. 03:46 60F(840.0M) 03:44 60F(800.0M) 03:25-46 216F(9,200.0M) 03:42 60F(8,400.0M) 03 216F 02 216F 01 216F 01:36 60F(1,450.0M) 01:32-34 60F(1,750.0M) 01:29-30 60F(1,400.0M) 01:25-36 216F(35,700.0M) 02:32-33 60F(6,300.0M) 03:38-39 60F(1,490.0M) 02:39-40 60(6,050.0M) 02:34-35 60F(4,310.0M) 02:37-38 120F(9,950.0M) 02:29-35 120F(13,700.0M) 02:25-26 216F 01:41-42 60F(1,450.0M) 01:39 60F(2,400.0M) 03 216F 01 216 F 01:40 60F(2,250.0M ) 03:25-31 216F(17,700.0M) 03:31 60F(1,750.0M) 03:27 120F(2,200.0M) 03:28 60F(650.0M) 01:25-43 216F 01:35 60F(1,200.0M) Patong Exchange 01:33 60F(550.0M) 01:32 60F(550.0M) 01:31 60F(550.0M) 01:29 60F(650.0M) 01:28 60F(550.0M) 01:25 60F(1,450.0M) 01:25 60F(2,550.0M) 02:26 60F(550.0M ) Boundary Phuket Ex. Boundary Patong Ex. 32 38 32 48 136 64 32 136 40 128 40 64 32 64 72 32 232 32 16 32 40 32 136 02:25-42 216F(14,750.0M) 03:36-43 120F(5,870.0M) Highway 4233 : KARON-PATONG RD. Highway 4233 Highway 402 : BY PASS RD. Highway 4022 01:30 60F(700.0M) 32 FCC#001 Highway 4029 02 216F 02 120F(13,700.0M) VICHIT SONGKRAM Rd. PRABARAMEE RD. PISIT KORANEE RD. 50 PEE RD. NANAI RD. KARON BEACH KATA NOI BEACH NAIHAN BEACH Demand และ Design ของ Optical Fiber Cable


ดาวน์โหลด ppt FTTx. รูปแบบโครงข่าย Access โครงข่าย Access  Voice  Data Triple Play  Video  HomeSecurity  HomeEntertainment  Home ฯลฯ บริการต่างๆที่ USer ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google